Porozumienie Zielonogórskie krytycznie o kryteriach udziału w szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2

opublikowano: 07-12-2020, 11:22

“Zaproponowane działania nie przyniosą oczekiwanego stopnia wyszczepienia populacji Polski, który zapewni uzyskanie odporności populacyjnej przeciwko COVID-19. (...) Wskazane w ogłoszeniu prezesa NFZ z dnia 4 grudnia wymogi, konieczne do spełnienia przez świadczeniodawców, mogą ograniczyć liczbę punktów szczepiennych” - oceniają eksperci Porozumienie Zielonogórskie, organizacji zrzeszającej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Od 4 grudnia mogą zgłaszać się podmioty, które chcą przeprowadzać szczepienia na koronawirusa. Planujemy powstanie ok. 8000 punktów szczepień, w każdej gminie powinien być jeden taki punkt. Do akcji szczepień mogą zgłosić się szpitale, przychodnie i pojedynczy lekarze prowadzący samodzielnie praktykę lekarską oraz wybrane szpitale rezerwowe - jeśli spełnią przyjęte kryteria - poinformował na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Punkt szczepień przeciwko COVID-19 w każdej gminie

Tego samego dnia ukazało się ogłoszenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym określono kryteria dla świadczeniodawców, którzy chcą zgłosić się do programu szczepień populacyjnych przeciwko COVID-19. Jak wskazywało Ministerstwo Zdrowia, działania szczepienne w dużej mierze mają być oparte o placówki podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy rodzinnych samodzielnie prowadzących praktyki. Część środowiska - reprezentowana przez Porozumienie Zielonogórskie - wskazuje, że przyjęte kryteria są zbyt wyśrubowane: wielu świadczeniodawców POZ nie będzie w stanie ich spełnić, co realnie ograniczy pacjentom dostęp do szczepionki.

AlbinaTiplyashina

Co spotkało się z krytyką PZ?

1. Niezrozumiałe jest dlaczego z programu szczepień wyłączono pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze)- są to grupy najbardziej zagrożone zakażeniami i powikłaniami.

2. Wyśrubowane wymagania wobec podmiotów leczniczych, które się wzajemnie wykluczają, np.:

  • prowadzenie nieprzerwanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
  • prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta,
  • zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień przy warunku utrzymania niezakłóconego udzielania dotychczasowych świadczeń zapisanych w umowie z NFZ.

“Dla większości małych przychodni usytuowanych blisko pacjentów, w ich miejscu zamieszkania, są to warunki uniemożliwiające udział w naborze“ - podkreślają eksperci PZ.

3. Zbędne dookreślanie warunków lokalowych i wyposażenie punktu szczepień – procedura ta jest jasno określona przepisami obowiązującego prawa.

4. Brak procedury postępowania przed szczepieniem (kryteria kwalifikacji, dyskwalifikacji), brak określenia sposobu realizacji drugiej dawki szczepionki.

5. Brak określenia, kto ponosi odpowiedzialność za ew. roszczenia pacjentów po wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych wczesnych, a w szczególności późnych, obecnie nieznanych.

Jakie są propozycje PZ?

W ocenie Porozumienia Zielonogórskiego zaproponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia kryteria wymagają korekty, tak by były dla podstawowej opieki zdrowotnej łatwiejsze do spełnienia. Zarząd Porozumienia postuluje:

1. Przeprowadzić akcję szczepień, bez wcześniejszego naboru, na bazie obecnie istniejących punktów szczepień zgodnie z istniejąca umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  • Tygodniowa liczba szczepień uzależniona winna być od możliwości organizacyjnych i kadrowych wykonujących je placówek.
  • Liczba wykonanych szczepień nie może być mniejsza niż 10 na dzień pracy placówki POZ.
  • Wprowadzenie zasady, że wyjazdowy zespół szczepiący funkcjonuje 1x w tygodniu pracy POZ.
  • Przeprowadzanie szczepień może zmienić harmonogram i organizację udzielanych dotychczas świadczeń.

2. Aby do wykonywania szczepień mogły zgłaszać się podmioty nie mające umowy na POZ (dodatkowe wsparcie akcji szczepienia). W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie akcji naboru.

3. Ustalenie sposobu dystrybucji szczepionki firmy Pfizer – wg FPZ w tym przypadku może sprawdzić się dotychczasowy model tj. dostarczenie szczepionki podmiotowi raz w tygodniu.

4. Formalne ustalenie i opublikowanie kolejności grup populacji polskiej podlegających szczepieniu.

5. Jak najszybsze ogłoszenie w języku polskim Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionki planowanej do wykorzystania w akcji oraz przeszkolenie personelu szczepiącego w koniecznych do wykonania szczepienia procedurach.

6. Przejęcie przez państwo odpowiedzialności cywilnej i karnej z podmiotu i personelu szczepiącego dostarczonymi szczepionkami za NOP wczesne i odległe oraz skutki szczepienia, które w momencie szczepienia nie są znane. Mając na uwadze zastosowaną procedurę oraz bieżącą sytuację związana z epidemia COVID -19 należy wprowadzić do ustawy o z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisu szczególnego (lex specialis) wobec Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:, „podmioty lecznicze (wraz z personelem) zostaną zwolnione z odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie skutki niepożądane w/w szczepionek”. Jednocześnie należy wprowadzić, że: „wszelkie ewentualne roszczenia z tego tytułu mogą być kierowane wyłącznie wobec Skarbu Państwa”.

7. Zniesienie obligatoryjności koordynatora w składzie zespołu szczepiącego.

8. Utylizację przez Państwo i na koszt Państwa niewykorzystanych szczepionek oraz określenie, jakie będą zasady rozliczeń za szczepionki niewykorzystane.

9. Urealnienie wartości wyceny świadczeń w przypadku transportu i szczepień w miejscu zamieszkania.

10. Wskazanie czy na jedno sczepienie składają się dwie iniekcje czy też jedna, ponieważ wynagrodzenie za szczepienia zostało określone niejednoznacznie.

11. Akcję propagującą szczepienia w mediach i wsparcie działań promujących szczepienia w punktach szczepiennych i placówkach opieki zdrowotnej przez instytucje rządowe.

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG/Mat. prasowe

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.