NRL krytycznie o działaniach Adama Niedzielskiego

MJM
opublikowano: 02-07-2021, 14:39

Chaos decyzyjny i informacyjny dotyczący obostrzeń epidemicznych i szczepień, dopuszczenie do pracy w Polsce lekarzy o niesprawdzonych kwalifikacjach i bez znajomości języka polskiego - to jedne z kilkudziesięciu zarzutów NRL pod adresem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Naczelna Rada Lekarska zdecydowanie krytycznie ocenia dotychczasowe działania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i pracę kierowanego przez niego resortu - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez samorząd lekarski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski.
Adam Guz/KPRM

NRL krytycznie o działaniach Adama Niedzielskiego

W ocenie NRL wyrazem braku kompetencji i zaniedbań w Ministerstwie Zdrowia jest:

1. Sytuacja, w której w ostatnim roku w Polsce liczba zgonów przekraczająca wieloletnie średnie jest najwyższa w Europie.

2. Chaos decyzyjny i informacyjny dotyczący obostrzeń epidemicznych i szczepień.

3. Odrzucanie konkretnych proponowanych przez samorząd lekarski projektów regulacji ustawowych m.in.

  • przygotowanej przez Naczelną Radę Lekarską ustawy ograniczającej odpowiedzialność cywilną, karną i zawodową lekarzy walczących z epidemią koronawirusa;
  • projektu ustawy o biegłych sądowych, regulującej m.in. tryb powoływania biegłych sądowych z zakresu medycyny;
  • zmiany ustawy dotyczącej najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych z proponowanymi przez samorząd lekarski i reprezentacje innych zawodów medycznych, przyjętymi w drodze racjonalnego konsensu, współczynnikami wynagrodzeń;
  • brak ustawy wprowadzającej zapowiadany przez ministra system no-fault.

4. Brak stanowczej reakcji na przejawy hejtu w stosunku do lekarzy w mediach.

5. Brak jednoznacznej reakcji na dezinformację w kwestii epidemii koronawirusa czy propagowane pseudometody jego zwalczania.

6. Dopuszczenie do pracy w Polsce lekarzy o niesprawdzonych kwalifikacjach i bez znajomości języka polskiego.

7. Chaotyczne decyzje finansowe, w tym decyzje dotyczące zasad przyznawania tzw. dodatków covidowych.

8. Pozostawianie bez odpowiedzi lub przekazywanie niewystarczających odpowiedzi na apele i pisma kierowane przez organy samorządu lekarskiego do Ministerstwa Zdrowia, a także udzielanie odpowiedzi z wielomiesięcznym opóźnieniem i nieadekwatnie do sytuacji, co potraktować należy jako przejaw arogancji wobec środowiska lekarskiego i wobec pacjentów.

9. Lekceważenie przez ministra zdrowia problemów środowiska lekarzy dentystów zgłaszanych wielokrotnie przez Naczelną Radę Lekarską, w tym dotyczących zasad finansowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii.

10. Podawanie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez media na temat rzekomego dialogu ministra z samorządem lekarskim w sytuacji, gdy dialogu takiego od dłuższego czasu nie ma.

11. Forsowanie siatki płac prowadzącej do zrównania zarobków osób z niższym wykształceniem z pracownikami o najwyższych kwalifikacjach.

12. Błędne działania dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

13. Podejmowanie decyzji dzielących środowisko medyczne i zmierzających do jego wewnętrznego skonfliktowania.

Odwołanie ministra zdrowia. Dlaczego NRL wyraziła wotum nieufności wobec Adama Niedzielskiego?

– Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że podejmowanie decyzji w tak newralgicznym dla obywateli obszarze, jakim jest ochrona zdrowia, nie może opierać się jedynie na podstawie selektywnie dobieranych wskaźników ekonomicznych, z pominięciem opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów a także innych zawodów medycznych – czytamy w oświadczeniu samorządu lekarskiego.

Zaznaczono, że w związku z powyższymi argumentami Naczelna Rada Lekarska wyraziła wotum nieufności wobec ministra zdrowia.

– Naczelna Rada Lekarska posiadając pełną wiedzę o bolączkach systemu ochrony zdrowia, dysponując szerokim gronem ekspertów, a także mając propozycje gotowych rozwiązań prowadzących do rzeczywistej poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce pozostaje w gotowości do wsparcia wszelkich inicjatyw służących polepszeniu warunków leczenia polskich pacjentów – dodano.

Źródło: NIL

PRZECZYTAJ TAKŻE: Odwołanie ministra zdrowia. Jest wniosek związków zawodowych i samorządów

Ratownicy medyczni: protest nadal trwa. Nie ma porozumienia z MZ

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.