Ponad 800 wniosków w ramach Funduszu Kompensacyjnego Szczepień

KM/RPP
opublikowano: 20-05-2022, 10:19

Mijają 3 miesiące od momentu powołania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło w tym czasie 880 wniosków o przyznanie świadczenia. - Wydaliśmy do tej pory 97 decyzji, dzięki którym przyznano łącznie ponad 677 tys. w ramach odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne. Fundusz spełnia oczekiwania pacjentów – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
.
.
Połowa spraw, w których przyznane zostało świadczenie kompensacyjne, dotyczyła przypadków wstrząsu anafilaktycznego po zaszczepieniu przeciw COVID-19.
FOT. iStock

Wszystkie przeanalizowane wnioski dotyczą szczepień przeciw COVID-19, co odpowiada obecnemu zakresowi działania Funduszu. Od 2023 roku obejmie on również szczepienia obowiązkowe.

Podsumowanie 3 miesięcy funkcjonowania Funduszu Szczepień Kompensacyjnych

83,6 proc. wniosków złożono w formie tradycyjnej, a 16,4 proc. w elektronicznie. Niemal wszystkie wnioski zostały złożone z wykorzystaniem wzoru udostępnionego przez Rzecznika. Jedynie 1,4 proc. wniosków zostało złożonych przez profesjonalnych pełnomocników. W pozostałych przypadkach wnioski są składane przez osobę poddaną szczepieniu lub jej przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika nieprofesjonalnego, np. członka rodziny.

„To pokazuje, że wystandaryzowanie procesu jest potrzebne i efektywne. Pacjenci nie muszą wydawać pieniędzy na prawników, większość z nich radzi sobie samodzielnie lub korzysta z pomocy rodziny” – dodaje Rzecznik.

Kto złożył wniosek o odszkodowanie

O świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego ubiegają się najczęściej osoby w grupie wiekowej 61-70 lat (28 proc.), najmniej wniosków dotyczy zaś dzieci w wieku 5-11 lat (0,3 proc.).

Jakich szczepionek dotyczyły wnioski o odszkodowanie za NOP

Złożone wnioski dotyczyły:

 • szczepionki Comirnaty - 63,4 proc.
 • szczepionki Vaxzevria (dawniej AstraZeneca) - 22,7 proc.,
 • Spikevax (dawniej Moderna) - 7,2 proc.,
 • Jcovden (dawniej Jannsen) - 6,7 proc..

To nieco odmienny rozkład od tego obrazującego udział poszczególnych szczepionek w dotychczasowej akcji szczepień:

 • Comirnaty - 78,3 proc.,
 • Vaxzevria - 9,8 proc.,
 • Spikevax - 7,2 proc.,
 • Jannsen - 5,2 proc.

Najwięcej wniosków napłynęło z województwa mazowieckiego (15,8 proc.), małopolskiego (11,0 proc.), śląskiego (10,1 proc.) oraz lubelskiego i wielkopolskiego (po 8,4 proc.), a najmniej – z opolskiego (1,6 proc.), warmińsko-mazurskiego (2,6 proc.) i lubuskiego (3 proc.). Mężczyzn dotyczy 52,3 proc. spraw, natomiast kobiet - 47,7 proc.

– Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych jest odpowiedzią na potrzebę, która została zauważona, a wdrożone przepisy w prosty i szybki sposób pozwalają na uzyskanie kompensaty. Biorąc pod uwagę fakt, że jego ramy zostaną już w przyszłym roku rozszerzone o szczepienia obowiązkowe, myślę, że możemy mówić o tym, że państwo udźwignęło ciężar odpowiedzialności za swoich obywateli i stara się zwiększać poczucie bezpieczeństwa pacjentów również w tym obszarze – mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Ile postępowań w sprawie przyznania świadczeń kompensacyjnych wszczął RPP

W oparciu o analizę wniesionych wniosków RPP wszczął 418 postępowań w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego. W 294 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania – najczęstszym powodem było niespełnienie podstawowego wymogu wskazanego w ustawie, jakim jest pobyt w szpitalu przez co najmniej 14 dni. Z kolei 4 wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania – mimo prośby ze strony Rzecznika nie zostały uzupełnione braki wniosku, np. nieprzedłożenie pełnomocnictwa. W pozostałych 164 sprawach trwa wstępna analiza wniosku lub uzupełnianie jego braków.

Jakie działania niepożądane po szczepionce przeciw COVID-19 są podstawą do wypłaty świadczeń kompensacyjnych

Połowa spraw, w których przyznane zostało świadczenie, dotyczyła przypadków wstrząsu anafilaktycznego. Pozostałe sprawy, które kwalifikowały się do przyznania świadczenia (pobyt w szpitalu trwający co najmniej 14 dni), były związane z takimi działaniami niepożądanymi jak:

 • zakrzepica zatok żylnych mózgu,
 • zespół Guillaina-Barrégo,
 • zakrzepica z małopłytkowością,
 • małopłytkowość immunologiczna,
 • zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia,
 • zapalenie rdzenia kręgowego,
 • ostre obwodowe porażenie nerwu twarzowego,
 • limfadenopatia,
 • bóle kostno-stawowe,
 • pokrzywka.

– Chciałbym podkreślić z całą stanowczością, że szczepionki przeciw COVID19 są bezpieczne. Szczepionki, tak jak wszystkie produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dotyczące ich rejestracji są bardzo rygorystyczne, ustalone i szczegółowo zdefiniowane przez wytyczne Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowej Rady Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi – dodaje Rzecznik Praw Pacjenta.

Fundusz Kompensacyjny - kto może otrzymać odszkodowanie

Przypomnijmy - ustawa powołująca Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych weszła w życie 27 stycznia 2022 r. Ustawa działa wstecz, co oznacza, że obejmuje szczepienia przeciw COVID-19 wykonane począwszy od rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 roku. Warunkiem uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest wystąpienie działania niepożądanego wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego danej szczepionki, które spowodowało konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji o dowolnej długości. Maksymalna kwota odszkodowania wynosi 100 tys. zł.

Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji przez pracowników Biura sprawy są opiniowane przez Zespół ds. Świadczeń, działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w skład którego wchodzą doświadczeni i uznani lekarze różnych specjalności. Przewodniczącym jest prof. dr hab. Tomasz Hryniewiecki.

Źródło: RPP

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.