Paszport covidowy: jak pobrać, jak długo jest ważny, gdzie obowiązuje

KM, Źródło: gov.pl, PAP
opublikowano: 22-06-2021, 13:58
aktualizacja: 20-10-2021, 07:56

Unijny Certyfikat COVID (UCC), czyli tzw. paszport covidowy ułatwiający podróżowanie po krajach Unii Europejskiej można pobrać m.in. w aplikacji mObywatel lub Internetowym Koncie Pacjenta. Certyfikaty przysługują zaszczepionym, ozdrowieńcom i osobom z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
 • Unijny Certfikat COVID (tzw. paszport covidowy albo szczepionkowy) ułatwia podróżowanie w Europie w czasie pandemii, nie jest jednak warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się.
 • Paszporty covidowe wydawane są dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, ozdrowieńców, osób z negatywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19.
 • Certyfikat można wygenerować w aplikacji mObywatel lub pobrać w formacie PDF w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).
 • Od 30 września Certyfikat mogą otrzymać także osoby, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19 poza granicami kraju szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.
 • Obecnie nie ma międzynarodowych ustaleń dotyczących uwzględnienia w paszporcie covidowym przyjęcia dodatkowej dawki szczepienia. Dlatego zaszczepienie trzecią (lub dodatkową drugą) dawką szczepionki nie jest odnotowywane na certyfikacie.

Czym jest tzw. paszport covidowy

Unijny Certyfikat COVID (UCC), zwany potocznie paszportem covidowym (inne stosowane nazwy to: zielony paszport, paszport szczepienny, zielony certyfikat, cyfrowy certyfikat, unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19), obowiązuje od 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej oraz krajach, które przystąpiły do programu.

Do bezpłatnego otrzymania Unijnego Certyfikatu Covid kwalifikują się obywatele UE oraz obywatele państw trzecich, przebywający lub zamieszkujący w państwach członkowskich UE, mający prawo do podróżowania do innych państw członkowskich.

Jak wynika z najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej, już 43 państwa przyłączyły się do unijnego systemu: 27 państw członkowskich UE, 3 państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcaria oraz 12 innych krajów i terytoriów. W sumie do Komisji zgłosiło się 60 państw trzecich zainteresowanych udziałem w systemie unijnych certyfikatów COVID, a państwa członkowskie UE wydały ponad 591 mln zaświadczeń.

Unijny Certyfikat Covid ułatwia swobodne przemieszczanie się w Europie w czasie pandemii. Jest dla służb granicznych dowodem, że jego okaziciel posiada odporność przeciwko SARS-CoV-2 lub nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego. Dzięki temu podróżny może uniknąć obowiązku odbycia kwarantanny lub przejścia dodatkowego testu.

WAŻNE. Certyfikat nie służy jednak jako dokument podróży, ani nie jest warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, nie jest także warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru czy na prom.

Każdy kraj ma własną politykę dotyczącą ruchu granicznego, w związku z tym każda osoba podróżująca za granicę jest zobowiązana sprawdzać przepisy prawa i ewentualne obostrzenia pandemiczne, jakie aktualnie obowiązują w danym kraju. Rekomendowanym narzędziem jest aplikacja Re-open EU (https://reopen.europa.eu/pl/) – zawierająca aktualny zestaw danych nt. ograniczeń obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz formularz pozwalający na sprawdzenie konkretnych obostrzeń na podstawie wprowadzonych informacji o kraju, z którego wyjeżdżamy i kraju docelowego.

Kto może otrzymać paszport covidowy w Polsce

Paszporty covidowe wydawane są dla trzech grup:

 • osób zaszczepionych przeciwko COVID-19,
 • ozdrowieńców po COVID-19,
 • osób z negatywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19, przy czym akceptowane są dwa rodzaje testów: molekularne (PCR, NAAT, LAMP) i antygenowe. Lista testów antygenowych uznawanych przez państwa członkowskie znajduje się na stronie: covid-19_rat_common-list_en.pdf (europa.eu).

Różnice między tymi trzema grupami (statusami) dotyczą przede wszystkim czasu obowiązywania paszportu covidowego. W każdym kraju UE mogą obowiązywać też inne zasady związane z danym statusem.

Jak długo ważny jest paszport covidowy

 • W Polsce paszport szczepionkowy jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki szczepionki przeciw COVID-19.
 • W przypadku ozdrowieńców paszport jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.
 • W przypadku negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa certyfikat jest ważny tylko przez 48 godzin.

Polska za w pełni zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 uznaje te osoby, które przyjęły już dwie dawki preparatu, jeżeli wymaga tego producent.

Zaszczepiłem się przeciw COVID-19: jak pobrać Unijny Certyfikat COVID-19

Paszport covidowy dla zaszczepionych można wygenerować w aplikacji mObywatel. Certyfikaty są nieodpłatne, formą domyślną jest forma cyfrowa, jednak każdy może otrzymać wydruk certyfikatu u swojego lekarza POZ. Certyfikat można także pobrać w formacie PDF w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) - certyfikat w tej formie nadaje się zarówno do prezentacji na urządzeniach mobilnych, jak i do wydruku.

Jak pobrać paszport covidowy w aplikacji mObywatel? Wystarczy pobrać aplikację w sklepie Google Play lub App Store, uruchomić ją, dodać dokument (na pulpicie aplikacji "Dodaj dokument" lub "Dodaj swój pierwszy dokument"). Od tego momentu certyfikat można okazywać bez dostępu do internetu. Certyfikat zawiera kod QR z podpisem cyfrowym, chroniącym przed sfałszowaniem, przy czym dane osobowe posiadacza certyfikatu nie są przetwarzane, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego.

Certyfikat zawiera także zdjęcie z dowodu osobistego, co ma przyspieszyć weryfikację, np. podczas kontroli granicznej.

Żeby wyświetlić szczegóły certyfikatu w aplikacji, należy rozwinąć sekcję „Dodatkowe dane”. Dane, które zawierają więcej informacji zostały ukryte przed wzrokiem osoby kontrolującej (w krajach UE certyfikat może być wykorzystywany nie tylko podczas odprawy granicznej).

Jak pobrać paszport szczepionkowy dla dziecka

W przypadku dzieci certyfikat jest dostępny z konta rodzica/opiekuna dziecka na stronie pacjent.gov.pl. Należy każdorazowo sprawdzać regulacje obowiązujące w kraju, do którego podróżujemy, ponieważ mogą się one różnić np. jeśli chodzi o wiek dziecka, od którego wymaga się testu na obecność koronawirusa.

WAŻNE

Aby skorzystać z UCC w aplikacji mObywatel, należy posiadać polskie obywatelstwo oraz ważny dowód osobisty. Obcokrajowcy lub osoby bez ważnego dowodu osobistego mogą poprosić o wydruk certyfikatu swojego lekarza POZ. Jeśli mają nadany numer PESEL i korzystają z Profilu Zaufanego, mogą pobrać certyfikat korzystając z mojeIPK / IKP (strona https://pacjent.gov.pl).

Paszport covidowy a trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19

Obecnie nie ma międzynarodowych ustaleń dotyczących uwzględnienia w paszporcie covidowym przyjęcia dodatkowej dawki szczepienia. Dlatego zaszczepienie trzecią (lub dodatkową drugą) dawką szczepionki nie jest odnotowywane na certyfikacie.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Jeśli zostanie wypracowany międzynarodowy standard uznawania kolejnych dawek, to Unijne Certyfikaty COVID wydawane w Polsce zostaną uzupełnione o stosowne dane, a ich ważność zostanie przedłużona.

"Okres przedłużenia jest obecnie przedmiotem analiz Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Oczekujemy, że wytyczne w tym zakresie zostaną przekazane do końca 2021 r., a więc przed wygaśnięciem okresu ważności pierwszych wygenerowanych certyfikatów z tytułu szczepienia" - poinformowało biuro prasowe MZ.

"Do czasu opublikowania wytycznych (...) należy posługiwać się dotychczas wygenerowanymi certyfikatami, które zachowują ważność. Certyfikaty z tytułu zaszczepienia trzecią dawką nie różnią się funkcjonalnie (nie nadają innych uprawnień) niż dotychczasowe certyfikaty" - wskazał resort zdrowia.

Informacja o przyjęciu dodatkowej dawki szczepienia przeciw COIVD-19 dostępna jest wyłącznie na stronie pacjent.gov.pl (sekcja: Profilaktyka/Szczepienia). Nie ma jej w aplikacjach: mObywatel i mojeIKP.

Rada Medyczna ds. COVID-19 przy premierze 18 października wydała rekomendację, aby zaszczepienie dawką przypominającą wydłużało ważność Unijnego Certyfikatu COVID do roku od jej przyjęcia.

Paszport covidowy a zaszczepienie się poza Polską

Od 30 września 2021 r. każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który zaszczepił się przeciwko COVID-19 poza granicami kraju szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (jedną lub dwiema dawkami), może zgłosić się do wybranego punktu szczepień w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1) szczepienia dokonanego za granicą.

Unijny Certyfikat COVID-19 zostanie automatycznie wygenerowany na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji w systemie e-Zdrowie.

Warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie następujących dokumentów w punkcie szczepień:

1. oryginału wraz z kopią dokumentu (certyfikat/zaświadczenie) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia,

2. tłumaczenia na język polski dokumentu, o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego,

3. oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgoda na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie(P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia.

Dostarczone dokumenty włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

WAŻNE. Zgodnie z opublikowaną 18 października nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów, za równoważne - z perspektywy prawnej - ze szczepionkami przeciw COVID-19 dopuszczonymi do obrotu w Unii Europejskiej będą odpowiedniki szczepionek, których wykaz będzie ogłaszany przez Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. WIĘCEJ: Unijny certyfikat COVID dla osób zaszczepionych preparatem z wykazu NIZP PZH

Więcej informacji o Unijnym Certyfikacie COVID można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid.

Warto wiedzieć

Aktualne informacje o dokumentach niezbędnych przy podróży do krajów Unii Europejskiej można znaleźć na stronie https://reopen.europa.eu/pl. Informacji w języku polskim dla podróżujących po Europie i innych kontynentach można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce: ile osób się zaszczepiło?

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.