Odrębne rozliczanie świadczeń nie będzie naruszało zakazu podwójnego kontraktowania

  • Sławomir Molęda
opublikowano: 25-01-2012, 00:00

„Prowadzę indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską i mam kontrakt z NFZ. Zwracam się z pytaniem dotyczącym zakazu podwójnego kontraktowania. Dyrektor zakładu opiekuńczego wystąpił do mnie z pismem, w którym zapewnia mnie, że nie dokonam naruszenia zakazu, udzielając konsultacji jego pacjentom w ramach opieki długoterminowej. Powołał się przy tym na § 16 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 84/2009 z 11 grudnia 2009 r. Czy dyrektor ma rację?” — zastanawia się czytelniczka.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że przywołane zarządzenie już nie obowiązuje. Zostało uchylone przez nowe zarządzenie nr 83/2011/DSOZ z 16 listopada 2011 r., które znajduje zastosowanie do kontraktów zawieranych na rok 2012 i lata następne. Wskazany przepis został zachowany z pewną modyfikacją. Obecnie brzmi on tak: „W przypadku realizacji w ramach sprawowanej opieki świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z wyłączeniem tych dziedzin medycyny, które uwzględnione zostały w zatrudnieniu lekarzy w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych/opiekuńczo-leczniczych, wynikającym z przepisów rozporządzenia — możliwe jest rozliczanie świadczeń udzielanych jednoczasowo na podstawie odrębnych umów”. Modyfikacja polega na dodaniu zastrzeżenia (od słów: „z wyłączeniem”), że przepis nie obejmuje świadczeń specjalistycznych, których udzielania wymaga rozporządzenie ministra zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. nr 140, poz. 1147 ze zm.).

Pod karą rozwiązania kontraktu

Wskazany przepis nie uchyla zakazu zawierania kontraktu. Przypomnę, iż zakaz ten zabrania zawarcia kontraktu z lekarzem, jeżeli udziela on świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł kontrakt z NFZ. Został więc sformułowany bardzo szeroko. Dotyczy każdej sytuacji, w której lekarz udziela świadczeń u świadczeniodawcy, bez względu na podstawę prawną tudzież zakres zakontraktowanych świadczeń. Zakaz obejmuje wszelkie formy zatrudnienia i współpracy, także wolontariat. W każdym przypadku udzielania świadczeń przez lekarza na rzecz świadczeniodawcy następuje naruszenie zakazu, uprawniające dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do rozwiązania kontraktu z lekarzem w części albo w całości bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Rozwiązanie kontraktu może nastąpić pod warunkiem wezwania lekarza do zaprzestania udzielania świadczeń u świadczeniodawcy w terminie 14 dni lub dłuższym.

Na własny rachunek czy na rzecz innego świadczeniodawcy?

Omawiany przepis umożliwia rozliczanie świadczeń udzielanych w trakcie sprawowania opieki długoterminowej na podstawie odrębnych kontraktów. Stanowi, że świadczenia specjalistyczne — poza tymi, które powinien zapewniać zakład opiekuńczy — nie są finansowane w ramach kompleksowego świadczenia opieki długoterminowej w cenie za osobodzień. Udzielanie ich w trakcie sprawowania tej opieki finansowane jest odrębnie, niezależnie od zapłaty za tę opiekę. Oznacza to, że czytelniczka może udzielać świadczeń specjalistycznych w zakładzie opiekuńczym na podstawie swojego kontraktu. Nie będzie to naruszało zakazu zawierania kontraktu, ponieważ świadczenia nie będą udzielane „u świadczeniodawcy”, czyli na jego rzecz, lecz na własny rachunek. Naruszenie zakazu nastąpiłoby wówczas, gdyby zakład opiekuńczy zatrudnił czytelniczkę do wykonywania swoich kontraktów. Nie miałoby przy tym znaczenia, czy zatrudniona zostałaby w ramach kontraktu na opiekę długoterminową, czy też odrębnego kontraktu na udzielanie świadczeń specjalistycznych zawartego z NFZ przez zakład.


PODSTAWA PRAWNA

1) § 16 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 83/2011/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;

2) art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) § 36 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej — załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. (Dz.U. nr 81, poz. 484).


Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.