PPOZ przeciw obciążaniu ich raportowaniem m.in. badań laboratoryjnych

EG/PAP/Klaudia Torchała
opublikowano: 17-06-2021, 08:54

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia sprzeciwiają się obciążaniu świadczeniodawców raportowaniem czynności wykonywanych przez ich podwykonawców - informuje organizacja, zapowiadając interwencję w tej sprawie w MZ.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Wobec licznych innych obowiązków spoczywających na świadczeniodawcach prowadzących leczenie przerzucanie na te podmioty dodatkowych zadań, które spoczywać powinny na podwykonawcach, jest dla PPOZ nie do przyjęcia" – podkreśliła prezes PPOZ Bożena Janicka w piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, odnosząc się do wydanego 26 kwietnia 2021 r. komunikatu Centrum e-Zdrowia.

Zgodnie z nim to usługodawca, który zlecił podwykonawcy zrealizowanie procedury medycznej, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, przekazuje wszystkie wskazane w komunikacie informacje, m.in. kod zrealizowanej przez podwykonawcę procedury medycznej oraz dane podwykonawcy, do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

iStock
iStock

PPOZ: To podwykonawcy powinni raportować czynności związane z badaniami laboratoryjnymi

Zdaniem PPOZ takie stanowisko Centrum e-Zdrowia jest niezgodne z obowiązującym prawem i z podstawowymi założeniami funkcjonowania SIM.

"Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wyraźnie określa, że obowiązek wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem SIM oraz raportowania do SIM zdarzeń medycznych w celu umożliwienia innemu usługodawcy pobrania danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych zawartych w dokumentacji medycznej od 1 lipca 2021 r. ma spoczywać na wszystkich usługodawcach, w tym aptekach i świadczeniodawcach" – wyjaśniła prezes PPOZ.

Zauważyła, że w świetle obowiązujących przepisów "od 1 lipca 2021 r. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem oraz opis badań diagnostycznych innych niż badania laboratoryjne – mające przecież status elektronicznej dokumentacji medycznej – powinny być więc przez takich podwykonawców sprawozdawane do SIM, skąd będą pobierane przez podmioty zlecające".

"Podwykonawcy winni też sprawozdawać do SIM inne dane składające się na dane zdarzenia medycznego. Wszystko to wynika wprost z przepisów SIM, z którymi omawiany komunikat jest rażąco niezgodny" – dodała Bożena Janicka.

Lekarze PPOZ zwrócili uwagę, że komunikat CeZ jest niespójny z postanowieniami rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącym szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, sposobu i terminu przekazywania ich do SIM. Nakazuje ono – jak wskazało PPOZ – podać dane usługodawcy.

"Niezrozumiała byłaby więc sytuacja, w której podmiot wypełniający miałby tu podawać dane innego podmiotu, tj. podwykonawcy. W praktyce oznaczałoby to wypełnienie raportu za inny podmiot, na co SIM nie pozwala" – zaznaczyli lekarze PPOZ.

"Po drugie, trudno ocenić, jakie w przypadku podwykonawstwa należałoby wpisać ’dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie’, które wymagane są rozporządzeniem" – dodali.

Kolejną kwestią, na którą zwrócili uwagę, jest to, że dane "zrealizowanych istotnych procedur medycznych", które – zgodnie z komunikatem – miałyby być przekazywane za podwykonawcę, mają być w przypadku świadczeniodawców POZ przekazywane fakultatywnie.

"Już te niespójności jednoznacznie wskazują, że sugerowane przez Centrum e-Zdrowia rozwiązania są niezgodne z zakładanym przez prawodawcę modelem funkcjonowania SIM, który musi się opierać się na zakładanej pierwotnie zasadzie, że dane do SIM przekazywane są przez podmiot, który dane wytworzył" – podkreślili.

Decyzja CeZ to przerzucanie obowiązków na placówki POZ

Prezes PPOZ dodała, że wobec "licznych obowiązków, w tym obowiązków sprawozdawczych, które spoczywają na podmiotach prowadzących leczenie i zlecających badania, nie do zaakceptowania jest przerzucanie na te podmioty obowiązku raportowania czynności dokonywanych przez ich podwykonawców".

"Takie rozwiązanie leżałoby bowiem jedynie w interesie wąskiego lobby laboratoriów diagnostycznych, godziłoby zaś w interesy podmiotów prowadzących leczenie i pośrednio w interesy pacjentów, ograniczając czas na udzielane im porady. PPOZ nie zaakceptuje więc żadnego rozwiązania, które przerzucałoby na podmioty prowadzące leczenie obowiązku ich podwykonawców – i to nawet, gdyby wtórnie układ taki został zalegalizowany w przepisach prawa" – podsumowała Bożena Janicka.

Lekarze PPOZ zwrócili się zatem do ministra zdrowia o interwencję i zobligowanie Centrum e-Zdrowia do wdrożenia funkcjonowania SIM zgodnie z zakładanym pierwotnie jego modelem i obowiązującymi przepisami prawa. Pismo zostało przekazane do wiadomości Jarosława Kieszka, dyrektora Centrum e-Zdrowia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Zmiana wyceny teleporad w POZ: będą premiowane przychodnie, które udzielają mniej teleporad

Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności - stanowisko samorządu lekarskiego

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.