Portal pisał o farmaceutach “z “imienia i nazwiska” bez ich zgody. Jest decyzja UODO

MS
opublikowano: 23-06-2022, 14:38

Jest decyzja Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie farmaceutki, która poskarżyła się na działania Fundacji Healthcare Professionals, właściciela portalu farmaceuta.pl. Prezes UODO nakazał usunięcie z portalu bezprawnie zamieszczonych danych osobowych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prezes UODO nakazał usunięcie z portalu farmaceuta.pl danych osobowych farmaceutki zamieszczonych bez jej zgody.
FOT. Pixabay

Decyzję w sprawie skarżącej farmaceutki wydał Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nakazał on Fundacji Healthcare Professionals usunięcie danych osobowych farmaceutki "w zakresie imienia, nazwiska, nr PWZ, adresu i miejsca pracy oraz informacji o zakresie świadczonych usług przetwarzanych bez podstawy prawnej".

Portal pisał o farmaceutach z imienia i nazwiska bez ich zgody

Decyzja dotyczy głośnej w ubiegłym roku sprawy związanej z udostępnianiem danych farmaceutów zamieszczonych na urzędowej platformie crf.ezdrowie.gov.pl i wykorzystanych przez portal farmaceuta.pl, którego właścicielem jest Fundacja Healthcare Professionals.

Publikacja danych osobowych na ogólnodostępnym portalu bez zgody i wiedzy zainteresowanych wzbudzała wśród farmaceutów wiele emocji. Portal, oprócz danych osobowych farmaceutów, zamieszczał też obok nazwisk przypadkowe avatary, podawał informacje o usługach świadczonych przez farmaceutów nie zawsze zgodnych z ich rzeczywistą działalnością.

Dla przykładu na portalu znalazły się informacje o realizacji recept i wniosków na wyroby medyczne przy nazwiskach farmaceutów prowadzących zakłady farmacji szpitalnej, które nie realizują recept, ale zamówienia wewnątrzszpitalne - i zwykle nie mają kontaktu z pacjentami.

Farmaceutka miała dość i zażądała usunięcia jej danych

Jedna z farmaceutek, która nie godziła się na przetwarzanie jej danych bez podstawy prawnej i ujawnianiu ich osobom trzecim przez portal, w listopadzie 2021 roku zwróciła się do Fundacji z żądaniem usunięcia danych osobowych dotyczących jej osoby.

Fundacja odmówiła spełnienia tego żądania, wyjaśniając, że dane te pozyskała z publicznie dostępnych źródeł, tj. Centralnego Rejestru Farmaceutów oraz Rejestru Aptek.

Podkreśliła również, że przetwarza dane osobowe skarżącej w zakresie imienia, nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu farmaceuty, adresu miejsca pracy oraz zakresu świadczonych usług w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W jej opinii, przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Fundacja oświadczyła, że udostępnia dane osobowe skarżącej za pośrednictwem portalu na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego, będąca celem statutowym Fundacji oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

UODO nakazał usunąć dane skarżącej

Kiedy żądanie farmaceutki nie zostało spełnione, poskarżyła się ona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, argumentując, że jej dane przetwarzane są bez podstawy prawnej.

Prezes Urzędu stwierdził naruszenie w zakresie przetwarzania danych osobowych farmaceutki przez Fundację i nakazał ich usunięcie.

W wydanej w tym celu decyzji podkreślił że "realizowanie przez administratora zadań w interesie publicznym nie jest jednoznaczne z uprawnieniem do przetwarzania danych osobowych, a administrator winien również wykazać, iż przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji tych zadań".

"Wskazując na niezbędność przetwarzania danych, należy przede wszystkim wykazać istnienie bezpośredniego związku pomiędzy realizacją zadań w interesie publicznym a potrzebą przetwarzania danych osobowych, czego Fundacja w przedmiotowej sprawie zaniechała. Fundacja powołała się jedynie na istnienie ogólnie określonego w statucie celu Fundacji jednocześnie nie wskazując na okoliczności warunkujące niezbędność przetwarzania danych farmaceutki" - dowiadujemy się z uzasadnienia decyzji.

Decyzja UODO jest ostateczna

Prezes Urzędu stwierdził, że miało miejsce naruszenie w zakresie przetwarzania danych osobowych skarżącej przez Fundację polegające na przetwarzaniu jej danych osobowych na stronie internetowej Fundacji bez podstawy prawnej oraz bezzasadnej odmowie ich usunięcia po otrzymaniu żądania skarżącej. UODO skorzystał z przysługujących mu uprawnień naprawczych i nakazał Fundacji przywrócenie stanu zgodnego z prawem, tj. usunięcie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nr PWZ, adresu miejsca pracy oraz informacji o zakresie świadczonych usług przetwarzanych bez podstawy prawnej.

Jednocześnie prezes UODO podkreślił, że decyzja jest ostateczna, a stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Coraz więcej ataków hakerów na szpitale. Jak się przed nimi bronić?

Farmaceuci ze szczególną ochroną prawną. Prezydent podpisał ustawę

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.