Pielęgniarki z Ukrainy to szansa czy wyzwanie? Jest wspólne stanowisko środowiska

KM/NIPiP
opublikowano: 29-04-2022, 15:48

Środowisko pielęgniarek i położnych zwróciło się do polskich decydentów o podjęcie działań na rzecz wsparcia dla pielęgniarek uciekających przed wojną na Ukrainie, niezależnie od ich miejsca czasowego pobytu i dalszych planów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Jak podkreślają pielęgniarki, “inwestycja edukacyjna zaoferowana pielęgniarkom ukraińskim, przebywającym okresowo poza terenem własnego kraju, będzie gwarantem ich godnego i bezpiecznego funkcjonowania na nowym rynku pracy”.
iStock

Pod apelem podpisali się przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w ścisłej współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN oraz Europejską Federacją Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN.

Stanowisko w sprawie pomocy ukraińskim pielęgniarkom zostało wcześniej skonsultowane z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i ośrodków akademickich kształcących pielęgniarki w Polsce.

Wśród priorytetów wymienia się między innymi możliwość uzupełnienia edukacji w stopniu, który pozwoli na samodzielność zawodową pielęgniarkom z Ukrainy i przyznawania im bezterminowych uprawnień zawodowych.

Stanowisko w sprawie pomocy dla ukraińskich pielęgniarek

Poniżej przedstawiamy szczegóły przygotowanego stanowiska:

  1. Uznajemy, że w celu zapewnienia optymalnych warunków do asymilacji społecznej i zawodowej dla pielęgniarek ukraińskich, które podejmą decyzję o czasowym osiedleniu się na terenie Polski (lub innych krajów UE), niezbędne jest zaoferowanie dedykowanych programów uzupełniających studiów zawodowych, stanowiących ścieżkę do uzyskania uprawnień do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, czyli prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. W warunkach rosnących dynamicznie potrzeb zdrowotnych i przy jednoczesnym głębokim niedoborze kadry pielęgniarskiej, zapewnienie czasowego lub stałego dostępu do rynku pracy będzie korzystne zarówno w perspektywie indywidualnej, jak również korzyści dla polskiego i ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej.
  2. Inwestycja edukacyjna zaoferowana pielęgniarkom ukraińskim, przebywającym okresowo poza terenem własnego kraju, będzie gwarantem ich godnego i bezpiecznego funkcjonowania na nowym rynku pracy. Działania te długofalowo będą inwestycją w rozwój pielęgniarstwa ukraińskiego poprzez wzmocnienie rozwoju zawodu pielęgniarki i jego liderów, czyli pośrednio przyczynią się do rozwoju i odbudowy ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej po zakończeniu działań wojennych.
  3. W celu wdrożenia programów uzupełniających szkoleń zawodowych, rozwiązania legislacyjne przyjęte przez rząd polski - zarówno dla celów walki z pandemią, jak i skutkami wojny na Ukrainie, dotyczące określenia warunków podejmowania pracy dla pielęgniarek posiadających kwalifikacje zawodowe uzyskane poza UE, powinny zostać znowelizowane w celu wprowadzenia ułatwień w uzyskiwaniu bezterminowych uprawnień zawodowych.
  4. Aktualizacja polskich przepisów prawnych powinna zapewnić dostęp do szkoleń/studiów uzupełniających dla pielęgniarek uchodźców, mentoringu na stanowiskach pracy, godnych i równoprawnych warunków pracy dla pielęgniarek ukraińskich, ale równolegle zagwarantować bezpieczeństwo realizacji świadczeń zdrowotnych dla polskich pacjentów i nie wprowadzać dodatkowych obciążeń i napięć dla personelu krajowego.
  5. Równocześnie uwzględniając, że Polska zmaga się z dramatyczną sytuacją niedoborów kadrowych we własnym systemie opieki zdrowotnej, należy zbudować system wsparcia i narzędzi motywacyjnych dla pielęgniarek polskich, które będą współuczestniczyć w procesie edukacyjnym i adaptacyjnym dla Koleżanek Ukrainek, ale także będą zaangażowane w proces udzielania świadczeń zdrowotnych dla uchodźców będących ofiarami wojny.
  6. W celu zapewnienia pełnego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla napływającej kilkumilionowej populacji uchodźców, w tym w szczególności kobiet i dzieci oraz osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych, zwracamy się do wszystkich partnerów o pełne wykorzystanie nowych poszerzonych kompetencji pielęgniarek, czyli pielęgniarek specjalistek i pielęgniarek zaawansowanej praktyki, które mogą być kluczowe we wprowadzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, w tym e-zdrowia, w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych dla powyższych populacji.
  7. W celu zapewnienia warunków do efektywnej komunikacji w zespołach terapeutycznych, w tym komunikacji z pacjentami, należy zintensyfikować działania mające na celu podniesienie kompetencji językowych pielęgniarek pochodzących z Ukrainy. Działania te powinny obejmować ocenę stopnia znajomości języka polskiego, w tym języka medycznego oraz organizację różnych form szkoleń językowych.
  8. Polska jako kraj, który przyjął na swoje barki największe obciążenie związane z pomaganiem ofiarom wojny na Ukrainie, potrzebuje wsparcia ze strony organizacji międzynarodowych w celu zapewnienia rozwiązań niezbędnych zarówno do wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej na rzecz uchodźców, jak i bezpośredniej pomocy profesjonalistom medycznym pochodzącym z Ukrainy, w tym w szczególności pielęgniarkom.

Źródło: NIPiP

ZOBACZ TAKŻE: Pielęgniarki i położne domagają się wyższych stawek w POZ

Pielęgniarki zajmą się profilaktyką chorób serca

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.