Obiecująca terapia w czerniaku z mutacją BRAF

IKA
opublikowano: 14-02-2018, 11:26

33,6 miesiąca mediany przeżycia całkowitego (OS) uzyskano u pacjentów z czerniakiem z mutacją BRAF leczonych połączeniem enkorafenibu i binimetynibu – wynika badania III fazy COLUMBUS

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Leczenie połączeniem enkorafenibu 450 mg na dobę i binimetynibu 45 mg dwa razy na dobę (COMBO450) zmniejszało ryzyko zgonu w porównaniu z leczeniem wemurafenibem 960 mg na dobę. Mediana OS u pacjentów otrzymujących terapię skojarzoną COMBO450 wynosiła 33,6 miesiąca w porównaniu z 16,9 miesiąca wśród pacjentów leczonych wemurafenibem w monoterapii. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, połączenie enkorafenibu i binimetynibu było ogólnie dobrze tolerowane.

„U wielu pacjentów z czerniakiem z mutacją BRAF wciąż napotykamy poważne trudności terapeutyczne i wciąż istnieje istotna potrzeba na dobrze tolerowane produkty lecznicze, które opóźniałyby rozwój choroby i poprawiały przeżycie całkowite” – ocenia dr Keith T. Flaherty, dyrektor Termeer Center for Targeted Therapy, Massachusetts General Hospital Cancer Center i prof. Harvard Medical School.

„Cieszymy się, że możemy przedstawić te wyniki dotyczące przeżycia całkowitego z badania COLUMB” – mówi dr Victor Sandor, dyrektor medyczny firmy Array BioPharma. – Te obiecujące obserwacje dotyczące przeżycia całkowitego dodatkowo potwierdzają opublikowane już wcześniej wyniki dotyczące mediany czasu przeżycia bez progresji choroby oraz odsetka odpowiedzi ogółem, a w połączeniu z atrakcyjnym profilem tolerancji. Dane te sugerują, że skojarzenie enkorafenibu z binimetynibem może stać się obiecującą nową alternatywą leczenia”.

W świetle tych wyników, Frédéric Duchesne, prezes i dyrektor generalny Pierre Fabre Médicament & Santé, komentuje: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników. Potwierdzają one, że połączenie aktualnie rejestrowanych enkorafenibu i binimetinibu stanowi realną szansę terapeutyczną dla pacjentów cierpiących na jedną z najcięższych postaci czerniaka, nowotwór, który gwałtownie się rozprzestrzenia. Te wyniki dotyczące (OS) pozwolą nam uzupełnić złożoną do organów europejskich i australijskich dokumentację rejestracyjną. Dodatkowo, kontynuujemy wraz z Array BioPharma rozwój połączenia tych produktów leczniczych w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy”.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) analizuje obecnie wnioski o rejestrację nowego produktu leczniczego dotyczące stosowania połączenia enkorafenibu i binimetynibu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z mutacją BRAF. Europejska Agencja Leków (EMA), jak również Szwajcarska Agencja Leków (Swissmedic) i Australijski Urząd ds. Produktów Leczniczych (TGA) rozpatrują obecnie wnioski o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla enkorafenibu i binimetynibu.

Informacje o enkorafenibie i binimetynibie

BRAF i MEK to najważniejsze kinazy białkowe będące elementami szlaku sygnałowego MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK). Badania dowodzą, że szlak ten odgrywa rolę w regulacji szeregu kluczowych procesów zachodzących w komórkach, takich jak proliferacja, różnicowanie, przeżywalność oraz angiogeneza. Wykazano, że nieprawidłowa aktywacja białek będących elementami tego szlaku towarzyszy wielu nowotworom, w tym czerniakowi czy chorobom nowotworowym jelita grubego. Enkorafenib jest małocząsteczkowym inhibitorem kinazy BRAF, natomiast binimetynib jest małocząsteczkowym inhibitorem kinazy MEK. Oba inhibitory, znajdujące się na zaawansowanym etapie badań, blokują najważniejsze enzymy tego szlaku. Enkorafenib i binimetynib są przedmiotem badań klinicznych z udziałem pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, w tym badania fazy III BEACON CRC oraz badania fazy III COLUMBUS. 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: IKA

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.