Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

opublikowano: 17-01-2017, 13:08
aktualizacja: 27-01-2021, 13:19

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja jest kierownikiem II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja jest specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownikiem II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej dla województwa małopolskiego.

Ponadto jest członkiem Rady społecznej narodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, rady programowej Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym w Krynicy, rady programowej Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Archiwum

Andrzej Matyja urodził się w 1953 r. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie. Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 1978 roku, był związany z I Katedrą Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej zdobył w 1990 roku, natomiast niemal 25 lat później sięgnął po specjalizację z chirurgii onkologicznej (2013).

Był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, a także twórcą Sekcji Przepuklinowej działającej w strukturach towarzystwa. W latach 2009-2014 piastował funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej dla województwa podkarpackiego, a także zasiadał w Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Przez dwie ostatnie kadencję pełnił również funkcję prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

Ponadto założyciel Stowarzyszenia Lekarzy Prywatnie Praktykujących i następnie członek jego zarządu, członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii.

Osiągnięcia w 2020 r.

1. Działania na rzecz bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie pandemii COVID-19

a) zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, prawnego i finansowego lekarzy i innych medyków w czasie pandemii,

b) zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości opieki nad pacjentami niecovidowymi, zwłaszcza onkologicznymi, kardiologicznymi, cukrzycowymi oraz wymagającymi pomocy psychiatrycznej,

c) walka o zapewnienie środków ochrony indywidualnej (w tym inicjator utworzenia Funduszu Pomocowego przy Fundacji Lekarze Lekarzom, który zasilony został środkami samorządu lekarskiego oraz wsparty darowiznami za kwotę 20 mln złotych przekazaną przez Kulczyk Foundation; dzięki temu lekarze i inni medycy w kwietniu 2020 r. otrzymali 2,5 mln masek, 100 tys. kombinezonów, 100 tys. gogli, 100 tys. przyłbic, co ze względu na skalę operacji było zdarzeniem bez precedensu w historii samorządu lekarskiego w Polsce). Pomoc trafiła do lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych, co pozwoliło zapewnić minimum bezpieczeństwa i personelu, a dzięki temu, i pacjentów.

2. Inicjatywy wprowadzenia konkretnych rozwiązań usprawniających walkę z pandemią i zwiększających bezpieczeństwo opieki medycznej

a) inicjatywa wsparcia zespołów zarządzania kryzysowego na poziomie rządowym i wojewódzkim - wprawdzie odrzucona, ale samorząd lekarskie wziął na siebie zadanie stałego sygnalizowania rządzącym problemów związanych z pandemią.

b) samorząd lekarski wystąpił w roli łącznika między „pierwszą linią frontu” a zarządzającymi ochroną zdrowia, by w ten sposób pomóc zarządzającym kryzysem unikać błędów lub korygować nietrafione decyzje.

c) prof. Andrzej Matyja w bardzo krótkim czasie zorganizował pracę PNRL w trybie kryzysowym, zadbał o szybki przepływ informacji w ramach struktur samorządowych, tworząc „system wczesnego ostrzegania”, na bieżąco sygnalizując decydentom ochrony zdrowia oraz najwyższym władzom państwowym wszelkie problemy prawne, finansowe, zarządcze, brak koordynacji, niespójność decyzyjną, wskazując problemy wymagające pilnej interwencji.

d) prof. Andrzej Matyja stworzył też platformę współpracy między samorządami zawodów medycznych i innymi reprezentantami środowiska medycznego w celu jak najszybszych interwencji umożliwiających korektę strategii i bieżących działań w walce z pandemią (m.in. kwestie bezpieczeństwa prawnego, finansowego i zawodowego, ubezpieczenia medyków, dostępności testów, objęcia podmiotów medycznych tarczą antykryzysową itp.)

e) przyjęcie przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu. Wytyczne były efektem prac zespołu ds. telemedycyny Naczelnej Rady Lekarskiej we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej. Wytyczne składają się z trzech dokumentów:

- wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych

- wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne

- 10 kroków wizyty telemedycznej.

3. Walka o dobre prawo w interesie bezpieczeństwa pacjentów oraz w obronie praw lekarzy i lekarzy dentystów

a) zaangażowanie organów samorządu lekarskiego w dyskusje i prace nad m.in.:

– ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,

– ustawami wprowadzającymi kolejne tarcze antykryzysowe, zwłaszcza w odniesieniu do jakości i kwalifikacji kadr medycznych,

– uwolnieniem lekarzy od nadmiernej biurokracji,

– funduszem wsparcia dla lekarzy i lekarzy dentystów,

– opracowaniem spójnych i jednoznacznych wytycznych postępowania w sytuacji pandemii,

– zwiększeniem dostępności do testów i laboratoriów diagnostycznych,

– uznaniem COVID-19 za chorobę zawodową,

– równym traktowaniem medyków w polityce wynagrodzeń i rekompensat za pracę w warunkach COVID-19 itp.

b) wystąpienie z nowatorską inicjatywą wprowadzenia tzw. klauzuli dobrego samarytanina, dającej poczucie bezpieczeństwa prawnego, zawodowego i finansowego medykom zaangażowanym w walkę z pandemią.

c) zaangażowanie NIL w przygotowanie i przeprowadzenie społecznej kampanii Porozumienia Organizacji Lekarskich #LeczymyMimoWszystko (zwrócenie uwagi na ogromne zaangażowanie i poświęcenie lekarzy w walkę z pandemią i przedstawienie 9 postulatów na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia).

4. Obrona dobrego imienia lekarzy oraz reakcje na próby podważania zaufania do środowiska medycznego

Liczne interwencje w obronie dobrego imienia lekarzy, szybkie i stanowcze reagowanie na hejt wobec lekarzy (niezależnie od źródła z jakiego pochodził) a także próby podważania zaufania do środowiska medycznego, również w trosce o wiarygodność działań państwa w ramach walki z pandemią w oczach obywateli (wnioski do prokuratury, interwencje u przewodniczącego Episkopatu Polski, aktywność w mediach tradycyjnych i elektronicznych).

5. Walka z szerzeniem niewiedzy, fake newsami, podważaniem zdobyczy nowoczesnej medycyny, a także zaangażowanie w społeczne akcje prozdrowotne. Szybkie i stanowcze reagowanie na szerzenie niewiedzy, dezinformację, fake newsy, negowanie epidemii, łamanie zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią, a także podważania dobrodziejstwa szczepień i szerzenia postaw antyszczepionkowych.

6. Apele do obywateli o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii, apel do ozdrowieńców o oddawanie osocza krwi (poparcie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski). Osobiste zaangażowanie w rozpropagowanie kampanii „Niezbędne dla Zdrowia” Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzecznika Praw Pacjenta, promującej postawy prozdrowotne i kształtującej poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie.

7. Merytoryczna współpraca NIL z NFZ przy przygotowaniu kampanii społecznej nt. polipragmazji.

8. Zajęcie 8. miejsca w konkursie Złoty Skalpel 2020.

9. Powołanie przez ministra zdrowia do Zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia.

Prof. Andrzej Matyja znalazł się na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia, na której zajął 10. miejsce.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.