Onkolodzy nawołują do działania

Monika Wysocka
opublikowano: 25-10-2012, 23:18

Zdaniem onkologów, pomimo zwiększenia nakładów i realizacji różnych zadań w celu poprawy leczenia nowotworów w Polsce, efekty wciąż są niezadowalające. Dlatego tuż po zakończeniu III Kongresu Onkologii Polskiej specjaliści wysłali do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza list otwarty wskazując na konieczność podjęcia działań, które poprawiłyby tę sytuację.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zakończony przed kilkoma dniami kongres zgromadził blisko 2 tys. uczestników. „Tegoroczny kongres był nie tylko tradycyjnym forum wymiany wiedzy na tematy związane z postępem diagnostyki i leczenia nowotworów, ale także miejscem dyskusji o stanie polskiej onkologii” – mówi prof. Jacek Jassem, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowotwory obecnie są już pierwszą przyczyną przedwczesnej śmierci Polaków, a ich liczba szybko rośnie. Związane z tym obciążenie społeczno-ekonomiczne wskazuje na pilną potrzebę nadania onkologii najwyższego priorytetu w polityce zdrowotnej. Podczas sesji poświęconej osiągnięciom i wyzwaniom polskiej onkologii, z udziałem konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii onkologicznej, radioterapii i onkologii klinicznej specjaliści postawili diagnozę dzisiejszego stanu systemu opieki onkologicznej oraz omówili warunki poprawy leczenia nowotworów.

„Pomimo zwiększenia w ostatnich latach nakładów i realizacji różnych zadań w tym zakresie, zasoby polskiej onkologii i uzyskiwane wyniki leczenia nowotworów są dalece niezadowalające. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście porównania naszej sytuacji do rozwiązań, zasobów i wyników uzyskiwanych w krajach o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego” – zauważa prof. Jassem. Nadal w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji chory na nowotwór ma większe szanse wyleczenie niż w Polsce. „Te różnice wynikają prawdopodobnie nie tylko z wyższych nakładów, lepszej dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i terapii, ale przede wszystkim z lepszej organizacji opieki zdrowotnej” – uważają polscy onkolodzy. Przykładem są rozwiązania promujące skoordynowane i interdyscyplinarne leczenie, pozwalające na niwelowanie różnic regionalnych, oparte o mechanizmy motywujące do stosowania uznanych standardów i uzyskiwania najlepszych efektów.

W celu wypracowania centralnej strategii opieki onkologicznej w Polsce,
najważniejsze onkologiczne towarzystwa naukowe przekazały ministrowi Arłukowiczowi prośbę o:
1. Powołanie stałej Rady ds. Opieki Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia, w skład której wejdą reprezentanci różnych specjalności onkologicznych, wytypowani przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej.
2. Pilne rozpoczęcie prac nad nowelizacją i kontynuacją Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych, w kształcie odpowiadającym obecnym
wyzwaniom.
3. Zapewnienie obecności wytypowanych przedstawicieli środowiska onkologicznego przy wszystkich wydarzeniach, dyskusjach i pracach, mających na celu wybór rozwiązań i wskazywanie istotnych działań dla systemowej poprawy stanu polskiej onkologii.

„Strategicznym celem tych działań powinna być konsolidacja, integracja i koordynacja wszystkich działań dla poprawy wyników leczenia nowotworów w Polsce, poprzez wprowadzenie racjonalnych i efektywnych rozwiązań zbliżających skuteczność naszego systemu do średniego poziomu europejskiego” – podsumowuje przewodniczący PTO.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Monika Wysocka

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.