Odległa skuteczność fumaranu dimetylu w SM

Katarzyna Fabiańska
opublikowano: 06-04-2016, 00:00

Fumaran dimetylu stanowi obecnie uznaną doustną opcję terapeutyczną u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego. Wyniki najnowszych badań DEFINE i CONFIRM dowodzą większej skuteczności fumaranu w spowolnianiu postępu niesprawności, jeśli leczenie zostanie wprowadzone wcześnie po rozpoznaniu choroby.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

 

Ponad 2/3 chorych na stwardnienie rozsiane ma rzutowo-remisyjną postać choroby. Doznają oni rzutów choroby w różnych odstępach czasowych, co oznacza nowe objawy neurologiczne, które po pewnym czasie zwykle się cofają, choć w różnym stopniu. Ponadto u osób tych dochodzi też do rozwoju ognisk zapalnych w ośrodkowym układzie nerwowym, które często nie dają objawów klinicznych, lecz mogą być uwidocznione za pomocą rezonansu magnetycznego. Wraz z postępem choroby zmiany te zaczynają jednak manifestować się klinicznie — najpierw jako klinicznie izolowany zespół (clinically isolated syndrome, CIS), kiedy nie są jeszcze spełnione wszystkie kryteria konieczne do rozpoznania stwardnienia rozsianego. 

Korzystna wczesna interwencja

Od dłuższego czasu postuluje się włączenie leczenia modyfikującego przebieg choroby po pojawieniu się pierwszych objawów klinicznych. Może ono wówczas wpłynąć na przebieg choroby oraz znacznie spowolnić postęp niesprawności.

Jednym z preparatów, który oceniano pod kątem wpływu na hamowanie postępu SM jest fumaran dimetylu. Jego forma o przedłużonym uwalnianiu została już dopuszczona do obrotu jako skuteczna w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego, co udowodniono w badaniach klinicznych DEFINE i CONFIRM.

Ocena 6-letniej terapii

Obserwacja chorych zrekrutowanych do tych badań jest kontynuowana, a obecnie znane są już wyniki badań oceniających długookresowy wpływ leczenia fumaranem dimetylu u nowo zdiagnozowanych chorych. Raport z zestawieniem danych z badań DEFINE, CONFIRM oraz będącego przedłużeniem tej obserwacji badania ENDORSE pozwala na ocenę skuteczności 6-letniego  leczenia fumaranem dimetylu. Całkowita obserwacja jest zaplanowana w badaniu ENDORSE na 10 lat. 

Dotychczasowe dane wskazują, że w populacji nowo zdiagnozowanych chorych na SM leczenie fumaranem dimetylu pozwala znacząco zmniejszyć częstość rzutów w porównaniu z osobami, które otrzymały leczenie z opóźnieniem. Roczny wskaźnik rzutów był wśród osób wcześnie poddanych leczeniu niższy o 19 proc. niż u chorych, którzy otrzymali leczenie po 2 latach (początkowo biorących udział w badaniach DEFINE i CONFIRM w grupie leczonej placebo). U chorych, u których zastosowano leczenie z opóźnieniem, roczny wskaźnik rzutów malał w ciągu 3-6 lat trwania choroby (w okresie leczenia) w stosunku do lat 1-2, gdy otrzymywali oni placebo. 

Szybkie wprowadzenie leczenia fumaranem dimetylu istotnie zmniejszało też ryzyko progresji niesprawności wśród nowo zdiagnozowanych chorych. Wiązało się ze średnią progresją choroby w skali niesprawności EDSS w ciągu 6 lat o 15,7 proc. w grupie wcześnie leczonej fumaranem versus 24,3 proc. w grupie otrzymującej leczenie z opóźnieniem. Co istotne, redukcja postępu niesprawności u wcześnie leczonych chorych była obserwowana już w ciągu pierwszych 2 lat trwania terapii (rycina). 

W ciągu 6 lat obserwacji chorych leczonych początkowo w ramach badań DEFINE i CONFIRM, a następnie ENDORSE odsetek chorych z progresją niesprawności pozostaje niski. Zwraca uwagę fakt, że największą skuteczność w spowolnieniu progresji niesprawności u chorych z nowo rozpoznanym stwardnieniem rozsianym uzyskuje się dzięki szybkiemu włączeniu leczenia fumaranem dimetylu. Leczenie to jest w tej chwili uznane za bezpieczne oraz zapewniające znaczny, utrzymujący się w wieloletniej obserwacji, efekt kliniczny.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Katarzyna Fabiańska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.