Odliczanie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne

Sławomir Molęda
opublikowano: 06-04-2005, 00:00

"W jakiej wysokości mogę odpisać od podatku dochodowego obowiązkową składkę ubezpieczenia zdrowotnego? Prowadzę działalność gospodarczą w spółce cywilnej NZOZ, gdzie odprowadzam cały pakiet składek US wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym. Równocześnie prowadzę działalność gospodarczą jako Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, wpisaną pod jednym zezwoleniem w Urzędzie Miasta. Obie działalności rozliczam na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzam sumarycznie z obu działalności. Od października 2004 r. obowiązuje mnie odprowadzenie drugiej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwójna składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi około 6 proc. mojej podstawy opodatkowania (w zależności od dochodów w danym miesiącu) zaliczki na podatek dochodowy. Czy w związku z tym mogę odliczyć dwukrotną składkę ubezpieczenia zdrowotnego w PIT-5 od podatku?" - pyta czytelniczka.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej oraz jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska to, w świetle przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dwa oddzielne rodzaje działalności pozarolniczej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności. Ponieważ podstawa wymiaru składki jest w obu przypadkach ta sama, łączne rozliczenie polega na zapłacie składki w podwójnej wysokości. Pomimo łącznego rozliczenia, mamy do czynienia z dwoma odrębnymi składkami, a nie z jedną składką w podwójnej wysokości. Rozróżnienie to jest istotne z punktu widzenia przepisów podatkowych.
Zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy, wykazywaną w deklaracji PIT-5, oblicza się na zasadach określonych dla podatku dochodowego. Zgodnie z tymi zasadami, zaliczka na podatek ulega w pierwszej kolejności obniżeniu o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem, że kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Przez składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy rozumieć każdą składkę, jaką podatnik opłacił zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a nie jedną składkę w wielokrotnej wysokości. W przypadku obowiązku zapłaty kilku składek podatek ulega więc obniżeniu o sumę tych składek, z zastrzeżeniem, że obniżenie z tytułu jednej składki nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Odliczenie od podatku wykazanego w PIT-5 dwukrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne jest zatem dopuszczalne, jednakże nie w pełnej wysokości.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w 2005 r. 8,5 proc. podstawy wymiaru. Oznacza to, że część składki w wysokości 0,75 proc. podstawy wymiaru nie podlega odliczeniu od podatku. Czytelniczka powinna o tym pamiętać, dokonując odliczenia dwukrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Chociaż w sumie składki te wyniosą 17 proc. podstawy wymiaru, to odliczeniu będzie podlegała kwota do wysokości 15,5 proc. podstawy wymiaru.
Zaznaczam, że odliczenia składki dokonuje się nie od podstawy opodatkowania (dochodu), lecz od podatku. Podatek po odliczeniach stanowi należną zaliczkę. Jeżeli dochód w danym miesiącu był na tyle mały (bądź odliczenia od dochodu na tyle duże), że wysokość podatku w danym miesiącu nie przekracza sumy składek do odliczenia, to odliczenia pozostałej części można dokonać w następnym miesiącu. Odliczeniu od podatku podlegają bowiem składki opłacone w całym roku podatkowym, chyba że opłaca się zaliczki w formie uproszczonej, bez obowiązku składania deklaracji. Wówczas odliczeniu podlega wyłącznie kwota składki opłaconej w danym miesiącu.

Podstawa prawna:
1) art. 82 ust. 3 i 5 oraz art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135),
2) art. 27b i 44 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.).
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.