Potrzebny jest centralny rejestr zakłuć i zranień

MMT
opublikowano: 13-02-2020, 20:53

Według danych WHO w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Konsekwencją zranień i zakłuć jest przede wszystkim szerzenie się chorób zakaźnych, ale także absencja w pracy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zdaniem autorów raportu "Zakłucia i zranienia - aspekty prawne”, który ogłoszono dzisiaj (13 lutego) w Warszawie, można temu przeciwdziałać m.in. poprzez wdrożenie elektronicznego rejestru zakłuć i zranień, szczegółowych wytycznych dotyczących wewnętrznych procedur w przypadku zakłuć i zranień oraz poprzez wprowadzenie systemu premiowania efektywności funkcjonowania mechanizmów zapobiegania zranieniom i zakłuciom. 

40 proc. pielęgniarek nie zgłasza incydentów dotyczących zranienia lub zakłucia, a blisko 70 proc. podczas swojej pracy zraniło się nawet 5 razy.
Zobacz więcej

40 proc. pielęgniarek nie zgłasza incydentów dotyczących zranienia lub zakłucia, a blisko 70 proc. podczas swojej pracy zraniło się nawet 5 razy. iStock

"Dzięki tym rozwiązaniom zostanie zwiększona efektywność nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania określonych wyrobów medycznych" - podkreślają eksperci, wskazując jednocześnie, że konieczne są zmiany systemowe dotyczące dostępu do bezpiecznego sprzętu medycznego w polskich szpitalach, a brak ujednoliconych standardów postępowania wobec zranień i zakłuć przyczynia się do bagatelizowania problemu.

Pielęgniarki nie zgłaszają przypadków zranień i zakłuć

W 2019 r. opracowano raport z ogólnopolskiego badania "Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach", z którego wynika, że aż 40 proc. pielęgniarek nie zgłasza incydentów dotyczących zranienia lub zakłucia, a blisko 70 proc. podczas swojej pracy zraniło się nawet 5 razy.

Na podstawie tego badania powstał raport opisujący aspekty prawne, które mogą wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w placówkach szpitalnych. Przykładem usprawnienia w obszarze bezpieczeństwa jest stworzenie centralnego, elektronicznego rejestru zranień i zakłuć, który pozwoli na monitorowanie bezpieczeństwa personelu medycznego oraz zwiększy efektywność nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania określonych wyrobów medycznych. Usprawnienie mechanizmów ograniczy ryzyko w związku ze zranieniem i zakłuciem. Bieżący nadzór administracyjno-prawny nad rejestrem powinna sprawować Państwowa Inspekcja Pracy. Warto również zwrócić uwagę na dobre praktyki dotyczące zamówień publicznych, uwzględniając bezpieczny sprzęt, który zapewni możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy oraz zapobiegnie zranieniom pracowników wskutek stosowania ostrych narzędzi medycznych. 

"Bezpieczeństwo jest najważniejsze na każdym etapie leczenia pacjenta. Od 2013 r. obowiązuje Dyrektywa Rady 2010/32/EU, za której implementację odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Nakłada ona na dyrekcje placówek ochrony zdrowia obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami. Wyroby medyczne służące do cięcia, czy kłucia powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed zranieniem, a pracownicy muszą odbywać regularne szkolenia z ich bezpiecznego użytkowania" - mówi Paweł Witt, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Co powinien zrobić pracodawca

Pracodawca ma obowiązek wprowadzić wewnętrzne procedury w celu zapewnienia kompleksowej rejestracji wypadków. W szczególności należy dokumentować wszystkie zranienia i zakłucia oraz pozostałe przypadki, które należy zgłaszać w placówce wskazanej przez pracodawcę. Wprowadzenie szczegółowych wytycznych pozwoli na dokładniejsze monitorowanie i rejestrowanie przypadków zranień i zakłuć oraz pokaże pracownikom, jak postępować w danej sytuacji. Ocena ryzyka narażenia pracownika powinna być zgodna z rozporządzeniem o zapobieganiu zranieniom i zakłuciom. Wytyczne powinny precyzyjnie wskazywać, jak należy kwalifikować ryzyko i jakie zabezpieczenia należy obowiązkowo wprowadzać w przypadku wystąpienia danego wypadku. Mogą też zawierać wykaz konkretnych sytuacji, w których stosowane są określone zabezpieczenia, w tym wyroby medyczne zawierające mechanizmy przeciw zakłuciom i zranieniom.

"Wprowadzenie elektronicznej rejestracji ds. zranień i zakłuć, uproszczony schemat zgłaszania incydentu, ale również dostęp do bezpiecznego sprzętu medycznego, pozwolą ograniczyć liczbę zakłuć i zranień do minimum. Pomoże to wykluczyć stres i niepokój, które znacznie komplikują realizowanie codziennych obowiązków pielęgniarskich" -  podkreśla Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Bezpieczny personel to bezpieczny szpital i pacjent

Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego uważa, że uszczelnienie systemu nadzoru nad zranieniami i zakłuciami w podmiotach leczniczych, zwłaszcza w szpitalach, istotnie wpłynie na poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń szpitalnych. Jest to, jak podkreśliła, jeden z priorytetów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

ZOBACZ TAKŻE: Skaleczenia do systemowego wyleczenia

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MMT

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.