PPOZ: Papierologia zabiera nam czas przeznaczony dla pacjentów!

MMD
opublikowano: 28-08-2018, 08:37

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) po raz kolejny zwróciło się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmniejszenie biurokratycznego obciążenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„W kwietniu bieżącego roku wskazaliśmy akty prawne, w których należy dokonać zmian. Dotyczą one głównie ograniczenia liczby wystawiania zaświadczeń lekarskich. Niestety, z odpowiedzi otrzymanej od podsekretarza stanu Zbigniewa Króla wynika, że nie dostrzega on problemu uciążliwości obciążeń biurokratycznych w praktykach lekarzy rodzinnych i w związku z tym nie widzi także potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian legislacyjnych we wskazanym przez nas zakresie. Takie stanowisko należy uznać za wysoce niesatysfakcjonujące” – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

W piśmie skierowanym wówczas do ministra zdrowia świadczeniodawcy skupieni w PPOZ podkreślali, że obowiązki dokumentacyjne spoczywające na lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej są ogromne, a wypisywanie całej masy zaświadczeń zabiera im czas, który powinni poświęcić na badanie pacjentów. 

Masa dokumentów, które mógłby wystawiać ktoś inny

Lekarze muszą wypisywać m.in.: zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, o stanie zdrowia, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia np. kształcenia, o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wf, czy zajęciach lekcyjnych z powodu choroby. Wypełniają dokumenty po badaniach sanitarno-epidemiologicznych, o zdolności do sprawowania opieki nad dzieckiem (np. dla rodzin zastępczych), o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy. Do tego dochodzi cała masa oświadczeń wystawianych dla celów finansowych (np. socjalnych) oraz na wniosek pacjenta: o karmieniu piersią do zakładu pracy, do żłobka po przebytej chorobie dziecka, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych, testach sprawnościowych, np. na pływalnie itd.

Według PPOZ optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie instytucji asystenta medycznego, który byłby fakultatywnie (w zależności od potrzeb) zatrudniany w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Asystent mógłby wystawiać zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta (niezdolności do pracy czy występowaniu choroby przewlekłej rozpoznanej przez lekarza, np. skoliozy) w oparciu o jednoznaczne wpisy lekarza w dokumentacji medycznej.

PPOZ zaproponowało także rozważenie możliwości wystawiania niektórych zaświadczeń obecnie zarezerwowanych dla lekarzy (np. o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wf lub wykonywania określonych ćwiczeń na tych zajęciach) przez przedstawicieli innych zawodów medycznych: pielęgniarki, a w przyszłości asystenta medycznego. Z kolei w związku z brakiem obiektywnych kryteriów medycznych, na podstawie których wypisywane są niektóre zaświadczenia, szczególnie te o bardzo dobrym stanie zdrowia, wystawiane na potrzeby szkół sportowych i wojskowych oraz dokumentujących zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem – kompetencje należałoby przekazać np. lekarzom medycyny sportowej.

„Biorąc pod uwagę deficyt kadr i brak czasu na wykonywanie obecnych obowiązków, obciążenia administracyjno- biurokratyczne świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej są nie do zaakceptowania” – napisali lekarze PPOZ.

Zaskakująca i niezrozumiała postawa wiceministra

W odpowiedzi na ich pismo podsekretarz stanu Zbigniew Król, powołując się na obowiązujące przepisy oraz procedowane projekty ustaw, uznał, że nie jest konieczne tworzenie odrębnych przepisów określających organizację pracy podmiotów leczniczych, a za koordynację procesu leczenia odpowiadają osoby zarządzające danym podmiotem. 

„Takie stanowisko jest dla nas zaskakujące i niezrozumiałe. Najbardziej zaskakuje to, że podsekretarz stanu, lekarz rodzinny związany z Kolegium Lekarzy Rodzinnych, nie dostrzega problemu obciążeń biurokratycznych w praktykach lekarzy rodzinnych i nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian legislacyjnych. W związku z tym po raz kolejny zwracamy się do ministra zdrowia o ponowne przeanalizowanie skierowanego przez nas wystąpienia i podjęcia pilnych prac w tym zakresie. Liczymy na zrozumienie, które minister deklarował i deklaruje od pierwszego naszego spotkania” – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MMD

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.