Polska Federacja Szpitali podejmuje działania w sprawie podwyżek wynagrodzeń personelu służby zdrowia

MAT
opublikowano: 12-10-2015, 16:17

PFSz postuluje uwzględnienie kosztów pracy w taryfach świadczeń zdrowotnych oraz stworzenie mechanizmu taryfikacji uwzględniającego wzrost płac. Według zrzeszającej szpitale organizacji tylko taki system umożliwi prowadzenie zdrowej i zgodnej z prawem polityki płacowej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Polska Federacja Szpitali wyjaśnia, że przeprowadziła już szerokie konsultacje z dyrektorami szpitali, przedstawicielami regionalnych i sektorowych stowarzyszeń szpitali, przedstawicielami ogólnopolskich organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń menedżerów, wykonała analizy prawne, a także konsultacje z członkami Europejskiej Federacji Szpitali. 

PFSz postuluje wprowadzenie do nowo opracowywanych przez AOTMiT taryf świadczeń zdrowotnych, algorytmów uwzględniających koszty pracy oraz opracowanie mechanizmu taryfikacji uwzględniającego konieczność wzrostu wynagrodzeń.

W ocenie Polskiej Federacji Szpitali, wyłącznie mechanizm oparty na odpowiedniej taryfikacji świadczeń zdrowotnych umożliwi zarządzającym szpitalami prowadzenie polityki płacowej zgodnie z podstawowymi zasadami zarządzania oraz wynikającymi z przepisów prawa, w tym tych dotyczących zasad wydatkowania środków publicznych.

Ponadto, według PFSz, taki mechanizm uchroni polską ochronę zdrowia przed zapaścią finansową szpitali oraz konfliktami różnych grup zawodowych.

Zrzeszająca szpitale organizacja planuje współpracę wszystkich szpitali w Polsce na rzecz podjęcia dialogu z przedstawicielami personelu medycznego oraz rządem.

Zakładane są takie działania, jak:

- skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o sprawdzenie zgodności z Konstytucją przepisów regulujących wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia;

- skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o sprawdzenie zgodności z Konstytucją przepisów prawa dotyczących zapłaty za nadwykonania, dotyczących kontroli podmiotów leczniczych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasad zmian planów rzeczowo-finansowych w umowach długoletnich zawartych z NFZ;

- skierowanie do Ministerstwa Zdrowia, do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz do Rady ds. Taryfikacji wniosku o uwzględnienie kosztów pracy oraz wzrostów kosztów pracy w opracowywaniu wszystkich taryf świadczeń medycznych i włączenia ekspertów środowiska menedżerów ochrony zdrowia do prac nad taryfami świadczeń zdrowotnych;

- kierowanie przez szpitale oraz regionalne stowarzyszenia szpitali pism do wojewódzkich oddziałów NFZ w sprawie zagrożenia realizacji umów o wykonywanie świadczeń medycznych, w związku z przeznaczeniem środków publicznych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne na wzrost wynagrodzeń personelu medycznego;

- intensywne działanie w celu uzyskania przez szpitale pełnej zapłaty za medycznie uzasadnione tzw. „nadwykonania”, m.in. celem wynagrodzenia pracy personelu, który wykonywał takie świadczenia;

- regularne konsultacje z organizacjami pozarządowymi;

- publikacja komunikatów wyjaśniających w mediach, prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do pracowników służby zdrowia, polityków, rad społecznych, rad nadzorczych, samorządów i właścicieli szpitali.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.