POZ Plus: jakie są wyniki pilotażu z perspektywy świadczeniodawców i pacjentów?

opublikowano: 10-12-2021, 16:07

Jak efekty POZ Plus oceniają pacjenci i przychodnie POZ? Największą trudnością z perspektywy świadczeniodawców okazało się zbudowanie stabilnego zespołu profesjonalistów medycznych, którzy obsługiwali pacjentów objętych pilotażem.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Ustawa umożliwiające wprowadzenie w POZ budżetu powierzonego powinna wejść na ścieżkę legislacyjną w połowie grudnia.
iStock

8 grudnia na konferencji "Opieka koordynowana w Polsce" przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Banku Światowego podsumowali wyniki pilotażu POZ Plus, który trwał od lipca 2018 roku. Objął on ponad 70 tysięcy pacjentów oraz 47 placówek podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach POZ Plus funkcjonowało 12 ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych dla wybranych chorób przewlekłych: m.in. astmy, POChP i cukrzycy.

Ustawa o budżecie powierzonym w POZ już wkrótce

- Wcześniej punktowe leczenie było w Polsce dominującym modelem. A te rozwiązania, gdzie lekarz POZ bierze odpowiedzialność za cały proces, gdzie pojawia się zespół współpracujących specjalistów, ale też szerzej - poszerzony zespół w POZ - to są wartości, które pokazują, że model funkcjonowania POZ zmienia swój charakter ze stricte reaktywnego (...) na model, w którym to lekarz opiekuje się proaktywnie pacjentem - zaznaczył w trakcie konferencji Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Podczas tej samej konferencji wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Bernard Waśko poinformował, że ustawa umożliwiające wprowadzenie w POZ budżetu powierzonego powinna wejść na ścieżkę legislacyjną w połowie grudnia.

- Jak przewiduję, jej uchwalenie nastąpi najpóźniej w lutym. Jeśli chodzi o realne wdrożenie tych zmian, to początek marca wydaje się bardzo realnym terminem. Pozostają oczywiście jeszcze zmiany ministra zdrowia, ale wydaje się to prostszym i krótszym procesem, niewymagającym zaangażowania całego parlamentu i prezydenta - powiedział Bernard Waśko.

Opieka koordynowana okiem świadczeniodawców

Jak podkreślali obecni na konferencji przedstawiciele świadczeniodawców POZ w 2021 roku to właśnie pilotaż oraz pandemia COVID-19 przeorganizowały prace przychodni i gabinetów.

- Dzięki POZ Plus z całą pewnością poznaliśmy naszych pacjentów lepiej i bliżej. Osoby objęte pilotażem nadal zwracają się do nas z pytaniami czy w przyszłości będą prowadzone podobne programy. W mojej ocenie pozytywny efekt POZ Plus wykracza poza sam pilotaż: część objętych nim pacjentów następnie chętniej zgłosiła się na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. (…) Początkowo mieliśmy pewne problemy ze zbudowaniem zespołu w ramach POZ Plus. Zaczęliśmy od personelu z długim stażem, ale to nie wypaliło, najpewniej z powodu lęku przed „nowym”. Musieliśmy oprzeć zespół na młodych pracownikach, co miało wiele plusów - powiedziała Zyta Szumlańska z NZOZ Centrum Medyczne „FARMA-MED”, Inowrocław, realizator POZ PLUS.

Czy pilotaż POZ Plus pomógł lepiej wykorzystać zasoby kadrowe i informacyjne placówek POZ?

- Istotnie największą trudnością było zbudowanie stabilnego zespołu. Pilotaż trwał 3 lata i dopiero w połowie tego czasu w naszej przychodzi ten zespół zaczął prawidłowo funkcjonować. Tyle trwało wypracowanie mechanizmów kooperacji, nauczenie pracowników pracy zespołowej i zarządzania systemem przepływu informacji. Udało się nam wyeliminować zjawisko „przerzucania” pacjentów pomiędzy lekarzami rodzinnymi i innymi specjalistami oraz problem powtarzania wywiadów lekarskich i pielęgniarskich oraz procedur diagnostycznych. Udało nam się więc zracjonalizować proces diagnostyczno-terapeutyczny i poprawić wymianę pomiędzy pracownikami: nie tylko lekarzami, ale też pielęgniarkami, położnymi, fizjoterapeutami i edukatorami zdrowotnymi - dodał Bartosz Pędziński z Łomżyńskiego Centrum Medycznego.

Przedstawiciele świadczeniodawców podkreślali konieczność kontynuacji opieki koordynowanej w jak najszerszym zakresie, tak aby nie zakończyła się ona tylko na dobrze ocenianym pilotażu.

Co o opiece koordynowanej myślą pacjenci?

Jednym z głównych założeń opieki koordynowanej była poprawa jakości świadczeń oraz doświadczenia pacjenta stykającego się z POZ. Organizacje pacjenckie od lat opowiadają się za koordynacją w różnych obszarach systemu ochrony zdrowia.

- Perspektywa pacjentów w ciągu ostatniej dekady znacząco się zmieniła. Jeszcze dziesięć lat temu ich zadowolenie wywoływało to, że świadczenia są w ogóle dostępne. Dziś na satysfakcję chorych wpływa nie tylko sama dostępność, ale też jakość i sposób udzielania opieki medycznej - mówiła Urszula Jaworska z Fundacji Urszuli Jaworskiej.

- Na przestrzeni lat widać również zmianę w podejściu personelu medycznego. W przypadku POZ Plus dało się zauważyć ogromne zaangażowanie NFZ i realizatorów pilotażu w to, aby POZ Plus okazał się sukcesem. Jako przedstawicielka Fundacji uczestniczyłam od początku w opracowywaniu koncepcji pilotażu. Na jednym z pierwszych spotkań Bank Światowy zaprosił jedną z międzynarodowych organizacji, która analizowała modele opieki koordynowanej wdrażane w różnych krajach świata. (…) Jej przedstawiciele zwrócili wówczas uwagę na ważną kwestię: koordynacja nie powinna być celem, ale środkiem do deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej. Celem musi być też lepsza dostępność: pacjent powinien mieć opiekę w miejscu zamieszkania. Widać, że w POZ Plus udało się to osiągnąć, a co więcej pogodzić z zadowoleniem świadczeniodawców POZ - wskazała.

CBOS od lat przeprowadza regularnie badania dotyczące zadowolenia Polaków ze stanu swojego zdrowia oraz systemu opieki zdrowotnej.

- Polacy deklarują zadowolenie ze stanu zdrowia, ale ich ocena funkcjonowania ochrony zdrowia jest co do zasady negatywna w przypadku większości badanych. Co ciekawe, pozytywne system oceniają częściej osoby starsze, z mniejszych miejscowości i o niższym dochodzie, a więc osoby częściej korzystające z systemu publicznego. Wydaje się to potwierdzać tezę, że już samo włączenie pacjenta do systemu i zapewnienie mu opieki poprawia jego zadowolenie, a to się bezpośrednio przekłada na parametry zdrowotne - zauważył Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Jego zdaniem pilotaż POZ Plus oraz ustawa o jakości w ochronie zdrowia są przykładami na coraz większe uwzględnienie w dyskusjach o systemie satysfakcji i doświadczenia pacjentów.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jankowska-Zduńczyk o opiece koordynowanej w POZ: dodatkowe obowiązki bez odpowiedniej wyceny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.