Postulaty lekarzy bez zmian

Ewa Szarkowska
opublikowano: 19-05-2003, 00:00

Samorząd lekarski zapowiedział udział w obradach wszystkich zespołów roboczych 'okrągłego stołu". Lekarze proponują stworzenie koszyka świadczeń zdrowotnych, częściową odpłatność za usługi medyczne i rekompensaty dla poszkodowanych pacjentów zamiast procesów sądowych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
9 maja prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę, upoważniającą szefa korporacji lekarskiej i innych jej przedstawicieli do przedłożenia w trakcie obrad 'okrągłego stołu" konkretnych propozycji zmian systemowych. 'To projekty rewolucyjne" - tak określił je w czasie trwania Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich w Dębowej Górze pod Płockiem prezes NRL Konstanty Radziwiłł.
Zarobią ubezpieczyciele
Samorząd lekarski będzie proponował, by pacjent, który poniesie szkody zdrowotne w wyniku leczenia, mógł uzyskać rekompensatę na drodze pozasądowej, bez konieczności udowadniania winy lekarza. Warunkiem byłoby jednak obowiązkowe ubezpieczenie się wszystkich placówek ochrony zdrowia od odpowiedzialności cywilnej. NRL postuluje ustalenie pozytywnego bądź negatywnego 'koszyka" świadczeń zdrowotnych. Za zasadne uważa wprowadzenie opłat na pokrycie różnicy pomiędzy ceną świadczenia podstawowego i ponadstandardowego. Ciągle uważa też, że konieczne jest wprowadzenie jasnych zasad oczekiwania na usługi zdrowotne.
Więcej na zdrowie, rozwój praktyk i edukację lekarzy
Lekarze będą zabiegać o systemowe rozwiązanie problemu zadłużenia szpitali i wprowadzenie rozstrzygnięć prawnych, które pozwolą samorządom terytorialnym m.in. na dofinansowywanie ZOZ-ów będących ich własnością. Za niezbędne uważają wzrost nakładów na zdrowie do poziomu 8 proc. PKB, wprowadzenie zerowej stawki VAT na usługi medycznej oraz rozwiązanie kwestii opłat za leczenie osób nieubezpieczonych (bezrobotnych, bezdomnych, cudzoziemców itp.).
NRL chce również, by została zapewniona formalna i faktyczna równość sektorów prywatnego i publicznego. Władze samorządu uważają za konieczne wprowadzenie jednolitych zasad kontraktowania opartych na międzynarodowej klasyfikacji chorób i procedur oraz rzeczywistych średnich kosztach świadczeń zdrowotnych. Postulują ustalenie czytelnych zasad przekształceń własnościowych placówek w ochronie zdrowia, z określeniem kryteriów ewentualnej likwidacji ZOZ-u, z zapewnieniem odpraw dla pracowników na zasadach takich jak np. w górnictwie. Korporacja zawodowa lekarzy chce także, by na wzór regulacji funkcjonujących w krajach zachodniej Europy, podstawowa opieka zdrowotna została całkowicie oddzielona od lecznictwa zamkniętego. Zapewnić to ma dobre warunki rozwoju indywidualnym i grupowym praktykom lekarskim i zablokować ekspansję dużych konsorcjów oferujących usługi w ramach poz.
Za niezbędne NRL uważa stworzenie lekarzom i stomatologom szerokiego dostępu do kształcenia podyplomowego, w tym także do specjalizacji. Postuluje więc wprowadzenie prawa do płatnego urlopu szkoleniowego. Samorządowcy uważają, że podstawową formą zdobywania specjalizacji powinna być rezydentura, a doskonalący się zawodowo lekarze i lekarze stomatolodzy powinni mieć prawo do traktowania związanych z tym wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. NRL postuluje też, by organizację i prowadzenie doskonalenia zawodowego przekazać samorządowi zawodowemu.Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ewa Szarkowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.