Podniesienie kwalifikacji zawodowych upoważnia do podwyżki wynagrodzenia

Sławomir Molęda
opublikowano: 09-07-2003, 00:00

?W 2001 r. moja żona otrzymała podwyżkę wynagrodzenia z tytułu uzyskania specjalizacji II stopnia. Następnie wraz z innymi pracownikami SP ZOZ-u wystąpiła o przyznanie ustawowej podwyżki 203 zł. Dyrektor odmówił przyznania jej podwyżki, powołując się na to, że podwyżkę w 2001 r. już otrzymała. Czy miał do tego prawo?" - pyta Czytelnik.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Uzyskanie specjalizacji II stopnia oznacza podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika, wpływających na jakość świadczonej pracy. Okoliczność ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzenia za pracę, jeżeli przełożyła się na zmianę rodzaju wykonywanej pracy lub choćby podniesienie jej jakości. Udzielenie w tej sytuacji podwyżki wynagrodzenia jest jak najbardziej zasadne.
Natomiast przyrost miesięcznego wynagrodzenia o 203 zł, który wynika z przepisu art. 4a ust. 1 ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, przysługuje pracownikom SP ZOZ-ów z mocy prawa, bez względu na dodatkowe okoliczności. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojej uchwały z 10 stycznia 2002 r. wyraził pogląd, iż podwyżka 203 zł stanowi ustawową oraz branżową modyfikację minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do wszystkich pracowników SP ZOZ-ów. Modyfikacja ta wynika z realizacji prawa do godziwego wynagrodzenia, zapisanego w art. 13 Kodeksu pracy i stanowi uznanie dla rodzaju i warunków pracy w SP ZOZ-ach oraz kwalifikacji potrzebnych do jej wykonywania.
Odrębne tytuły do podwyżki
Mamy tu zatem do czynienia z dwoma odrębnymi tytułami do podwyżki wynagrodzenia: podniesienie kwalifikacji zawodowych i modyfikacja minimalnego wynagrodzenia. Z każdego z tych tytułów powinna zostać przyznana podwyżka i z tego punktu widzenia należy oceniać prawo dyrektora do odmowy udzielenia drugiej podwyżki. Ocena ta będzie uzależniona od rozważenia następujących okoliczności: wysokości udzielonej podwyżki, równoległej zmiany stanowiska, rodzaju lub zakresu wykonywanej pracy oraz obowiązujących w zakładzie przepisów płacowych. Zgodnie z art. 78 § 2 Kodeksu pracy wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia powinny zostać ustalone w układzie zbiorowym pracy bądź w regulaminie wynagradzania.
Co stanowi regulamin pracy?
W pierwszej kolejności należy więc sprawdzić, w jakim zakresie przyznana podwyżka wynikała z zakładowych aktów prawnych. Jeżeli została w całości oparta na odpowiednich postanowieniach układu bądź regulaminu, związanych ze zmianą stanowiska lub rodzaju pracy albo przewidujących przyznanie odpowiedniego dodatku za specjalizację II stopnia, to nie ma wątpliwości, iż pracownikowi należy się ponadto podwyżka 203 zł z art. 4a ust. 1 ustawy. Jeżeli jedna udzielona podwyżka nie wynikała z przepisów płacowych i nie łączyła się ze zmianą rodzaju pracy lub stanowiska, to trudno będzie rozstrzygnąć, w jakim zakresie mogła realizować podwyżkę 203 zł. Znaczenie będzie wówczas miała wysokość podwyżki, a także okoliczności jej udzielenia, takie jak deklaracje dyrektora dotyczące tego, za co została przyznana czy udzielenie w tym samym czasie podwyżek 203 zł innym pracownikom. Nie można bowiem wykluczyć skonsumowania obydwu tytułów razem, w całości lub w części, za pomocą jednej podwyżki w odpowiedniej wysokości.
Dopiero rozważenie powyższych okoliczności umożliwia udzielenie odpowiedzi na zadane przez Czytelnika pytanie. Jeżeli z ich rozważenia wyniknie, że dyrektor odmawia podwyżki 203 zł bezzasadnie, uznając, że udzielenie podwyżki za podniesienie kwalifikacji zwalnia pracodawcę z obowiązku wykonania art. 4a ust. 1 ustawy, to nie pozostaje nic innego, jak zwrócić się z odpowiednim roszczeniem do sądu pracy.Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.