Potrzebujemy pełnomocnika rządu, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo lekowe (RAPORT)

 • Marzena Sygut
opublikowano: 15-10-2021, 15:17

Zapewnienie bezpieczeństwa lekowego nie może leżeć tylko w gestii resortu zdrowia. Konieczne jest powołanie pełnomocnika rządu, który zajmie się koordynacją celów zdrowotnych i strategii przemysłu farmaceutycznego - wynika z raportu: “Jak przygotować polską ochronę zdrowia na kolejne epidemie”?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Dla zapewnienia bezpieczeństwa lekowego konieczne jest powołanie pełnomocnika rządu.
FOT. Pixabay

- Pandemia COVID-19 uwidoczniła brak przygotowania systemu opieki zdrowotnej większości państw, w tym Polski, do reagowania na sytuacje kryzysowe - podkreślają autorzy raportu - prof. Grzegorz Gierelak, dyrektor WIM w Warszawie, dr Katarzyna Obłąkowska z Instytutu Jagiellońskiego i dr Artur Bartoszewicz z SGH.

Potrzebujemy efektywnego systemu zarządzania kryzysem

Oceniając, w jaki sposób Polska poradziła sobie z sytuacją masowo zagrażającą zdrowiu i życiu Polaków, wskazują, że do dziś, nie wypracowano sprawnego systemu zarządzania kryzysem zdrowotnym.

Jak podkreślają eksperci - w ich ocenie - nie można dłużej zwlekać z pracami nad opracowaniem efektywnej strategii.

W tym celu autorzy opracowali 100 wytycznych rekomendowanych rządowi RP w celu zaimplementowania na wypadek przyszłego zagrożenia epidemicznego lub militarnego. Wśród nich znalazły się te dotyczące bezpieczeństwa lekowego.

Zalecenia dotyczące zarządzania gospodarka lekową

 • Powołanie przez prezesa RM Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa lekowego, którego zadaniem jest uspójnienie celów zdrowotnych i strategii przemysłowej
 • Rozwój przemysłu farmaceutycznego staje się priorytetem rządu włączanym w dokumenty strategiczne średnio i długookresowe
 • Minister ds. rozwoju wraz z Ministrem ds. zdrowia wypracowują i wdrażają Narzędzia wspierające aktywność badawczo-rozwojową i produkcyjną firm farmaceutycznych w Polsce (np. model wsparcia w formie RTR - refundacyjnego trybu rozwojowego)
 • Minister ds. rozwoju wraz z Ministrem ds. zdrowia wypracowują i wdrażają Model mechanizmu wsparcia w postaci dopłat do produkcji API oraz udzielania finansowania publicznego na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej na preferencyjnych warunkach w oparciu o program pomocowy notyfikowany w Komisji Europejskiej (KE)
 • Minister ds. zdrowia wraz z Ministrem ds. rozwoju wypracowuje i wdraża Politykę cenową resortu zdrowia wobec firm farmaceutycznych produkujących część swoich leków w Polsce. Wprowadzane są m.in. bezterminowe decyzje refundacyjne; zniesione zostaje stosowanie wszelkich form payback’u wobec refundowanych leków generycznych; poszerza się model wsparcia finansowego, prawnego i instytucjonalnego dla produkcji API w Polsce.

Opracowanie wieloletniej strategii dla branży

Wśród zaleceń znalazły się również, wskazania dotyczące strategii, która zapewni branży farmaceutycznej na polskim rynku bezpieczeństwo i przewidywalność. Wśród nich znalazły się:

 • Minister ds. rozwoju wraz z NCBiR w ramach programu Gospostrateg przygotowuje i wdraża Wieloletni plan rozwoju potencjału produkcyjnego i B+R dla krajowego przemysłu lekowego. W ramach wieloletniego planu przyjmuje się pakiet legislacyjno-finansowy wsparcia potrzeb szczepiennych
 • Minister ds. zdrowia wraz z Ministrem ds. nauki we współpracy z NCBiR oraz Narodowym Centrum Nauki (NCN) i Polską Akademią Nauk (PAN) opracowują Mapę drogową rozwoju sieci zespołów badawczych, które rozwijałyby nowoczesne kierunki badań biologiczno-farmaceutycznych i w sytuacji zagrożenia mogłyby odpowiadać na określoną potrzebę stworzenia zarówno nowego leku lub szczepionki
 • Minister ds. rozwoju wraz z Ministrem ds. aktywów państwowych wypracowują i wdrażają Narodowy Program Wsparcia krajowego sektora farmaceutycznego. Program obejmuje zarówno narzędzia prawne niwelujące bariery biurokratyczne, jak też pakiet transferów bezpośrednich notyfikowany w KE jako program pomocowy wobec branży
 • Minister ds. zdrowia wraz z Centrum E-zdrowie, GIF oraz NFZ wprowadza Regulacje prawne umożliwiające branży farmaceutycznej otwarty dostęp do rzeczywistych danych medycznych (RWE) dotyczących leczenia, efektów i zastosowanych środków medycznych, które posłużą do opracowywania nowych ścieżek terapeutycznych oraz terapii lekowych
 • Minister ds. zdrowia we współpracy z Ministrem ds. nauki i Ministrem ds. rozwoju oraz NCBiR opracowują Mapę drogową rozwoju sieci laboratoriów, które w sytuacji zagrożenia będą mogły podjąć wyzwanie opracowania preparatu na bazie dostępnej informacji genetycznej patogenu
 • Minister ds. zdrowia wraz Ministrem ds. środowiska i Ministrem ds. spraw zagranicznych występuje do KE w temacie zmiany rygorów środowiskowych związanych z produkcją API, które obecnie powodują, że bez wsparcia finansowego produkcja a także produkty lekowe są niekonkurencyjne względem innych producentów spoza UE
 • Minister ds. funduszy we współpracy z Ministrem ds. rozwoju oraz partnerami społeczno-gospodarczymi wypracowują i wdrażają Nowe kryteria dofinansowania projektów, który pozwalają na skuteczne wykorzystanie strumieni finansowania przez sektor farmaceutyczny ze środków publicznych krajowych i UE
 • Prezes RM wraz z Ministrem ds. funduszy występuje do KE w zakresie Zmiany zasad i narzędzi przyznawania dotacji i pożyczek długoterminowych w ramach nowych wieloletnich ram finansowych UE, które pozwolą na ich pełne wykorzystanie w dużych projektach inwestycyjnych
 • Minister ds. rozwoju dokonuje Przeglądu programów sektorowych i ich modyfikacji w kierunku uwzględnienia potrzeb i specyfiki branży farmaceutycznej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: RPP opiniuje listę technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej – leki sieroce priorytetem

Kopeć: spada udział polskich leków wśród refundowanych w kraju farmaceutyków

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.