Ograniczenia w komercyjnych testach na koronawirusa. Uwagi HFPC do projektu rozporządzenia ministra zdrowia

opublikowano: 14-05-2020, 16:25

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do ministra zdrowia pismo ws. projektu rozporządzenia dotyczącego sieci laboratoriów COVID-19. Zwróciła w nim uwagę, że resort zdrowia "znacząco ogranicza laboratoriom diagnostycznym możliwość wykonywania komercyjnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, a przez to osłabia liczbę wykonywanych testów w ogóle". Zwróciła się także o "ponowne przemyślenie proponowanych rozwiązań".

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

8 maja 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia ministra  zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID-19. Resort zdrowia określił w nim wymogi, jakie musi spełnić laboratorium, aby mogło zostać wpisane na listę placówek uprawnionych do wykonywania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

iStock

Oprócz tego rozporządzenie odnosi się do kwestii wykonywania diagnostyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z projektem rozporządzenia, takich badań nie można wykonywać u osób odbywających kwarantannę, pozostających w izolacji w warunkach domowych, objętych nadzorem epidemiologicznym, a także osób z objawami wskazującymi na zakażenie SARS-CoV-2, jeśli nie są one finansowane ze środków finansowych NFZ, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy środków pochodzących z budżetu państwa. Między innymi ten zapis wzbudził wątpliwości Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która 13 maja 2020 r. wysłała do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego opinię dotyczącą wydanego przez niego dokumentu.

HFPC: projekt znacząco ogranicza laboratoriom COVID możliwość wykonywania testów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła uwagę, że powyższy zapis projektu rozporządzenia oznacza, iż badań w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie można przeprowadzić ze środków finansowych należących do jednostek samorządu terytorialnego, spółek z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa czy innych funduszy celowych.

"W rezultacie jednostka samorządu terytorialnego zostanie pozbawiona szybszej weryfikacji stanu zdrowia pracowników należącego do niej szpitala, wyłączonych z pracy w związku z podejrzeniem zakażenia COVID-19, niż za pośrednictwem inspekcji sanitarnej [...]" - czytamy w piśmie HFPC adresowanym do ministra zdrowia.

Dodatkowo - zauważyła HFPC - "projekt znacząco ogranicza laboratoriom COVID możliwość wykonywania testów finansowanych ze środków finansowych innych niż te należące do Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy środków pochodzących z budżetu państwa. Zgodnie z jego brzmieniem badania finansowane ze środków innych niż wymienione powyżej będą mogły stanowić jedynie 30 proc. badań przeprowadzonych przez dane laboratorium".

Organizacja zwróciła także uwagę, że "złamanie tego zakazu skutkować będzie wykreśleniem z wykazu podmiotów uprawnionych do wykonania badania i brakiem możliwości ponownego wpisania go na listę uprawnionych przez 3 miesiące".

"Co istotne, rozporządzenie w ogóle nie odnosi się do sytuacji, w której laboratorium diagnostyczne nie będzie w stanie ustalić źródła finansowania zleconych badań" - zaznaczono.

Autorzy opinii wskazali, że w praktyce taki sposób regulowania statusu laboratoriów przyczyni się do znacznego ograniczenia liczby wykonywanych przez nie testów.

"Nie będą one mogły wykonywać badań komercyjnych, jeśli wcześniej nie wykonają stosownej liczby badań finansowanych ze środków publicznych o kwalifikowanym charakterze" - czytamy w oświadczeniu HFPC, która dodała, że "wpłynie to negatywnie na możliwość szybkiego badania osób potencjalnie narażonych na zarażenie, w tym personelu służby zdrowia. Korzystające z komercyjnych testów szpitale pozbawione zostaną możliwości dokonywania przesiewowych badań swoich pracowników".

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Dodatkowo - zdaniem przedstawicieli organizacji - "tego rodzaju regulacja może przyczynić się w przyszłości do spowolnienia tempa przyrostu zdolności krajowych laboratoriów diagnostycznych do wykonywania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2".

HFPC: czy ograniczenie możliwości wykonywania komercyjnych testów na SARS-CoV-2 jest zgodne z konstytucją?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraziła wątpliwość, czy takie ograniczenie działalności gospodarczej pozostaje w zgodzie z regulacją art. 22 i 31 ust. 3 konstytucji.

"Zgodnie z ich treścią wolność działalności gospodarczej może być ograniczona jedynie z powodu ważnego interesu publicznego, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie prawnym. Dodatkowo przepisy te wymagają, aby do ograniczenia wolności gospodarczej dochodziło w formie ustawy" - zauważyła HFPC.

Organizacja w piśmie skierowanym do ministra zdrowia wyraziła obawę, że "ograniczenie możliwości komercyjnego przeprowadzania badań spowoduje, że laboratoria prywatne, wykonujące testy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pozbawione zostaną istotnego bodźca zarobkowego dla zwiększania swoich mocy diagnostycznych".

"Wprowadzenie tak istotnych zmian bez należytego uzasadnienia może rodzić obawy, że celem tego rodzaju działalności jest limitowanie liczby osób poddawanych testom i budowanie narracji o gasnącej epidemii, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich" - podsumowuje HFPC.

HFPC "zwraca się o ponowne przemyślenie proponowanych rozwiązań"

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do ministra zdrowia o dogłębne przemyślenie omawianego projektu, a także wyjaśnienie w jego uzasadnieniu racji, które przemawiają za taką regulacją.

"W ocenie HFPC, proponowane rozporządzenie wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego. Wskazana w nim delegacja dla ministra zdrowia nie pozwala na tak daleko idące ograniczenie sposobu prowadzenia działalności laboratoriów diagnostycznych. Dlatego też Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca się o ponowne przemyślenie proponowanych rozwiązań, a w szczególności ukierunkowanie ich na zapewnienie jak najszerszego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2" - czytamy w dokumencie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Testy na koronawirusa "drive-thru" - badanie w samochodzie

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MJM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.