Pracownicy odchodzący z SPZOZ-ów mogą wreszcie ubiegać się o preferencyjne kredyty

Beata Lisowska
opublikowano: 06-01-2003, 00:00

Trudno w to uwierzyć, ale wreszcie Ministerstwo Zdrowia podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie realizacji dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek, położnych oraz umorzeń tych kredytów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
O preferencyjny kredyt można już się ubiegać, choć na razie tylko w jednym z 18 oddziałów BGK na terenie kraju.
Kredyt może być przeznaczony na adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia, aparatury lub sprzętu medycznego oraz środków transportu służących prowadzeniu indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i położnych lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Preferencje dla zwalnianych
Tani kredyt będą mogły uzyskać osoby, z którymi rozwiązano umowy o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej z przyczyn dotyczących pracodawcy po 1 stycznia 2000 roku oraz podjęły działalność w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, lub NZOZ, a także pracownicy zatrudnieni w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, którzy złożą pisemne oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę oraz podjęcia działalności w niepublicznej służbie zdrowia. Umowę o pracę należy rozwiązać w ciągu 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. Oczywiście, osoba ubiegająca się o kredyt musi posiadać tzw. zdolność kredytową i spełnić inne warunki stawiane przez bank.
Kwota preferencyjnego kredytu nie może przekraczać 70 tys. zł dla lekarza i lekarza stomatologa, 40 tys. zł - dla pielęgniarki i położnej. Udział własny kredytobiorcy nie może być mniejszy niż 10 proc. Kredyt jest udzielany na 5 lat. Oprocentowanie stanowi 0,5 stopy redyskonta weksli NBP, która wynosi obecnie 3,73 proc. w stosunku rocznym. Pozostałą kwotę odsetek stanowią dopłaty do oprocentowania z budżetu państwa. Na ten cel Ministerstwo Zdrowia przeznaczy w 2003 roku 10 mln zł. Według szacunków BGK, powinno to wystarczyć na 1,5 tys. kredytów dla lekarzy i 500 dla pielęgniarek.
Kiedy można umorzyć część kredytu
Prowizja banku wynosi 1 proc. udzielonego kredytu. Bank może umorzyć 20 proc. udzielonego kredytu po terminowej spłacie 80 proc. jego kwoty. Warunkiem umorzenia w przypadku lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską jest zatrudnienie przez okres nie krótszy niż trzy lata co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (zaś w przypadku indywidualnej praktyki - pielęgniarek i położnych na pół etatu).
Kredytobiorcy prowadzący grupową praktykę lekarską, pielęgniarek lub położnych bądź niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, mogą ubiegać się o umorzenie, jeśli przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniali pracowników, których łączny czas pracy w przeliczeniu na pełny miesięczny wymiar czasu pracy stanowi równoważnik 1,5. Warunkiem umorzenia jest także rozpoczęcie działalności w miejscowości o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 10 tys.
O preferencyjny kredyt lekarze będą mogli starać się nie tylko w BGK, lecz także w innych bankach. ?Projekt umowy jest już gotowy, wysyłamy go do kilkudziesięciu banków. Musimy jednak zadbać, by umowy z wszystkimi bankami były identyczne. To zajmie trochę czasu" - mówi Wojciech Rzepka, dyrektor Departamentu Programów Celowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego zdaniem, kredyty dla lekarzy w innych bankach będą dostępne w lutym.
Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Beata Lisowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.