Prawo wykonywania zawodu zaraz po studiach

Sławomir Molęda
opublikowano: 20-04-2011, 00:00

Ekspert prawny wyjaśnia potencjalnym kandydatom do zawodu lekarza, jak zmienią się zasady studiowania medycyny oraz zdobywania specjalizacji.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Reforma systemu kształcenia lekarzy została zatwierdzona przez Sejm. Zamiast stażu podyplomowego będą praktyki kliniczne na ostatnim roku studiów. Lekarski/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy zastąpiony zostanie Lekarskim/Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym. Specjalizacja odbywana będzie w systemie modułowym. Zmiany te mają na celu skrócenie procesu kształcenia lekarzy.

Nauczanie praktyczne zamiast stażu

Obecnie absolwent studiów lekarskich, który chce uzyskać pełne prawo wykonywania zawodu, musi odbyć 13-miesięczny staż podyplomowy oraz złożyć Lekarski Egzamin Państwowy (LEP). Absolwenta studiów lekarsko-dentystycznych obowiązuje staż 12-miesięczny i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP). Jeżeli nawet absolwent odbędzie staż bezpośrednio po studiach i przystąpi do egzaminu w jego trakcie, to do samodzielnego wykonywania zawodu będzie mógł przystąpić po ponad roku. Jeśli jednak dopuści się jakiejkolwiek zwłoki, przedłuży staż albo nie zda egzaminu przy pierwszym podejściu, to czas ten ulegnie wydłużeniu do dwóch i więcej lat. W tym czasie może wykonywać zawód wyłącznie w miejscu odbywania stażu, pod nadzorem lekarza-opiekuna.

Rezygnuje się z wymogu odbywania stażu podyplomowego w stosunku do absolwentów studiów rozpoczętych po 1 października 2012 r. W jego miejsce wprowadza się dwusemestralne praktyczne nauczanie zawodu w dziedzinach klinicznych, które ma odbywać się na ostatnim roku studiów (6. na kierunku lekarskim i 5. na kierunku lekarsko-dentystycznym). Ma się to wiązać z wprowadzeniem obowiązku złożenia egzaminów z najważniejszych przedmiotów na roku przedostatnim. Dzięki temu student ostatniego roku, po przedstawieniu zaświadczenia o stanie studiów, będzie mógł przystąpić do Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK). W ten sposób absolwent studiów medycznych będzie mógł bezpośrednio po ich zakończeniu wystąpić o przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu. Warto dodać, że termin, w jakim okręgowa rada lekarska podejmuje decyzję o przyznaniu prawa, zostanie skrócony z trzech do jednego miesiąca.

Egzamin bez zmian

LEK/LDEK, podobnie jak dotychczas LEP/LDEP, ma być organizowany dwa razy w roku i przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Do egzaminu będzie można przystąpić na ostatnim roku studiów bądź po uzyskaniu dyplomu, składając odpowiedni wniosek. Egzamin zachowa formę testową i będzie złożony z 200 pytań zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. Wynik pozytywny, tak jak dotychczas, otrzyma osoba, która uzyska co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów. Lekarz, który złoży egzamin z wynikiem negatywnym lub nie będzie zadowolony z uzyskanego wyniku, będzie mógł przystąpić do egzaminu ponownie w innym terminie.
Nowością jest to, iż począwszy od czwartego podejścia trzeba będzie wnosić opłatę egzaminacyjną. Pierwszy LEK/LDEK zostanie przeprowadzony w 2013 r., a ostatni LEP/LDEP w 2012 r.

Odstępuje się od podziału specjalizacji na podstawowe i szczegółowe. Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny będzie szkoleniem modułowym, składającym się z modułu podstawowego i specjalistycznego albo modułu jednolitego. Rozwiązanie to umożliwi zmianę dziedziny medycyny po zaliczeniu modułu podstawowego wspólnego dla dziedzin pokrewnych. Dalsze szczegóły dotyczące nowych zasad odbywania specjalizacji omówię w odrębnym artykule.

Przedstawione wyżej zmiany wprowadzone zostaną w drodze nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która ma wejść w życie 1 maja br.PODSTAWA PRAWNA
ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk senacki nr 1154).
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.