PharmaNET ws. nowych przepisów: rozwiązania dotyczące leków recepturowych wymagają zmian

MS/ZPA PharmaNET
opublikowano: 05-01-2022, 16:14

Wzrost odpłatności za leki recepturowe, zaproponowany w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i innych ustaw, przyniesie pozorny spadek refundacji. W efekcie chorzy z powikłaniami spowodowanymi przerwaniem leczenia będą potrzebowali droższych farmakoterapii lub wręcz hospitalizacji - pisze w stanowisku ws. tego projektu Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W ocenie PfarmaNET wzrost odpłatności za leki recepturowe, proponowany w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przyniesie pozorny spadek refundacji
iStock

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET w związku z opublikowaniem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw („Projekt”) wystosował pismo do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, w którym odnosi się do zaproponowanych rozwiązań.

Związek podkreśla, że docenia intencję wprowadzenia mechanizmów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów, jednak, w jego ocenie, zaproponowane w projekcie rozwiązania wymagają modyfikacji.

Niepokojące przepisy dotyczące sposobów finansowania leków recepturowych

“Szczególnie niepokoją zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, odnoszące się do sposobów finansowania leków recepturowych” - czytamy w piśmie.

W ocenie autorów pisma “projektowane przepisy znacząco obniżą rentowność wykonywania leków recepturowych, na czym stracą nie tylko apteki, ale przede wszystkim pacjenci korzystający ze zindywidualizowanej terapii z ich wykorzystaniem, wymagającej systematycznego i długotrwałego stosowania danego preparatu”.

Leki recepturowe służą konkretnym chorym

PharmaNET przypomina, że leki recepturowe są przygotowywane na potrzeby konkretnego pacjenta z konkretnym schorzeniem.

“Najczęściej stosowane są w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego leku gotowego (np. preparaty z ditranolem). Umożliwiają dostosowanie składu, dawki, jak i stężenia substancji czynnej danego preparatu do indywidualnych potrzeb pacjenta, jego wieku i nasilenia stanu chorobowego, m.in. w leczeniu pediatrycznym, okulistycznym, dermatologicznym czy onkologicznym” - podkreślają autorzy.

W ocenie PfarmaNET wzrost odpłatności za leki recepturowe (a więc również prawdopodobne zmniejszenie ich użycia), przyniesie pozorny spadek refundacji.

“Oznacza to, że chorzy z powikłaniami spowodowanymi przerwaniem leczenia będą potrzebowali bardziej skomplikowanych (i droższych) farmakoterapii lub wręcz hospitalizacji ” - wyjaśniają.

Wykonanie leku recepturowego będzie nieopłacalne

W piśmie autorzy zwracają uwagę, że w tej sytuacji zarówno sama receptura, jak i obrót surowcami wykorzystywanymi do wykonania leku recepturowego staną się ekonomicznie nieopłacalne.

Konsekwencją takich działań będzie to, że producenci wycofają się z rynku, co spowoduje spadek dostępności do substancji, a tym samym do możliwości wykonania leków przez aptekę.

“Stracą na tym przede wszystkim pacjenci, którzy i tak znajdują się w gorszej sytuacji niż w innych krajach europejskich z uwagi na znaczne ograniczenia w dostępie do różnorodności substancji leczniczych, wynikające z wysokich wymogów rejestracyjnych - wyjaśniają.

Nowa cena leku może przerosnąć pacjenta

Autorzy podkreślają, że “wprowadzenie kolejnych obostrzeń w postaci limitu finansowania surowców farmaceutycznych służących do sporządzenia leku recepturowego może spowodować konieczność obarczenia ich dodatkową opłatą, w sytuacji gdy i tak często nie są oni w stanie wykupić wszystkich przepisanych leków ”.

Zwracają uwagę, że “w konsekwencji apteki będą obawiały się przyjmować recepty na leki robione, ponieważ wysokość dopłaty ponad limit będzie mogła zostać określona dopiero po wykonaniu leku, a co za tym idzie - apteka nie będzie miała pewności czy pacjent taki lek odbierze. Zwiększona odpłatność (limit + kwota ponad limit) może prowadzić do zaniechania lub niepodjęcia terapii”.

Należy wyodrębnić apteki gotowe realizować leki recepturowe

Rozwiązaniem w ocenie PfarmaNET może być “umożliwienie realizacji tego typu recept przez wyspecjalizowane apteki, na zlecenie tych placówek, które nie mogą sporządzić leków samodzielnie”.

Zdaniem autorów “pośredniczyłyby one jedynie w przekazaniu recepty (na podstawie umów zawieranych z apteką, która takie leki sporządza), a następnie wydawałyby lek pacjentowi. Fiskalizacja sprzedaży następowałaby w aptece wydającej lek recepturowy, a rozliczenia między aptekami podlegałyby ogólnym regulacjom dotyczącym obrotu gospodarczego między przedsiębiorcami”.

W konsekwencji, ten typ aptek zostałby zwolniony z części wymogów lokalowych ściśle związanych z recepturą apteczną, tj. obowiązku posiadania izby recepturowej i zmywalni.

Usługowa funkcja apteki funkcjonuje w wielu europejskich krajach

Usługowe sporządzenie leku recepturowego przez wyspecjalizowane w tym zakresie apteki ogólnodostępne jest rozwiązaniem analogicznym do stosowanego w innych krajach europejskich, które nie tylko dałoby pacjentowi gwarancję, że w każdej aptece otrzyma lek recepturowy odpowiedniej jakości, a także umożliwiłoby podmiotowi prowadzącemu aptekę decydowanie o tym czy chce zainwestować w recepturę apteczną czy też nie.

Proponowane zmiany oraz wprowadzenie limitów finansowania mogą prowadzić do ograniczeń w zakupie surowców farmaceutycznych przez aptekę z uwagi na ich wysoką cenę oraz incydentalny popyt na tego rodzaju leki w danej lokalizacji.

Ponadto urealnienie dostępu do leków recepturowych poprzez możliwość stworzenia aptek specjalizujących się w sporządzaniu takich leków mogłoby również skutkować podziałem marży pomiędzy aptekami, które zawarły umowę.

Prośba o wydłużenie terminu konsultacji publicznych

PfarmaNET apeluje również, aby ze względu na obszerność proponowanych w projekcie zmian oraz fakt, że został on opublikowany w okresie świąteczno-noworocznym, wydłużyć terminu konsultacji publicznych do 14 dni.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Głównym Inspektorem Farmaceutycznym będzie mógł zostać prawnik, ekonomista lub specjalista ds. zarządzania

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.