Prawa rodziców na rezydenturze

Sławomir Molęda
opublikowano: 20-09-2006, 00:00

"Czy kobieta będąca w trakcie specjalizacji w formie rezydentury może odmówić dyżurowania, jeśli ma dziecko poniżej 4 r.ż. Czy wówczas specjalizacja się przedłuża, czy można to jakoś inaczej odrobić?" - pyta czytelniczka. Sprawę wyjaśnia ekspert prawny Pulsu Medycyny Sławomir Molęda.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Nie tylko kobieta, ale i mężczyzna opiekujący się dzieckiem do lat 4 może odmówić dyżurowania w nocy. Co do odmowy dyżurowania w ogóle, można mieć wątpliwości. Problem w tym, że dyżuru lekarskiego nie wlicza się do czasu pracy, co sprawia, że godziny spędzone na dyżurze nie są godzinami nadliczbowymi w świetle przepisów o czasie pracy (art. 32j ust. 2 UZOZ). Tymczasem przepis określający uprawnienia z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 4 odwołuje się do pojęcia zatrudnienia w godzinach nadliczbowych (art. 178 § 2 k.p.). Można oczywiście zająć stanowisko, że odmowa dyżurowania, mimo tych zastrzeżeń, przysługuje, można poszukiwać odwołań do konstytucji lub do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wszystko to grozi jednak sporem z jednostką szkolącą.
Moim zdaniem, należałoby rozpocząć od porozumienia z kierownikiem specjalizacji w sprawie dostosowania harmonogramu dyżurów do potrzeb wynikających z opieki nad dzieckiem. Można zmniejszyć liczbę dyżurów do wymaganego minimum programowego, przełożyć je na inny okres, skrócić ich czas. Wszelkie ustalenia dotyczące harmonogramu dyżurów leżą w kompetencjach kierownika. Jeżeli porozumienia nie uda się osiągnąć, to zalecam ograniczenie ewentualnej odmowy do dyżurowania w porze nocnej. Wśród warunków zatrudnienia, wymagających zgody opiekuna, porę nocną wymienia się oddzielnie od godzin nadliczbowych, więc należy uznać, że stanowi ona warunek odrębny. W odróżnieniu od godzin nadliczbowych, pojęcie pory nocnej nie mieści się w pojęciu czasu pracy. Pora nocna to osiem godzin wyznaczonych w regulaminie pracy. O tym, że pora nocna występuje w trakcie dyżuru lekarskiego, świadczy chociażby wyższa stawka za pełnienie dyżuru w porze nocnej.
Nowe przepisy o specjalizacji wprowadziły wyraźne odwołanie do uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, wymieniając je wśród okoliczności przedłużających rezydenturę z mocy prawa (§ 17 ust. 3 pkt 3 rozspec). Korzystając z tych uprawnień, należy pamiętać o tym, że przedłużenie rezydentury na ich podstawie w sumie z okresem macierzyństwa, zwolnień chorobowych i urlopu bezpłatnego nie może przekroczyć jednego roku. W tym też zakresie dyżury można "odrobić". Przekroczenie limitu przedłużenia oznacza upływ okresu przeznaczonego na rezydenturę i uniemożliwia jej kontynuowanie.

Podstawa prawna:
1) art. 151 (7) § 1, art. 178, 179, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy,
2) art. 32j ust. 2 i 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
3) § 17 ust. 3 i 4, § 26 ust. 3 pkt 6, § 28 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra zdrowi z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213, poz. 1779).

To warto wiedzieć
Nowe przepisy o specjalizacji przewidują obligatoryjne przedłużenie okresu rezydentury w następujących przypadkach:
1) w okresie ciąży, gdy matka dziecka nie może być zatrudniana bez jej zgody w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (dyżury lekarskie), nie może być delegowana poza stałe miejsce zatrudnienia (zamiejscowe staże kierunkowe) ani narażona na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, a także gdy korzysta ze zwolnień od pracy na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą;
2) w okresie karmienia piersią, gdy matka ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy dziennie;
3) w okresie wychowywania dziecka do lat 4, gdy pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może być zatrudniany bez jego zgody w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (dyżury lekarskie) i nie może być delegowany poza stałe miejsce zatrudnienia (zamiejscowe staże kierunkowe);
4) w okresie wychowywania dziecka do lat 14, gdy pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni (§ 17 st. 3 pkt 3 rozspec).


Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.