Podwyżka tylko 20 zł i aż 50 proc. więcej

Marta Markiewicz
opublikowano: 17-09-2014, 00:00

Naczelna Rada Lekarska ustaliła wysokość składki obowiązującej członków samorządu zawodowego. Od 1 stycznia 2015 r. pełnoprawny członek samorządu będzie płacił 60 złotych miesięcznie. Wśród lekarzy słychać pomruki niezadowolenia. Samorząd przekonuje, że te pieniądze „zwrócą się” lekarzom.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Realizując postulaty XII Krajowego Zjazdu Lekarzy, samorząd zawodowy przegłosował na początku września tzw. uchwałę składkową. W dokumencie zdecydowano o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek na rzecz izb lekarskich wszystkich lekarzy po 75. roku życia. Zwolnieniu ze składek podlegają także ci, którzy zostali skreśleni z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej albo złożyli oświadczenie, że nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury. Jednocześnie zdecydowano o podniesieniu miesięcznej składki z 40 do 60 złotych. Tym samym lekarz posiadający pełne prawo wykonywania zawodu będzie musiał rocznie wpłacić na rzecz samorządu kwotę w wysokości 720 złotych.

Szykuje się bunt?

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 września nie wzbudziła zachwytu w środowisku lekarzy. Na forach internetowych od kilku dni trwają burzliwe dyskusje, w których lekarze wyraźnie sygnalizują niechęć do ponoszenia wyższych kosztów przynależności do samorządu zawodowego.

Społeczność lekarzy skupionych wokół Konsylium24.pl rozpoczęła już zbieranie podpisów pod petycją, w której pytają o powody 50-procentowej podwyżki (dwukrotnie powyżej wskaźników inflacji) i cel, na jaki zostaną przeznaczone środki z podniesionych składek. W niespełna cztery dni (do piątku 12 września) zebrano ponad 4945 głosów poparcia (stan na 12 września 2014 r. na godz. 12).

Michał Feldman, twórca i założycie Konsylium24.pl, podkreślił, że już w lipcu w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród blisko 1700 lekarzy ponad 95 proc. negatywnie oceniło pomysł podwyżki. „Gdy Izba Lekarska zwiększa obowiązkową składkę do 720 zł rocznie, składka na Izbę Maklerów i Doradców wynosi... 120 zł rocznie, czyli 6 razy mniej!” — nie kryje irytacji Michał Feldman.

Z pytaniami — do izb okręgowych

Dyskusja o składkach na samorząd cieszy natomiast prezesa NRL Macieja Hamankiewicza. Jego zdaniem, każdego lekarza kwestionującego wysokość opłat, warto odesłać do jego lokalnych przedstawicieli i delegatów OIL, którzy byli ich głosem w trakice ostatniego Krajowyego Zjazdu Lekarzy. To Zjazd podjął uchwałę o uproszczeniu zasad przyznawania składek, a Konwent Prezesów 23 Okręgowych Izb i izby wojskowej wystosował dodatkowo postulat podwyżki.

„Samorząd tworzą wszyscy lekarze i w tym momencie powinni z pytaniami o celowość podwyżki zwrócić się do swoich okręgowych delegatów” — mówi Maciej Hamankiewicz.

Przyznaje jednak, że sam nie był współautorem uchwały NRL. „Prezes NRL nie należy do Konwentu Prezesów OIL. Trzeba również podkreślić, że wszyscu prezesi OIL należą do NRL i stanowią w niej blisko jedną trzecią głosów” — wyjaśnia Maciej Hamankiewicz.

Na co te pieniądze?

Samorząd zawodowy lekarzy przekonuje, że nie spodziewa się skokowego wzrostu przychodów z tytułu składek, gdyż zwolniono z nich lekarzy seniorów. Podwyżka pozwoli więc zbilansować wpływy. Jednocześnie Maciej Hamankiewicz zauważa, że blisko 80 proc. lekarzy-członków samorządu prowadzi własne praktyki lekarskie lub są zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych. „Składka na samorząd stanowi koszt podatkowy dla lekarza, dlatego blisko 30 proc. z tej kwoty do lekarza „powróci” w formie odpisu podatkowego” — podkreśla prezes NRL.

Władze NIL przekonują, że pieniądze będą przekazane na dodatkowe bezpłatne szkolenia, wzmocnienie bezpieczeństwa prawnego wykonywania zawodu, pomoc dla lekarzy seniorów oraz stypendia dla rodzin osieroconych przez lekarzy.

„Od kilku lat samorząd otrzymuje sygnały, że lekarze chcą się szkolić — najlepiej bezpłatnie i blisko miejsca zatrudnienia. To podnosi koszty, jakie muszą ponieść okręgowe izby” — tłumaczy Maciej Hamankiewicz. Zaznacza również, że składka nie była podnoszona od 6 lat.

Podobnego zdania jest Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarz medycyny rodzinnej, przedstawicielka Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Uważa, że lekarze powinni bardziej wierzyć swoim samorządowym przedstawicielom. „Jestem przekonana, że fundusze te zostaną dobrze ulokowane, a sami lekarze będą mogli korzystać ze świetnej jakości serwisu prawnego dostępnego w każdej z okręgowych izb lekarskich. Zaproponowana przez NRL kwota miesięcznej składki jest adekwatna do naszych zarobków” — ocenia Joanna Zabielska-Cieciuch.

SKŁADKI W EUROPIE

Wielka Brytania
Rejestr lekarzy prowadzony jest przez General Medical Council — przynależność do tej organizacji jest obowiązkowa, jeśli lekarz chce wykonywać swój zawód na terenie Wielkiej Brytanii. Opłata za przyznanie i wydanie prawa wykonywania zawodu wynosi 185 GBP w przypadku lekarzy, którzy posiadali wcześniej w GMC ograniczone prawo. Opłata za przyznanie prawa wykonywania zawodu to 390 GBP w przypadku lekarzy, którzy nie posiadali wcześniej w GMC ograniczonego prawa (np. lekarz z Polski posiadający pełne uprawnienia i ubiegający się w Wielkiej Brytanii od razu o pełną rejestrację). Coroczna opłata za rejestrację wynosi 390 GBP.

Irlandia
Organem prowadzącym rejestr lekarzy jest Medical Council. Opłata za przyznanie prawa wykonywania zawodu wynosi 194 euro dla lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje w Irlandii oraz 410 euro dla lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje poza Irlandią. Coroczna opłata za rejestrację, jaką muszą ponosić lekarze wynosi 535 euro.

Niemcy
Każdy lekarz uprawniony do wykonywania zawodu jest członkiem odpowiedniej izby w landzie, w którym wykonuje zawód. Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od wysokości przychodów z wykonywania zawodu lekarza osiągniętych w poprzedzającym roku. W Izbie Berlińskiej w 2014 r. składka wynosi od 0 (gdy przychody roczne poniżej 20 000 euro) do 6300 euro (gdy przychody roczne przekraczają 1 mln euro). Np. w przypadku, gdy przychody roczne lekarza wynoszą 60 000 euro, składka na samorząd wynosi 378 euro.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marta Markiewicz

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.