Potencjalnie co czwarty pacjent po 65. roku życia ma migotanie przedsionków

Ewa Kurzyńska. Materiał powstał we współpracy z Servier Polska
opublikowano: 13-10-2021, 10:13

Migotanie przedsionków to najczęstsza forma arytmii, zwłaszcza w populacji osób starszych. Ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca zwiększa nadciśnienie tętnicze, szczególnie gdy jest źle kontrolowane. Badania dotyczące migotania przedsionków wykazały, że nadciśnienie tętnicze występuje u od 60 do nawet 90 proc. pacjentów jako choroba współistniejąca.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zastosowanie zintegrowanej ścieżki leczenia ABC (ang. ABC pathway) u pacjentów z migotaniem przedsionków redukuje znamiennie śmiertelność chorych z tą arytmią.
iStock

Na rozwój migotania przedsionków wpływa wiele czynników ryzyka. Zalicza się do nich m.in.: predyspozycje genetyczne, otyłość, cukrzycę, choroby płuc, wiek, nadciśnienie tętnicze.

– Wzrost ryzyka wystąpienia migotania przedsionków jest proporcjonalny do nasilenia czy złej kontroli ciśnienia tętniczego. Co więcej, to ryzyko wrasta już w przypadku wartości granicznych ciśnienia tętniczego, tzw. wysokich prawidłowych, oraz w nadciśnieniu tętniczym pierwszego stopnia. Oczywiście, im wyższe wartości ciśnienia ma pacjent, tym ryzyko pierwszych w życiu napadów migotania przedsionków jest istotniejsze — mówi prof. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Źle leczone nadciśnienie może zniweczyć efekty ablacji

Obserwacja pacjentów po skutecznej ablacji wykazała, że źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze zwiększało ryzyko nawrotu tej arytmii aż kilkakrotnie.

– Natomiast w grupie pacjentów z dobrze kontrolowanym ciśnieniem tętniczym to ryzyko praktycznie było zminimalizowane i zbliżone do ryzyka AF w populacji pacjentów bez nadciśnienia tętniczego — podkreśla prof. Marcin Grabowski.

Mechanizmów łączących migotanie przedsionków i nadciśnienie tętnicze jest wiele. Jednym z kluczowych jest aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron, która nasila procesy włóknienia i zapalne w sercu, prowadzące do remodelingu mięśnia sercowego, na początku mechanicznego i elektrycznego, i tym samym — podtrzymania arytmii. Wiedza w tym zakresie implikuje postępowanie terapeutyczne w tej grupie chorych.

– Mamy jednoznaczne przesłanki do zastosowania terapii blokującej układu RAA w połączeniu z beta-adrenolitykiem u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i ryzykiem migotania przedsionków. Taka strategia terapeutyczna daje nam szansę na zatrzymanie tej niekorzystnej kaskady patofizjologicznej, dzięki czemu możemy spowalniać czy wręcz hamować niekorzystny remodeling mechaniczny i elektryczny serca, który w konsekwencji powoduje podtrzymanie i wystąpienie migotania przedsionków — mówi prof. Marcin Grabowski.

Warto wiedzieć

Pomocna telemedycyna

W badaniu NOMED-AF, które objęło grupę pacjentów po 65 r. ż. bez objawów migotania przedsionków w wywiadzie, ponad 20 proc. osób miało nierozpoznane wcześniej AF. W wykrywaniu niemych postaci AF pomocne mogą być ciśnieniomierze z funkcją sygnalizowania zaburzeń rytmu serca. Taką możliwość daje też coraz więcej urządzeń, z których pacjenci korzystają w codziennym życiu, np. smartfony z aplikacjami, smartwatche czy opaski. Sygnały alarmowe z takich urządzeń są wskazaniem do diagnostyki w kierunku arytmii. To, że migotanie przedsionków jest bezobjawowe, nie zmniejsza ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. Szacuje się, że migotanie przedsionków jest przyczyną 20-30 proc. udarów niedokrwiennych.

Beta-adrenolityk i ACE-I: optymalny duet

Dowodów na poparcie takiego schematu leczenia dostarczają metaanalizy, które szczególnie zwracają uwagę właśnie na skuteczność leków hamujących układ RAA (przede wszystkim inhibitorów konwertazy angiotensyny) i działających w zupełnie innym mechanizmie, ale mających równie istotny wpływ, beta-adrenolityków (jako grupy leków wpływającej zarówno na nadciśnienie tętnicze, jak i na migotanie przedsionków).

„Dlatego optymalny schemat leczenia pacjenta z NT i AF uwzględnia zastosowanie terapii skojarzonej, przynajmniej dwulekowej. Jest ona skuteczna także z uwagi na możliwość hamowania, a nawet odwracania zmian strukturalnych w mięśniu sercowym” — podkreśla ekspert.

– W badaniu porównującym skuteczność leku z grupy antagonistów wapnia i inhibitora konwertazy angiotensyny, perindoprilu, wykazano większą skuteczność ACE-I w zmniejszeniu przerostu lewej komory serca, która powstaje wtórnie do NT — mówi kardiolog.

Prof. Grabowski zwraca uwagę, że jeżeli pacjent ma arytmię czy przyspieszoną spoczynkową akcję serca, to beta-adrenolityki beta-1 selektywne, np. bisoprolol, pozwalają nie tylko na lepszą kontrolę ciśnienia, ale także powodują zwolnienie akcji serca.

– Takie postępowanie wpisuje się w schemat leczenia migotania przedsionków, gdzie obok leczenia przeciwkrzepliwego wskazuje się na potrzebę lepszej kontroli objawów. Lepsza kontrola objawów po zastosowaniu beta-adrenolityku daje nam możliwość lepszej kontroli rytmu serca w obrębie utrwalonej arytmii, ale także zmniejszenia częstości napadów AF, utrzymania dłuższego czasu w obrębie rytmu zatokowego. Strategia postępowania w AF kładzie także nacisk na leczenie chorób współistniejących. Zatem zastosowaniem ACE-I zapewnia nam osiągnięcie także tego celu terapeutycznego, jakim jest kontrola ciśnienia. Dodam, że dobra kontrola ciśnienia tętniczego to nie jest tylko cel opisywany w wytycznych dotyczących leczenia tej choroby. W wytycznych z zakresu terapii migotania przedsionków jednoznacznie mamy wskazane, że dobre leczenie pacjenta z tą arytmią uwzględnia dbałość o kontrolę ciśnienia tętniczego — mówi prof. Marcin Grabowski.

Prof. Grabowski zwraca uwagę, że sięgając po leki złożone typu SPC, możemy się spodziewać lepszego compliance i lepszej współpracy ze strony pacjenta. Takie połączenia lekowe są już dostępne w preparacie skojarzonym, zawierającym w jednej tabletce perindopril i bisoprolol.

ABC postępowania

Ścieżka terapeutyczna pacjentów z migotaniem przedsionków

Zastosowanie zintegrowanej ścieżki leczenia ABC (ang. ABC pathway) u pacjentów z migotaniem przedsionków redukuje znamiennie śmiertelność chorych z tą arytmią. Jak rozumieć ten skrót?

Litera „A” to ang. „Avoid stroke”, czyli redukcja ryzyka udaru mózgu w przebiegu AF. Podstawą jest zastosowanie antykoagulacji.

Litera „B” oznacza ang. „Better symptom management”, czyli lepszą kontrolę objawów związanych z migotaniem przedsionków. Na tym polu znaczenie ma kontrola akcji serca i w osiągnięciu tego celu zaleca się zastosowanie wysoce selektywnego beta-adrenolityku, który zmniejsza częstość napadów AF, ale też zwalnia akcję serca w przypadku utrwalonego migotania przedsionków.

Litera „C” to ang. „Cardiovascular and other comorbidities optimization”, czyli optymalna diagnostyka i leczenie chorób towarzyszących arytmii, w tym nadciśnienia. Przy czym należy pamiętać, że u pacjenta z migotaniem przedsionków kontrola ciśnienia tętniczego w warunkach domowych powinna być jeszcze lepsza i bardziej restrykcyjna niż w gabinecie.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.