Pacjenci lekceważą zalecenia lekarzy

dr n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka
opublikowano: 14-05-2008, 00:00

Liczne badania kliniczne wykazały skuteczność b-blokerów, inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitorów ACE) i statyn we wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca. Obecnie są to leki pierwszego rzutu w prewencji ostrych epizodów sercowo-naczyniowych u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową i faktycznie są przepisywane przez lekarzy opiekujących się takimi chorymi. Uwagę zwraca jednak rozdźwięk pomiędzy wynikami badań klinicznych tych leków a ich skutecznością w praktyce ambulatoryjnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Najprawdopodobniej przyczyną niższej skuteczności leczenia ambulatoryjnego jest częstsze, niż podczas dokładnie monitorowanych badań klinicznych, nieprzestrzeganie przez pacjentów zaleceń lekarskich. Nie ma jednak informacji na temat związku pomiędzy nieprzestrzeganiem zaleceń a częstością występowania zgonów z powodu choroby wieńcowej, hospitalizacji z powodu zaostrzeń tej choroby lub koniecznością wykonania zabiegu rewaskularyzacji tętnic wieńcowych.
Wykazanie takich powiązań stało się celem opisywanej tutaj pracy. Aby określić, czy pacjent stosował się do zaleceń lekarskich, dla każdej osoby wyliczono wskaźnik PDC (proportion of days covered), który był ilorazem liczby dni, na które pacjent wykupił leki, do liczby dni obserwacji. Wartość wskaźnika poniżej 0,8 oznaczała, że pacjent nie stosuje się do zaleceń. Zgodnie z tym kryterium, 28,8 proc. spośród 11 865 pacjentów, którzy mieli zażywać b-blokery, 21,6 proc. spośród 10 021 pacjentów mających przyjmować inhibitory ACE i 26 proc. spośród 13 596 pacjentów mających zażywać statyny nie stosowało się do tego zalecenia. Osoby ignorujące zalecenia lekarskie w porównaniu z osobami postępującymi zgodnie z takimi zaleceniami były młodsze i częściej miały również rozpoznaną depresję lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Analiza statystyczna wykazała, że istnieje znamienny statystycznie związek pomiędzy zgonem z jakichkolwiek przyczyn a nieprzyjmowaniem zaleconych b-blokerów (współczynnik ryzyka 1,5), inhibitorów ACE (1,74) lub statyn (1,85). Wykazano również związek pomiędzy nieprzyjmowaniem zaleconych b-blokerów, inhibitorów ACE lub statyn a zgonem z przyczyn sercowych (współczynnik ryzyka odpowiednio: 1,53, 1,66 i 1,62), koniecznością hospitalizacji z powodu choroby wieńcowej (1,1, 1,4 i 1,35) czy koniecznością wykonania zabiegu rewaskularyzacji naczyń wieńcowych (1,15, 1,32 i 1,11).
Podsumowując, badanie wykazało, że leczeni ambulatoryjnie pacjenci bardzo często nie przyjmują zapisanych im leków, co jest przyczyną występowania licznych powikłań. Słabością badania było to, że liczbę dni faktycznego leczenia określano na podstawie liczby dni, na które pacjenci wykupywali leki w aptece; wykupienie leku nie jest bowiem jednoznaczne z jego przyjmowaniem.

Źródło: Am. Heart. J. 2008, 155: 772-779.
Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: dr n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.