Pora na ogólnokrajowe wdrożenie e-skierowań

Sławomir Molęda, partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy
opublikowano: 11-04-2019, 12:00

Od 1 kwietnia skierowania na leczenie specjalistyczne, szpitalne oraz diagnostykę odrębnie finansowaną mogą być wystawiane w postaci elektronicznej. E-skierowania będą działały na zasadach analogicznych do e-recept. Będą zapisywane w Systemie Informacji Medycznej, a pacjent otrzyma klucz lub kod dostępu. Możliwość wystawiania skierowań w postaci papierowej pozostanie do końca 2020 r.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1 kwietnia weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem. Wprowadzają one nowe zasady wystawiania i funkcjonowania e-skierowań. Jednocześnie następuje pełne uruchomienie funkcjonalności Platformy P1 w zakresie skierowań, czyli przejście z etapu lokalnego pilotażu do wdrożenia ogólnokrajowego.

Są trzy sposoby przekazania pacjentowi informacji o skierowaniu: e-mailem, SMS-em albo w formie wydruku.
Zobacz więcej

Są trzy sposoby przekazania pacjentowi informacji o skierowaniu: e-mailem, SMS-em albo w formie wydruku. iStock

Na jakie świadczenia mogą być wystawiane e-skierowania

Wykaz świadczeń, na które skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej, ma określać i stopniowo poszerzać minister zdrowia. Zgodnie z projektem odpowiedniego rozporządzenia, e-skierowania będą obecnie wystawiane na:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
 • leczenie szpitalne w szpitalu,
 • badania medycyny nuklearnej,
 • badania tomografii komputerowej (TK),
 • badania rezonansu magnetycznego (MR),
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego,
 • badania echokardiograficzne płodu,
 • pozytonową tomografię emisyjną (PET).

Chodzi oczywiście o świadczenia i badania finansowane ze środków publicznych. Jednakże w przypadku badań medycyny nuklearnej oraz tomografii komputerowej e-skierowania będą funkcjonowały w całym zakresie, tzn. bez względu na źródło finansowania. W tych przypadkach niezbędny jest nadzór nad skierowaniami z uwagi na to, iż wiążą się z ekspozycją na promieniowanie jonizujące. Zgodnie z przepisami Prawa atomowego, skierowania na te badania wymagają uzasadnionego przekonania lekarza, że wynik dostarczy informacji, które przyczynią się do prawidłowego rozpoznania lub wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu i postępów leczenia. Korzyści z tytułu tych badań muszą przewyższać możliwe ujemne następstwa związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

E-skierowania nie będą natomiast obejmować kierowania pacjentów na różne inne badania czy konsultacje w ramach leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.

Procedura podłączenia do systemu P1

By móc wystawiać e-skierowania, trzeba podłączyć system informatyczny praktyki lub podmiotu leczniczego do systemu P1. W tym celu należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Jeśli posiada się już certyfikaty wygenerowane dla e-recepty, nie trzeba wnioskować o nowe.

Kolejną sprawą jest zapewnienie sobie możliwości podpisywania e-skierowań. Oprócz podpisu elektronicznego, można w tym celu użyć profilu zaufanego e-PUAP albo certyfikatu ZUS. Treść wystawionego skierowania nie może zostać zmieniona. Skierowanie można tylko anulować i w jego miejsce wystawić nowe.

Co zawiera informacja o e-skierowaniu

E-skierowania są zapisywane i przechowywane w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Pacjent nie otrzymuje skierowania, tylko informację o nim, która zawiera:

a) klucz dostępu,

b) kod dostępu,

c) identyfikator zbioru wersji skierowania,

d) datę wystawienia,

e) imię i nazwisko pacjenta,

f) imię i nazwisko lekarza,

g) numer prawa wykonywania zawodu,

h) numer telefonu kontaktowego do lekarza,

i) typ skierowania,

j) informację, czy jest to przypadek pilny,

k) oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego jest kierowany, jeżeli dotyczy,

l) wskazanie miejsca realizacji, jeżeli dotyczy.

Sposoby przekazania informacji o e-skierowaniu

Są trzy sposoby przekazania pacjentowi informacji o skierowaniu: e-mailem, SMS-em albo w formie wydruku. Pierwsze dwa sposoby działają automatycznie, o ile pacjent wprowadzi swój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu do systemu informacji w ochronie zdrowia. Informacja mailowa jest pełna, natomiast SMS zawiera wyłącznie kod dostępu oraz informację o wymogu przedstawienia dokumentu tożsamości wraz z kodem. Wydruku informacji dokonuje lekarz, gdy system nie ma dostępu do poczty ani telefonu pacjenta, oraz na każde żądanie pacjenta. W razie wystawienia skierowania w miejscu wezwania i braku możliwości wydania wydruku, informację można przekazać w innej formie uzgodnionej z pacjentem.

Klucz i kod dostępu do e-skierowania

Wydruk informacyjny nie jest skierowaniem. Ma tylko umożliwić jego realizację. Wydruk zawiera klucz dostępu do skierowania, którym jest numer składający się z 44 cyfr, generowany w momencie zapisu skierowania przez system. Klucz otwiera świadczeniodawcy dostęp do skierowania, więc jego podanie wystarcza do zapisania się na listę oczekujących.

Wydruk zawiera również kod dostępu do skierowania. Kod jest numerem składającym się z 4 cyfr, generowanym w momencie zapisu skierowania przez system. Podanie kodu nie jest wystarczające do otwarcia dostępu do skierowania. Musi zostać uzupełnione o numer PESEL pacjenta albo serię i numer dokumentu tożsamości. Wpisując pacjenta na listę, świadczeniodawca określa status skierowania. Status ten zmienia w przypadku skreślenia pacjenta z listy, co umożliwia mu ponowną realizację skierowania. W razie braku dostępu do systemu, świadczeniodawca wpisuje pacjenta na listę, a status skierowania zmienia niezwłocznie po odzyskaniu dostępu do systemu.

1 kwietnia rozpoczyna się okres przejściowy, który będzie trwał do końca 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia będą musiały być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej. Skierowania papierowe pozostaną dopuszczalne tylko w sytuacjach awaryjnych, a ponadto dla osób o nieustalonej tożsamości oraz wystawiane przez lekarzy zagranicznych świadczących usługi okazjonalnie i tymczasowo.

PODSTAWA PRAWNA

 1. art. 4 pkt 3, 9, 10 i art. 12 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 2429);
 2. art. 19, 59aa i 59b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. projekt z 13 lutego 2019 r. rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12321102/12569298/12569299/dokument380952.pdf );
 4. art. 33a ust. 4 Prawa atomowego.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda, partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.