Polacy zasługują na leczenie zgodne z europejskimi wytycznymi klinicznymi [KOMENTARZ]

Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY
opublikowano: 05-07-2021, 10:19

Sytuacja polskich pacjentów, nie tylko cierpiących na COVID-19, ale przede wszystkim pacjentów przewlekle chorych czy zmagających się z chorobami onkologicznymi, jest dziś wyjątkowo trudna. Długi okres oczekiwania na konsultacje, brak kontaktu z placówkami, odwoływane leczenie szpitalne w trakcie kolejnych fal pandemii to tylko niektóre zgłaszane przez pacjentów problemy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY
Archiwum

W 2020 r. wystawiono o 19 665 mniej kart DiLO niż w 2019 r. Te trudności dotyczą nie tylko onkologii, ale w zasadzie wszystkich obszarów terapeutycznych.

Niezaspokojone potrzeby zdrowotne będą przekładały się na zwiększony popyt na opiekę medyczną w przyszłości i perspektywę kolejnego kryzysu zdrowotnego, wynikającego z późnej diagnozy, powikłań czy z progresji chorób. Pandemia już spowodowała dramatyczny wzrost zgonów. Tylko w 2020 r. w Polsce zmarło 486 tys. osób, czyli o 82 tys. więcej, niż wyniosła średnia liczba zgonów w latach 2016-2019. Wiele z tych osób to właśnie chorzy niezdiagnozowani i nieleczeni na czas – ciche ofiary pandemii.

Skutki narastającego długu zdrowotnego niestety będą odczuwalne przez lata. Dlatego konieczna jest odpowiedzialna rewizja polityki lekowej i poprawa dostępu do skutecznego, zgodnego z wytycznymi medycznymi leczenia. Potrzebujemy długoterminowych działań naprawczych, które pomogą ograniczyć skutki pandemii COVID-19.

Aby sprostać głównym wyzwaniom zdrowotnym, musimy opracować skoordynowane i strategiczne podejście do szerokiego udostępniania nowoczesnego leczenia, tak aby jak najwięcej osób mogło odnieść korzyści zdrowotne z jego zastosowania.

Polski system ochrony zdrowia wymaga przede wszystkim modernizacji, a także poprawy efektywności i wydolności. Konieczne jest jego maksymalne możliwe doinwestowanie, przede wszystkim dlatego, że to zdrowie gwarantuje nam dziś bezpieczeństwo narodowe i możliwość rozwoju gospodarczego. Kryzys zdrowotny, który dotknął cały świat, powinien być impulsem do weryfikacji i zmian priorytetów polityki państwa, w tym polityki lekowej.

Mimo że w ostatnim czasie nakłady na ochronę zdrowia w Polsce rosną, na 37 państw OECD nasz kraj zajmuje pod tym względem trzecie miejsce od końca. W 2019 r. na zdrowie przeznaczyliśmy około 4,5 proc. PKB ze środków publicznych. Za nami są tylko Łotwa i Turcja. Średnia unijna wynosi ponad 6,5 proc. Również nakłady publiczne na dostęp do terapii lekowych znacząco odbiegają od standardów europejskich, nawet jeśli porównamy się z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej.

Dodatkowe środki na ochronę zdrowia powinny być przeznaczone na poprawę dostępu do świadczeń medycznych. Polacy zasługują na leczenie zgodne z europejskimi wytycznymi klinicznymi. Konieczna jest poprawa dostępu do innowacyjnych technologii medycznych – lekowych i nielekowych, zwiększenie liczby personelu medycznego, który za pomocą tych technologii mógłby leczyć chorych. Zasadna jest również poprawa dostępu do jakościowej diagnostyki laboratoryjnej, molekularnej, patomorfologicznej, koniecznej do dobrania optymalnej terapii.

Rewizja polityki zdrowotnej, w tym lekowej, powinna mieć na celu poprawę dostępu do leczenia i zwiększenie roli personelu medycznego w ustalaniu ścieżek leczenia, zgodnych z wytycznymi medycznymi. Zmiany powinny dotyczyć również inwestycji w rozwiązania z zakresu e-zdrowia, które pozwolą lepiej koordynować leczenie pacjentów, ale także umożliwią analizy danych, co pozwoli przekierować polski system ochrony zdrowia w kierunku modelu value-based healthcare i rozliczania nie za wykonane usługi, ale za uzyskane efekty zdrowotne.

Uwaga rządu powinna być dziś skierowana na skierowana na poprawę dostępu do leczenia i na przygotowanie przed przewidywaną przez ekspertów kolejną falą pandemii, jesienią tego roku.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.