Petycja ws. wystawiania recept farmaceutycznych poza apteką. Farmaceuci ponawiają apel do NIA o poparcie

  • Marzena Sygut
opublikowano: 24-03-2022, 17:12

Farmaceuci domagają się od NIA oraz okręgowych izb aptekarskich wyrażenia opinii w sprawie możliwości wystawiania recept farmaceutycznych poza lokalem apteki. W lutym powstała petycja w tej sprawie, do której do tej pory nie ustosunkował się samorząd aptekarski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Farmaceuci wystosowali list otwarty do izb aptekarskich w sprawie petycji o umożliwienie wszystkim farmaceutom wystawiania recept farmaceutycznych.
Fot. iStock

Przypomnijmy, petycja ws. umożliwienia wszystkim farmaceutom - niezależnie od tego, czy pracują w aptece, czy nie - wystawiania recept farmaceutycznych została udostępniona w połowie lutego.

Jej współautorami byli mgr farm. Kajetan Drozd i mgr farm. Marta Trafidło. Autorom petycji chodziło oto, aby uprawnienia do wystawiania recepty farmaceutycznej dla osób niebędących członkami rodziny otrzymali m.in. farmaceuci pracujący w aptekach szpitalnych.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT PISALIŚMY TUTAJ: Petycja ws. recept farmaceutycznych: wszyscy farmaceuci powinni móc je wystawiać

Niestety petycja adresowana do ministra zdrowia, a dotycząca możliwości wystawiania recept farmaceutycznych także poza lokalem apteki pozostała bez reakcji przedstawicieli samorządu aptekarskiego.

Autorzy petycji wsp. recept farmaceutycznych nie dają za wygraną, jest list otwarty

Inicjatorzy petycji zdecydowali, że ponowią prośbę do samorządu aptekarskiego i wystosowali list otwarty.

Zamieściła go w mediach społecznościowych mgr farm. Marta Trafidło z dopiskiem: “WAŻNE! Petycja w sprawie recept farmaceutycznych”.

Tym razem autorem jest mgr farm. Kajetan Drozd. Jego zdaniem "rozszerzenie zakresu możliwości, jakimi dysponują obecnie farmaceuci", jest szczególnie istotne teraz, z uwagi na wyjątkową sytuację, w jakiej znalazła się Europa w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Jak czytamy w liście: sytuacja ta “pozwala przypuszczać, że w związku z falą uchodźców znacząco wzrośnie obciążenie nękanego deficytami wykwalifikowanych kadr medycznych krajowego systemu ochrony zdrowia. Znając jedynie najnowszą historię konfliktów zbrojnych na taką skalę trudno oczekiwać, że sytuacja ta samoistnie ulegnie rozwiązaniu w krótkim czasie. (...) Nieznany jest też dalszy przebieg pandemii COVID-19”.

Dalej wskazuje, że “w ramach wykonywania obowiązków służbowych, a często wykraczając daleko poza nie, zatrudnieni w aptekach ogólnodostępnych farmaceuci bez wątpienia staną na wysokości zadania, zapewniając pomoc wszystkim potrzebującym pacjentom w ramach obowiązujących regulacji prawnych, czego dobitnie dowiedli przez ostatnie dwa lata, aktywnie włączając się w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2”.

W świetle przytoczonych okoliczności - w ocenie autora listu - bardziej niż zasadne wydaje się głębsze zastanowienie nad rozszerzeniem zakresu możliwości, jakimi dysponują obecnie farmaceuci.

Są też inne argumenty

W ocenie autora listu wielu młodych farmaceutów niepracujących w aptekach mogłoby chcieć praktykować zawód wyuczony poza nimi.

“Potrzeba rozwoju pozaaptecznej ścieżki kariery zawodowej oraz zapewnienia odpowiednich narzędzi farmaceutom decydującym się na podążenie nią leżały u podstaw przygotowania opinii prawnej w przedmiocie rozszerzonych uprawnień preskrypcyjnych farmaceutów i opartej na niej petycji w sprawie recept farmaceutycznych. O jej poparcie i rozpowszechnienie zwracałem się do Państwa w wiadomości z 13 lutego 2022 r.” - pisze w liście mgr farm. Drozd.

Wskazuje: “Dokumenty te stanowią jeden z etapów szerszych działań, zmierzających do dookreślenia i uporządkowania sytuacji prawnej w zakresie możliwości wykonywania zawodu farmaceuty w formie indywidualnych lub grupowych praktyk zawodowych oraz do popularyzacji tej formy. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że sama koncepcja nie jest niczym nowym – o takiej formie wykonywania zawodu wspomina opublikowany w grudniu 2020 r. „Raport Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza wdrożenia.” (Pkt 8.3 i 18), przygotowany przez Zespół ds. opieki farmaceutycznej powołany przez ministra zdrowia“.

Autor wskazuje też na opinię prawną, zgodnie z którą farmaceuta będący członkiem izby aptekarskiej może wystawiać receptę farmaceutyczną, jeśli pracuje w aptece ogólnodostępnej, aptece szpitalnej, aptece zakładowej, punkcie aptecznym.

pdf
Opinia prawna w przedmiocie rozszerzonych uprawnień preskrypcyjnych farmaceutów.pdf
download

Ważne są także interesy farmaceutów spoza aptek

Autor pisma podkreśla również, że przedstawiciele izb aptekarskich petycję cały czas mogli i nadal mogą zmodyfikować bądź uzupełnić zgodnie z własną wolą, choćby przez wzbogacenie jej o koncepcję ujęcia indywidualnych lub grupowych praktyk zawodowych farmaceutów w ustawie o działalności leczniczej.

Jak wskazano w liście: “Pozwoliłoby to na świadczenie usług farmaceutycznych (a więc także wystawiania recept farmaceutycznych) poza aptekami tylko farmaceutom posiadającym zarejestrowaną praktykę zawodową – analogicznie do zawodów wymienionych we wspomnianej ustawie”.

Jednocześnie mgr farm. Drozd przypomina, że chciałby, aby przedstawiciele samorządu przy podejmowaniu decyzji pamiętali o ponad 10 tysiącach farmaceutów niepracujących w aptekach, a także farmaceutach z aptek szpitalnych, zakładowych, ogólnodostępnych i punktów aptecznych, których ambicje zawodowe wykraczają poza próg apteki, oraz mieli na uwadze ustawę o izbach aptekarskich, a w szczególności:

  • art. 7 ust. 1 pkt 1, który wskazuje, że zadaniami samorządu zawodu farmaceuty jest w szczególności reprezentowanie zawodu farmaceuty i obrona jego interesów,
  • art. 7 ust. 2 pkt 11 - wskazujący, że zadania określone w ust. 1 samorząd zawodu farmaceuty wykonuje w szczególności przez występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Farmaceuci o realizacji recept spoza UE: wskazują, jak radzić sobie z cyrylicą

Aptekarze i lekarze pytają, ile antybiotyku w zawiesinie można wydać ze zniżką? MZ wyjaśnia

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.