Praktyka psychiatryczno-psychologiczna

Sławomir Molęda
opublikowano: 22-02-2006, 00:00

"Jestem lekarzem psychiatrą i prowadzę prywatną praktykę lekarską, w ramach której zatrudniam moją żonę - psychologa. Ustawa o zawodzie lekarza zezwala mi na zatrudnianie osób nie będących lekarzami. Pacjenci, którzy zgłaszają się do mnie, niekiedy potrzebują pomocy psychologa, nie psychiatry. Odsyłam ich wtedy do mojej żony. Czy po wejściu w życie ustawy o zawodzie psychologa takie zatrudnienie psychologa będzie jeszcze dopuszczalne, czy też żona będzie zmuszona zarejestrować oddzielną praktykę" - zastanawia się czytelnik. Wątpliwości rozwiewa ekspert prawny Pulsu Medycyny Sławomir Molęda.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zezwala lekarzowi wykonującemu indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską na zatrudnianie osób niebędących lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). Wyznacza więc w tym zakresie dwa warunki: podmiotowy - dotyczący osoby zatrudnianej i przedmiotowy - dotyczący czynności, jakie mogą być przez tę osobę wykonywane. Warunek podmiotowy jest w przypadku zatrudnienia psychologa spełniony; psycholog nie jest lekarzem, ponieważ nie posiada wymaganych kwalifikacji i ich potwierdzenia w postaci dokumentu - prawa wykonywania zawodu lekarza.

Odrębna działalność

Wątpliwości budzi natomiast wypełnienie warunku przedmiotowego. Jeżeli psycholog ma być zatrudniony do wykonywania czynności pomocniczych, to nie może w ramach tego zatrudnienia prowadzić odrębnej działalności i przyjmować własnych pacjentów. Musi ograniczyć się do wspomagania pracy lekarza psychiatry. Niedopuszczalne jest prowadzenie pod szyldem gabinetu psychiatrycznego działalności innego rodzaju. Zatrudnienie w gabinecie pielęgniarki czy księgowej nie może prowadzić do świadczenia na zewnątrz usług pielęgniarskich czy księgowych, bo wykraczałoby to poza cel praktyki lekarskiej, jakim jest świadczenie usług zdrowotnych. Podobnie jest z zatrudnieniem psychologa.
Z początkiem tego roku weszła w życie ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Wyodrębnia ona zawód psychologa jako zawód samodzielny, określając zarazem zasady i warunki jego wykonywania. Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii i udzielaniu pomocy psychologicznej.

Psycholog samodzielnie

W porównaniu do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, warunki wykonywania zawodu psychologa określone zostały w sposób nader zwięzły. Ustawa o zawodzie psychologa stanowi tylko, że prywatna praktyka psychologiczna może być wykonywana jako indywidualna działalność gospodarcza albo w formie spółki partnerskiej, po uzyskaniu zezwolenia właściwego wojewody. Nie wprowadza przy tym żadnych ograniczeń w zakresie wykonywania zawodu psychologa w ramach zatrudnienia. Psychologowie nie muszą więc rejestrować praktyki prywatnej w celu uzyskania zatrudnienia poza placówkami psychologicznymi. Zarejestrowanie prywatnej praktyki niezbędne jest tylko w przypadku podjęcia działalności na własny rachunek.
Ograniczenia w zatrudnieniu psychologa w ramach prywatnej praktyki lekarskiej wynikają zatem z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a nie z ustawy o zawodzie psychologa. Uniemożliwiają one psychologowi podjęcie w ramach takiego zatrudnienia działalności wykraczającej poza czynności pomocnicze, służące udzielaniu przez lekarza świadczeń zdrowotnych. wiadczenie pełnych usług psychologicznych dopuszczalne jest w ramach zatrudnienia poza praktyką lekarską albo przy prowadzeniu prywatnej praktyki psychologicznej.

Podstawa prawna:
1) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 204 ze zm.),
2) art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. nr 73, poz. 763, zm. Dz. U. 2001 r. nr 154, poz. 1798).


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.