Pacjenci z chorobą Parkinsona będą mieli kompleksową opiekę

  • Iwona Kazimierska
opublikowano: 11-04-2018, 20:40

„Pilotaż Programu kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona powinien ruszyć 1 października” – zapowiedział prezes NFZ Andrzej Jacyna. – Na początek nie będzie w nim brało udziału wiele ośrodków, ale ważne, żebyśmy wystartowali”.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

iStock

Szacuje się, że w Polsce na chorobę Parkinsona (PD) cierpi ok. 80 tys. osób, a co roku przybywa nawet 8 tys. nowych zachorowań. Rozpoznawanie PD nie jest łatwe. Doświadczenie wskazuje, że może to zająć nawet do kilku lat. W procesie tym niekiedy wykonuje się wiele zbędnych badań albo nie wykonuje w ogóle tych objętych standardem diagnostycznym (np. MRI).

Leczenie choroby Parkinsona wyłącznie w specjalistycznych ośrodkach

Leczenie choroby Parkinsona jest złożone, wymaga znajomości działania leków, umiejetności w ich łączeniu ze sobą i dopasowywaniu do odpowiednich okresów choroby. Szczególnych trudności nastręcza prowadzenie chorego po zabiegu DBS czy włączeniu do terapii infuzyjnych. Prowadzenie chorego z PD – jak w niewielu innych schorzeniach – ma charakter interdyscyplinarny, także z istotną rolą wyszkolonej pielęgniarki parkinsonowskiej, i powinno się odbywać wyłącznie w specjalistycznych ośrodkach z personelem posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Dla uzyskania najlepszych efektów leczenia chorych na parkinsona i optymalizacji jego kosztów niezbędna jest opieka wielospecjalistyczna obejmująca farmakoterapię, psychoterapię, terapię logopedyczną, fizjoterapię oraz leczenie operacyjne.

Choroba Parkinsona - cztery poziomy referencji

Celem wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej jest poprawa skuteczności leczenia pacjentów z PD prowadzonego w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy opieki neurologicznej, a także poprawa jakości życia i w następstwie zmniejszenie liczby hospitalizacji. Pacjenci ci wymagają jak najszybszego zdiagnozowania i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia w zależności od zaawansowania i przebiegu choroby.

Poziom I opieki nad osobami z chorobą Parkinsona stanowiłaby poradnia podstawowej opieki zdrowotnej. Trafiałyby tam osoby, u których występują nieznaczne i niespecyficzne, często przemijające objawy neurologiczne nieutrudniające codziennego funkcjonowania. Pacjent wymaga obserwacji i poinformowania o konieczności pilnej wizyty w przypadku nasilenia się dolegliwości lub wystąpienia nowych objawów ze strony układu nerwowego. W przypadku nasilenia się objawów sugerujących podejrzenia choroby Parkinsona chory byłby kierowany do poradni neurologicznej jako ,,przypadek pilny”.

Poziom II to poradnia neurologiczna. Po skierowaniu pacjenta do niej przeprowadzana byłaby konsultacja neurologiczna, której celem byłoby potwierdzenie lub nie PD. Neurolog w zależności od stanu pacjenta podejmowałby decyzję o kontynuacji leczenia w poradni neurologicznej lub kierował chorego z zaawansowaną PD do poradni kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą Parkinsona, ewentualnie zalecał dalsze leczenie i obserwację przez lekarza rodzinnego w sytuacji niepotwierdzenia rozpoznania lub występowania niewielkich objawów niewymagających leczenia.

Poziom III to poradnia kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą Parkinsona (KOS-CHP). Pacjenci byliby do niej kierowani wyłącznie z poradni neurologicznej. W ramach tego poziomu nastąpiłaby ponowna weryfikacja prawidłowości rozpoznania choroby Parkinsona oraz zostałaby podjęta decyzja o kontynuacji leczenia w KOS-CHP na podstawie stanu klinicznego pacjenta. W przypadku negatywnej decyzji o kontynuacji leczenia w ramach poradni KOS-CHP, pacjent ponownie byłby kierowany do poradni neurologicznej ze szczegółową informacją zawierającą schemat dalszego postępowania.

W poradni KOS-CHP ustalany byłby indywidualny plan leczenia uwzględniający w szczególności ewentualną kwalifikację do terapii infuzyjnych lub leczenia zabiegowego. Na tym etapie wdrażany byłby specjalistyczny program rehabilitacyjny oraz opieka psychologiczna.

Poradnia KOS-CHP miałaby współpracować z Zespołem Koordynacyjnym ds. Leczenia Zaburzeń Motorycznych w przebiegu Choroby Parkinsona powołanym przez prezesa NFZ oraz ośrodkami neurochirurgicznymi wykonującymi w ramach umowy z NFZ zabiegi w zakresie leczenia obejmującego wszczepienie elektrostymulatora do mózgu. Poradnie prowadziłyby też monitorowanie efektów leczenia, a szczegółowe dane przekazywane są do Ogólnopolskiego Rejestru Pacjentów z Chorobą Parkinsona.

Leczenie w poradni KOS-CHP powinno być trwać 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tego czasu w wyjątkowych sytuacjach spowodowanych ciężkim przebiegiem choroby.

Po zakończeniu leczenia w poradni KOS-CHP dalsze leczenie bowinno być kontynuowane w poradni neurologicznej lub w poradni lekarza rodzinnego po przekazaniu przez poradnie KOS-CHP szczegółowej informacji dotyczącej zastosowanego leczenia, efektów terapii oraz zaleceń dotyczących dalszego postępowania.

Poziom IV stanowić by miała poradnia neurologiczna lub poradnia, do których poradnia KOS-CHP przekazywałaby informacje dotyczące zastosowanego leczenia, efektów terapii oraz zaleceń dotyczących dalszego postępowania w szczególności postępowania w przypadku zaostrzenia choroby.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: IKA

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.