Pacjenci z cukrzycą typu 2 apelują o refundację flozyn i inkretyn

Monika Rachtan
opublikowano: 09-08-2019, 18:11

Pacjenci chorujący na cukrzycę typu 2 oraz specjaliści zajmujący się tymi chorymi apelują do Ministerstwa Zdrowia o refundację nowoczesnych terapii w postaci flozyn (dapagliflozyna, empagliflozyna) i inkretyn (semaglutyd, liraglutyd). Dla wszystkich tych terapii zostały wydane pozytywne rekomendacje AOTMiT, ale w różnych wskazaniach refundacyjnych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Obecnie finalizowane są negocjacje w Ministerstwie Zdrowia – na wiosnę przedstawiciele resortu deklarowali objęcie refundacją którejś z nowoczesnych terapii do końca kadencji tego rządu. Wydaje się, że największe szanse na refundację ma dapagliflozyna – tylko dla niej został wykazany neutralny wpływ na budżet NFZ przy jednoczesnej propozycji objęcia najszerszej populacji. Dapagliflozyna daje szansę pacjentom z cukrzycą typu 2 na odroczenie zastosowania insuliny oraz uniknięcie powikłań sercowo-naczyniowych.

Cukrzyca to choroba, która każdego roku prowadzi do ogromnej liczby zgonów. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) znalazła się ona wśród dziesięciu najważniejszych przyczyn zgonów na świecie. W Polsce cukrzyca i jej powikłania odpowiadają za 40 tys. zgonów rocznie. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że każdego roku 8 tys. osób umiera z powodu hipo- i hiperglikemii. Wśród powikłań cukrzycy najczęstsze są powikłania sercowo-naczyniowe (stanowią 70 proc. ogółu). W marcu 2018 roku cukrzyca została wpisana przez Ministerstwo Zdrowia jako priorytet zdrowotny w związku z wysoką umieralnością z powodu tej choroby.

Dr n. med. Jakub Gierczyński, ekspert i wykładowca w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH oraz Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, dodaje, że są obecnie dostępne leki - flozyny (inhibitory SGLT-2) oraz inkretyny (analogi-GLP1), które u chorych na cukrzycę typu 2 wykazują redukcję zdarzeń sercowo-naczyniowych - niestety nie są one refundowane w naszym kraju.

Pacjenci z cukrzycą typu 2 potrzebują dostępu do nowoczesnych terapii

Pierwszorzędową potrzebą pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 jest dostęp do leków redukujących ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych. Prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych z Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, również zaznacza, że przy wyborze leków, które zostaną objęte refundacją, preferowane powinny być te, które charakteryzują się korzystnym wpływem na ryzyko sercowo-naczyniowe.

Istnieją dwie grupy leków o takim działaniu: agoniści GLP-1 (inkretyny) i inhibitory SGLT-2 (flozyny). Pierwsze z nich podawane są w postaci iniekcji, drugie w postaci tabletek. Prof. Czupryniak zaznacza, że te w tabletkach są relatywnie tańsze, bo trzy-, czterokrotnie od agonistów GLP-1.

Z ekonomicznego punktu widzenia, to inhibitory SGLT-2 są najbliżej refundacji. Dla jednej z flozyn, tj. dapagliflozyny został wykazany neutralny wpływ na budżet NFZ decyzji o objęciu refundacją: „Stosowanie dapagliflozyny (w terapii skojarzonej z metforminą i pochodną sulfonylmocznika) w miejsce insuliny bazowej (w terapii skojarzonej z metforminą i pochodną sulfonylmocznika) generuje koszty z perspektywy NFZ 0,00 PLN z RSS” (str. 9 rekomendacji nr 29/2019 prezesa AOTMiT z dnia 30 kwietnia 2019 r.).

W Stanowisku Rady Przejrzystości nr 31/2019 z 29 kwietnia 2019 r. czytamy: „Nowoczesna terapia cukrzycy, która nie stanowi obciążenia finansowego dla płatnika publicznego”.

W Sejmie o potrzebach pacjentów chorych na cukrzycę typu 2

3 lipca 2019 r. w Sejmie zebrał się parlamentarny zespół ds. cukrzycy. W debacie wzięli udział: prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, specjaliści z zakresu diabetologii, endokrynologii, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organizacji pacjenckich, posłowie. Podczas spotkania omówiono najważniejsze potrzeby pacjentów chorujących na cukrzycę oraz podsumowano raport "Cukrzyca - analiza problemów zdrowotnych".

Z raportu wynika, że zdaniem lekarzy pacjenci chorujący na cukrzycę typu 2 potrzebują dostępu do nowoczesnych terapii lekowych, które są bezpieczniejsze niż insulina w pierwszych latach jej stosowania i mają szersze spektrum działania oraz wykazują redukcję ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych (m.in. redukcję ryzyka zgonu oraz hospitalizacji z powodu niewydolności serca).

Eksperci zwrócili uwagę, że terapia dla wszystkich pacjentów powinna być dobierana indywidualnie, a lekarz wybierając lek powinien wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta, choroby współistniejące oraz objawy cukrzycy występujące u danego chorego. Uczestnicy spotkania podkreślali, że w Polsce wciąż brakuje dostępu do flozyn i inkretyn (Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie refunduje tych leków).

Uczestnicy debaty podkreślali, że dostęp do nowoczesnych technologii w leczeniu cukrzycy nie jest kosztem, a inwestycją. W schorzeniu tym bardzo istotne jest dobre monitorowanie oraz leczenie choroby - dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych powikłań, których leczenie jest właśnie ogromnym obciążeniem dla budżetu państwa, bowiem składa się na niego koszt hospitalizacji chorego, wyłączenia z życia społecznego i zawodowego, wsparcia finansowego w postaci rent i zapomóg.

Małgorzata Marszałek, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, podczas debaty zorganizowanej w Sejmie powiedziała, że leczenie pacjentów z cukrzycą typu 2 w naszym kraju wydaje się archaiczne. Chorzy są źle zaopatrzeni, nie mają dostępu do nowych leków, nie są także odpowiednio wyedukowani. Pacjenci w pierwszej kolejności otrzymują metforminę, następnie pochodną sulfonylomocznika, a kiedy te przestają być skuteczne - insulinę. Zdaniem rzecznika PSD środkowy etap leczenia cukrzycy typu 2 jest zaniedbany. W luce tej powinny znaleźć się nowoczesne cząsteczki, które zabezpieczą pacjenta przed ryzykiem wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych oraz odsuną w czasie zastosowanie insuliny.

Jak podaje raport "Cukrzyca - analiza problemów zdrowotnych", w grupie pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 jest wiele osób starszych, którym podawanie insuliny może sprawiać trudności - ze względu na uciążliwość znacznie częstszych kontroli glikemii niż przy flozynach stosowanie flozyn w postaci tabletek powinno być preferowaną alternatywą dla pierwszych lat leczenia insuliną.

Również dr n. med. Alicja Milczarczyk, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Warszawie, zauważa że włączenie insuliny u pacjentów w podeszłym wieku, którzy bardzo często mają trudności poznawcze, jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Hipoglikemia, która może powstać w wyniku nieprzyjęcia przez chorego dawki leku, jest dla niego bezpośrednim zagrożeniem życia. Nowe leki, których stosowanie nie wiąże się z ryzykiem niedocukrzenia, dają poczucie bezpieczeństwa lekarzowi, który prowadzi pacjenta, ale także samemu choremu i jego rodzinie.

W leczeniu cukrzycy ważna redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego

Aby polscy pacjenci z cukrzycą mogli być skutecznie leczeni, a długość ich życia była porównywalna z osobami zdrowymi, potrzebny jest dostęp do nowoczesnych leków, których stosowanie jest standardem w Europie i na świecie. Według dr n. med. Alicji Milczarczyk kardiolodzy bardzo często zarzucają diabetologom, że skupiają się oni tylko na kontroli glikemii. Ekspertka zaznacza jednak, że odkąd pojawiły się leki, które wpływają na redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego, diabetolodzy walczą o objęcie ich refundacją. Doktor Milczarczyk podkreśla, że flozyny są skuteczne u pacjentów z powikłaniami sercowo-naczyniowymi, ale dodaje też, że istnieją badania, które pokazują skuteczność flozyn w profilaktyce tych zdarzeń, przed ich wystąpieniem (chodzi o badanie DECLARE w którym 60 proc. pacjentów nie miało udokumentowanej choroby sercowo-naczyniowej, a została udowodniona redukcja ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca - przyp. red.).

Stosowanie nowych leków w porównaniu ze starymi nie wiąże się również z ryzykiem niedocukrzenia/hipoglikemii. Dr n. med. Alicja Milczarczyk zwraca także uwagę, że zabezpieczenie pacjentów chorujących na cukrzycę, którzy z roku na rok są coraz młodsi, poprzez zaopatrzenie ich w leki nowej generacji - flozyny wpłynie nie tylko na ograniczenie powikłań sercowo-naczyniowych, ale zmniejszy liczbę zachorowań na retinopatię cukrzycową czy stopę cukrzycową.

Również uczestnicy debaty „Znaczenie rozwiązań systemowych dla leczenia chorób cywilizacyjnych”, która odbyła się w ramach konferencji „Polityka lekowa” zorganizowanej przez „Puls Medycyny” 27 maja, mówili o pilności refundacji flozyn dla chorych z cukrzycą typu 2. Prof. dr n. med. Edward Franek, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, zaznacza, że wszystkie flozyny mają porównywalne działanie kardioprotekcyjne, a dla jednej z nich w ostatnim czasie została wydana rekomendacja, która wskazuje neutralny wpływ na budżet (chodzi o dapagliflozynę - przyp. red.).

Także Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w piśmie z 21 maja do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zwraca uwagę na konieczność refundacji flozyn i podkreśla, że działanie to jest inwestycją w zdrowie społeczeństwa: "refundacji nowoczesnych terapii nie należy traktować jako dodatkowy koszt, a inwestycję w pacjentów, którzy dzięki odpowiedniemu leczeniu dłużej mogą uniknąć powikłań (w tym wypadku sercowo-naczyniowych), stanowiących ogromne obciążenie dla budżetu państwa”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków apeluje o refundację nowoczesnych terapii cukrzycy typu 2

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas konferencji mówił, że znana jest mu wartość kliniczna flozyn. Dodał także, że tworząc listy leków refundowanych, w pierwszej kolejności będzie rozważał oferty dotyczące leków o neutralnym wpływie na budżet.

Materiał partnera

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Monika Rachtan

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.