Prezydent podpisał ustawę mającą ułatwić zapewnienie kadr medycznych w czasie epidemii

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)
opublikowano: 29-12-2020, 18:03

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą ułatwić zapewnienie kadry medycznej w czasie epidemii - poinformowało biuro prasowe jego kancelarii. Ustawa pozwala m.in. na zatrudnianie na uproszczonych zasadach personelu medycznego spoza Unii Europejskiej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych zakłada umożliwienie, na uproszczonych zasadach, pracy w Polsce personelowi medycznemu z tzw. państw trzecich, czyli spoza terytorium Unii Europejskiej. Nowela upraszcza ponadto m.in. zasady powrotu do zawodu medycznego osób mających przerwę w wykonywaniu danego zawodu dłuższą niż pięć lat.

O niepodpisywanie ustawy apelowały do prezydenta samorządy zawodów medycznych, reprezentujące lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych oraz fizjoterapeutów. Ich zdaniem, zawarte w ustawie z 27 listopada 2020 r. rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim.

W informacji Kancelarii Prezydenta z 29 grudnia wskazano, że celem ustawy z 27 listopada 2020 r. jest wprowadzenie rozwiązań wspierających system ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19, w szczególności w zakresie wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.

Podpisana przez prezydenta ustawa pozwala na łatwiejszy - w razie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – powrót do zawodu medycznego. Osoby mające przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat będą zwolnione z przeszkolenia, pod warunkiem wykonywania przez pierwsze 3 miesiące zawodu pod nadzorem.
iStock

Co zmienia podpisana przez prezydenta nowelizacja ustaw w celu zapewnienie kadr medycznych w czasie epidemii

Wśród szczegółowych rozwiązań wprowadzanych ustawą jest – jak wskazano - m.in. uproszczenie zasad powrotu do zawodu lekarza, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, ratownika medycznego, fizjoterapeuty, pielęgniarki i położnej, zwalniając – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – osoby mające przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat z obowiązku odbycia przeszkolenia, pod warunkiem wykonywania przez pierwsze 3 miesiące zawodu pod nadzorem innej osoby wykonującej odpowiedni zawód medyczny.

Regulacja zakłada ponadto umocowanie lekarza dentysty do udzielania, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Ustawa przewiduje rezygnację z wymogu posiadania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako warunku wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Ustawa umożliwia, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, udzielanie przez ministra zdrowia zgody na wykonywanie zawodu lekarza oraz lekarza dentysty oraz przyznawanie warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Regulacja umożliwia także udzielenie przez ministra zdrowia zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego osobie, która uzyskała poza terytorium Unii Europejskiej kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych ratownika medycznego, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu oraz posiada dyplom wydany poza terytorium UE, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych (w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nie krótsze niż rok).

Ustawa przewiduje również możliwość stosowania w przypadku dyspozytorów medycznych, koordynatorów ratownictwa medycznego oraz członków zespołów ratownictwa medycznego równoważnego systemu pracy, w którym możliwe jest wykonywanie pracy nieprzerwanie przez 24 godziny.

Ustawa umożliwia - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym i ratownikom medycznym wykonywanie zawodu w zakładzie leczniczym także na podstawie umowy zawartej przez podmiot leczniczy prowadzący ten zakład z agencją zatrudnienia.

Ustawa daje podstawę prawną do wprowadzenia do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia modułu zawierającego dane dotyczące pacjenta z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a także liczby łóżek i ich wykorzystania.

Regulacja umożliwia też wyrażenie zgody osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Ustawa – jak wskazała kancelaria prezydenta - wprowadza stały mechanizm waloryzacji wysokości najniższych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, 30 grudnia 2020 r.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.