NRL negatywnie ocenia prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym

opublikowano: 21-07-2020, 12:09

Samorząd lekarski negatywnie ocenia projekt powołania Funduszu Medycznego jako "kolejnego państwowego funduszu celowego służącego realizacji jedynie niektórych zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych".

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W marcu 2020 r. prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim poinformował o planach powołania Funduszu Medycznego - państwowego funduszu celowego służącego realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. 

NRL negatywnie oceniła powołanie kolejnego państwowego funduszu służącego realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.
iStock

W czerwcu 2020 r. do Sejmu właśnie trafiła ustawa, która powołuje Fundusz Medyczny w wysokości prawie 4 mld zł. Pieniądze te mają być przeznaczone na świadczenia i leki, inwestycje oraz profilaktykę.

17 lipca 2020 r. swoje stanowisko w tej sprawie zajęła Naczelna Rada Lekarska. Zaznaczyła w nim, że samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów z uznaniem przyjmuje każdą inicjatywę, która przewiduje przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na ochronę zdrowia, ponieważ od wielu lat występuje stały ich deficyt w stosunku do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. "Natomiast  samorząd lekarski zawsze stał na stanowisku, że środki publiczne na zadania związane z ochroną zdrowia powinny być wydatkowane efektywnie i w sposób transparentny. Dlatego też negatywnie ocenia powołanie kolejnego państwowego funduszu celowego służącego realizacji jedynie niektórych zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych" - czytamy w piśmie NRL.

Projekt ustawy o Funduszu Medycznym - dlaczego NRL ocenia go negatywnie?

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej argumentuje, że tego rodzaju działania generują przede wszystkim dodatkowe koszty związane z obsługą funduszu pokrywane ze środków budżetowych, które mogłyby zostać przeznaczone bezpośrednio na poprawę warunków funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz poszerzenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności do nowoczesnych metod leczenia i leków. Zdaniem samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, wprowadzanie tego rodzaju doraźnych rozwiązań powoduje także brak spójności w funkcjonujących rozwiązaniach systemowych w zakresie ochrony zdrowia.

Ponadto w opinii prezydium NRL projektowana ustawa wprowadza mało transparentne i zawiłe procedury, które nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, na jakie cele i w jakim zakresie środki Funduszu Medycznego zostaną faktycznie przeznaczone.

"Projekt ustawy określa bowiem jedynie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w poszczególnych latach, nie wskazując kwot gwarantowanych. Jednocześnie w ramach funduszu przewidziane jest wyodrębnienie 4 subfunduszy. O podziale środków na poszczególne zadania, które będą finansowane z Funduszu Medycznego, zdecyduje minister zdrowia" - czytamy w piśmie NRL.

Projekt ustawy wprowadza również istotne zmiany w zakresie zasad refundacji leków, które w ocenie samorządu lekarskiego wykraczają poza zakres regulacji projektowanej ustawy mającej określać cele i zasady działania Funduszu Medycznego. Dlatego też projektowane zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz 357) powinny być procedowane w odrębnym trybie, po przedstawieniu przez projektodawcę oceny skutków tej regulacji.

Źródło: NIL

PRZECZYTAJ TAKŻE: Fundusz Medyczny nie zwiększy puli pieniędzy w systemie

Juliusz Krzyżanowski: Projekt ustawy o Funduszu Medycznym marginalizuje rolę ministra zdrowia w procesie negocjacji cen leków

Krzysztof Kopeć: Proponujemy wyłączenie z projektu ustawy o Funduszu Medycznym regulacji dotyczącej refundacji leków

Anna Kupiecka o Funduszu Medycznym: W przypadku pacjentów onkologicznych liczy się czas!

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MJM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.