Problemy z wypłatą dodatku covidowego dla lekarzy - OZZL wnioskuje do ministra zdrowia o pilne spotkanie

MJM
opublikowano: 25-01-2021, 17:23

“Istnieje wielki chaos w zakresie wypłaty tzw. dodatku covidowego oraz dramatycznie różna interpretacja tych samych przepisów przez różnych dyrektorów szpitala” - czytamy w piśmie OZZL do ministra zdrowia. W związku z tym Związek wnioskuje o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania w celu ustalenia jednolitej, powszechnie obowiązującej i kompletnej wykładni przepisów dotyczących dodatku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

25 stycznia 2021 r. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwrócił się do ministra zdrowia z wnioskiem o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z udziałem: ministra zdrowia, prezesa NFZ, reprezentacji OZZL, reprezentacji związków dyrektorów i ew. innych organizacji. Celem spotkania powinno być ustalenie jednolitej, powszechnie obowiązującej i kompletnej wykładni przepisów dotyczących tzw. dodatku covidowego.

OZZL wnioskuje do ministra zdrowia o pilne spotkanie w sprawie dodatku covidowego
iStock

Dodatek covidowy - zdaniem OZZL istnieje wielki chaos w zakresie jego wypłaty

“Uzasadnieniem dla tego wniosku jest fakt, że istnieje wielki chaos w zakresie wypłaty w/w dodatku oraz dramatycznie różna interpretacja tych samych przepisów przez różnych dyrektorów szpitala. To powoduje zrozumiałe niezadowolenie lekarzy, rodzi konflikty w szpitalach oraz podważa zaufanie do Ministra Zdrowia, Rządu RP i Państwa Polskiego jako takiego” - czytamy we wniosku OZZL.

W ocenie OZZL przepisy dotyczące dodatku covidowego określają w sposób jednoznaczny, kto powinien otrzymać dodatek, jednak jego zdaniem, dyrektorzy szpitali, powołując się na dotychczasowe złe doświadczenia z NFZ obawiają się, że Fundusz za jakiś czas nałoży na dyrektorów szpitali kary za niewłaściwe wykorzystanie środków przeznaczonych na dodatki.

“W efekcie dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że dyrektorzy szpitali sami namawiają lekarzy do występowania do sądu przeciwko dyrektorom o wypłatę dodatku, bo wtedy – ich zdaniem – będą mogli wypłacić ten dodatek nie narażając się na sankcje ze strony NFZ” - podkreślił OZZL.

Jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy prawnej wszystkim członkom OZZL, którzy wystąpią na drogę sądową w tej sprawie (na ostatnim posiedzeniu Zarząd przeznaczył na ten cel 1 mln zł), ale takie powszechne procesowanie się nie byłoby korzystne dla nikogo i zwiększyłoby niepomiernie koszty całego przedsięwzięcia - wskazuje Związek.

Którym lekarzom przysługuje tzw. dodatek covidowy - stanowisko OZZL

W dołączonym do wniosku stanowisku OZZL wskazuje, kto może otrzymać tzw. dodatek covidowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za poprzedni miesiąc (czyli z wszystkimi dodatkami oraz wynagrodzeniem za dyżury, jeżeli lekarz dyżurował).

Dodatek przysługuje:

  • lekarzom skierowanym do pracy przy walce z epidemią przez wojewodę lub ministra zdrowia – niezależnie od miejsca pracy;
  • lekarzom, którzy „wykonują zawód lekarza” na SOR lub IP – dowolnego szpitala lub w pogotowiu ratunkowym.

OZZL zwraca uwagę, że sformułowanie „wykonują zawód lekarza” jest dosłownym powtórzeniem przepisu odpowiedniego polecenia wydanego przez MZ dla NFZ. Nie ma przy tym warunku, że „wykonywanie zawodu” odnosi się wyłącznie do osób, które są zatrudnione na stałe w SOR, IP lub Pogotowiu Ratunkowym. Zatem dodatek powinien otrzymać każdy lekarz, który „wykonuje zawód lekarza” na SOR lub IP, lub PR – np. taki, który przychodzi na IP lub SOR z oddziału lub w czasie dyżuru, aby zbadać, skonsultować, przyjąć na oddział lub „odpisać” pacjenta. Nie ma przy tym znaczenia jak wiele jest tych „zejść z oddziału na SOR” i jak wiele dyżurów pełni w czasie miesiąca.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Zdaniem OZZL nie ma też znaczenia to, czy lekarze na SOR lub IP mają kontakt z pacjentami, u których wykazano zakażenie koronawirusem.

  • lekarzom, którzy „wykonują zawód” lekarza w szpitalu II albo III poziomu („covidowego”) i jednocześnie „uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2.

OZZL wskazuje, że w poleceniu MZ dla NFZ nie jest określone, że lekarze uprawnieni do dodatku covidowego muszą być na stałe zatrudnieni na oddziale, gdzie są leczeni chorzy zakażeni koronawirusem. Warunkiem jest, aby lekarze zatrudnieni w szpitalu II lub III poziomu (niezależenie od tego, na jakim oddziale) uczestniczyli w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mieli bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2. Mogą to zatem być lekarze zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych niż oddział covidowy i konsultują na tych oddziałach lub gdziekolwiek indziej w szpitalu pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2, mając z nimi bezpośredni kontakt (czyli np. nie przez teleporady). Nie ma przy tym znaczenia, jak wiele jest tych „bezpośrednich kontaktów” (konsultacji) w czasie miesiąca.

OZZL zwraca także uwagę, że dodatek covidowy jest niestopniowalny – albo przysługuje w pełnej wysokości, albo nie przysługuje w ogóle (poza osobami zatrudnionymi na część etatu – wtedy dodatek przysługuje w odpowiedniej do etatu proporcji), dlatego niedopuszczalne jest, aby dyrektorzy szpitali wypłacali dodatek (lekarzom uprawnionym do niego i zatrudnionym na cały etat) nie w pełnej wysokości, ale tylko w części, uzależnionej od „minutowego i godzinowego” raportu.

Związek zauważa też, że nigdzie w przepisach dotyczących dodatku covidowego nie jest określony termin, po którym dyrektor szpitala nie może zgłaszać lekarza do uzyskania dodatku. Jeżeli zatem jakiemuś lekarzowi dodatek przysługiwał np. od 1 listopada, a jego dyrektor nie zgłosił tego do NFZ za listopad, może to zrobić nawet teraz, odpowiednio uzasadniając fakt niezgłoszenia wcześniejszego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szef KPRM: Dostawa szczepionki przeciw COVID-19 Moderny została odwołana

Zmiana w kolejności szczepień przeciw COVID-19: nowe grupy osób w etapie “0” i “I”

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.