Praktyki mogą zatrudniać lekarzy w celach szkoleniowych

Sławomir Molęda
opublikowano: 30-06-2011, 00:00

„Słyszałem, że w nowych ustawach zdrowotnych pojawiła się możliwość zatrudniania lekarzy w grupowej praktyce lekarskiej. Czy to prawda?” – pyta lekarz, wspólnik w takiej firmie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Wykonywanie zawodu lekarza w formie praktyki lekarskiej polega na osobistym udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dlatego prawo pozwala lekarzom prowadzącym praktyki zatrudniać do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy) tylko takie osoby, które nie są lekarzami. Chociaż odnośny przepis mówi o praktykach indywidualnych, przyjmuje się, że ma on zastosowanie również do praktyk grupowych, w których świadczenia zdrowotne powinny być udzielane wyłącznie przez lekarzy należących do spółki. Jedyny wyjątek został przewidziany dla lekarzy dentystów, którzy zostali uprawnieni do prowadzenia staży podyplomowych w ramach swoich praktyk indywidualnych. Mogą oni zatrudniać młodych dentystów w celu odbycia tych staży.

Nowa ustawa o działalności leczniczej, która od 1 lipca br. zastępuje dotychczasową ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, wprowadza pewne zmiany w tym zakresie. Zezwala prywatnym praktykom lekarzy, nie tylko dentystów, na zatrudnianie lekarzy w ramach prowadzonego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. Możliwości zatrudnienia pozostaną więc ograniczone do celów szkoleniowych. Zatrudniać będą mogły zarówno praktyki indywidualne, jak i grupowe, w tym specjalistyczne, poza praktykami wykonywanymi wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Warunkiem zatrudnienia lekarza będzie tylko poinformowanie o tym izby lekarskiej, w której zarejestrowana jest praktyka.

Zatrudnianie lekarzy poza ww. celami szkoleniowymi pozostanie niedostępne dla praktyk. Nawiązanie przez praktykę grupową trwałej współpracy z lekarzem będzie nadal wymagało przyjęcia go do spółki. By zatrudniać lekarzy do wykonywania zawodu, spółka musiałaby zarejestrować się u właściwego wojewody jako podmiot leczniczy. Nowa ustawa wydaje się oferować szersze możliwości w tym zakresie, ponieważ zwalnia z konieczności tworzenia zakładu opieki zdrowotnej. Działalność lecznicza może być prowadzona bezpośrednio w przedsiębiorstwie spółki. Struktura organizacyjna może być dowolna, konieczne jest tylko określenie jej w regulaminie organizacyjnym, wydawanym zamiast statutu. Co ciekawe, obowiązek tworzenia regulaminu organizacyjnego zostanie rozciągnięty również na praktyki zawodowe.

PODSTAWA PRAWNA
1) art. 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) art. 5, art. 18 ust. 4, 6 i 7, art. 23, 24, 106 ust. 1 oraz art. 148 pkt 12, art. 220 pkt 1 i art. 221 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654).

NOWA FORMA: Praktyka w przedsiębiorstwie

Praktyka wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego to nowy rodzaj praktyki indywidualnej i indywidualnej specjalistycznej, którą będzie można prowadzić na podstawie umowy z podmiotem leczniczym. Umożliwia zarejestrowanie praktyki bez konieczności dysponowania własnymi pomieszczeniami, tak jak w przypadku praktyki na wezwanie, lecz nie obliguje zarazem do posiadania sprzętu przenośnego. Nowy rodzaj praktyki będzie można prowadzić na sprzęcie stacjonarnym, należącym do przedsiębiorstwa. Pozwoli to na zalegalizowanie działalności tych praktyk, które były dotąd rejestrowane jako praktyki na wezwanie, chociaż nie udzielały świadczeń wyłącznie w miejscu wezwania, lecz w pomieszczeniach ZOZ-ów (zob. „Czy dentysta pracujący w miejscu wezwania musi mieć przenośny unit?”, Puls Medycyny nr 4 (225) z 9 marca br.).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.