Prezes NIK o systemie w pandemii. Nie był gotowy „na taką skalę działań”

  • Daniel Kuropaś
opublikowano: 12-08-2021, 13:17

Kontrole NIK w 2020 r. skupiały się m.in. na dostępie obywateli do świadczeń medycznych oraz funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego i SOR-ów - informował w Sejmie Marian Banaś, prezes NIK.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prezes Najwyższej Izby Kontroli na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w czwartek (12 sierpnia) przedstawił sprawozdanie z działalności Izby w 2020 roku. W sprawozdaniu przedstawione zostały ważniejsze ustalenia kontroli w podziale na 6 obszarów funkcjonowania państwa.

Jak poinformował w swoim wystąpieniu Marian Banaś, w obszarze „ochrona zdrowia i zapewnienie godnego poziomu życia” NIK przeprowadziła w 2020 r. kontrole dotyczące istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Czynnikiem determinującym była oczywiście pandemia.

Jednym z ważniejszym problemów w pandemii był dostęp obywateli do świadczeń medycznych.
iStock

- Jednym z ważniejszym problemów był dostęp obywateli do świadczeń medycznych. W tym kontekście istotnym obszarem badań było funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego i SOR-ów. Wobec trwającej epidemii NIK uznała za uzasadnione systematyczne diagnozowanie sytuacji społecznej, oparte m.in. na kontroli sytuacji w DPS-ach oraz dożywiania dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19 – wyliczał prezes NIK.

Dodawał, że w badanych i sprawozdawanych w 2020 roku obszarach Najwyższa Izba Kontroli widzi możliwości poprawy działania, czemu dała wyraz we wnioskach kontrolnych.

Jak przypominał prezes NIK, w lutym 2020 roku, jeszcze przed pierwszym zachorowaniem w Polsce, delegatura w Katowicach zainicjowała kontrolę doraźną przygotowania systemu ochrony zdrowia do działania w sytuacji stwierdzenia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

- Wykazała ona, że badane jednostki z pewnymi wyjątkami nie były przygotowane na taką skalę działań, jakie okazały się niezbędne w warunkach epidemii spowodowanej przez masowe zakażenia koronawirusem. Badania tego problemu są kontynuowane przez NIK w ramach trwającej jeszcze planowej kontroli koordynowanej - stwierdzał prezes NIK.

NIK w 2020 r. podjęła więc działania zmierzające do zdiagnozowania sprawności systemu opieki zdrowotnej, administracji publicznej i pozostałych struktur państwowych w sytuacji wywołanej epidemią. Jak przekonywał Marian Banaś, pomimo szeregu ograniczeń działalność kontrolna nie została zawężona, przeciwnie realizowano ją zgodnie z planem.

- NIK zrealizowała w 2020 r. 91 tematów kontroli planowych, przeprowadziliśmy też doraźne postępowanie kontrolne w 63 tematach. Były one reakcją na sygnały o nieprawidłowościach zgłoszone przez parlamentarzystów i obywateli. Łącznie było to 2007 kontroli jednostkowych w 1629 podmiotach – wyliczał prezes NIK.

- W ich wyniku NIK sformułowała 4548 wniosków zmierzających do naprawy nieprawidłowości. Ponad 52 proc. wniosków zostało zrealizowanych. Sformułowaliśmy 122 wnioski wskazujące na potrzebę zmian legislacyjnych, 6 z nich zostało zrealizowanych. Do organów ścigania złożyliśmy 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń – dodawał.

Z podanych przez niego informacji wynika, że w 2020 r. NIK przeprowadzała kontrole, aby zdiagnozować, jak funkcjonują struktury państwa w sytuacji zagrożenia kryzysem wywołanym epidemią COVID-19. Ustalenia zostały zawarte w sprawozdaniu, przyjętym prze Kolegium NIK 9 czerwca br.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NIK reaguje ws. pielęgniarek i powołuje Zespół Analizy Ryzyka

Dodatki covidowe dla medyków - NIK zbada, czy są prawidłowo wypłacane

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.