NRL: Dane lekarzy i lekarzy dentystów za słabo chronione

oprac. MAR
opublikowano: 11-10-2017, 09:25

"Zwracam się do Pana z wnioskiem o podjęcie działań, które zabezpieczą przed ujawnieniem dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów podawane przez nich na etapie składania wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą"- zaapelował Maciej Hamankiewicz w liście do ministra zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pismo jest reakcją na korespondencję, jaka wpływa do CSIOZ ws. udostępnienia danych osobowych lekarzy zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – chodzi m.in. o udostępnienie adresu do korespondencji, numeru telefonu lekarza i adresu jego poczty elektronicznej. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia wydało stanowisko, w którym zwróciło uwagę, że Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą jest jawny i nie ma podstaw prawnych do ograniczania zakresu tej jawności.

Zdaniem samorząd lekarskiego takie ujawnianie danych osobowych lekarzy nie powinno mieć miejsce. "W naszej ocenie dane osobowe lekarza, takie jak jego adres do korespondencji, będący najczęściej adresem miejsca zamieszkania lekarza, numer telefonu lekarza oraz adres poczty elektronicznej są danymi osobowymi, nie są konieczne dla realizacji celów, dla których utworzono jawny Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, i nie powinny być udostępniane"- czytamy w piśmie Macieja Hamankiewicza.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że w przypadku ogółu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dane kontaktowe, takie jak: adres poczty elektronicznej i numer telefonu są chronione na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wprawdzie art. 25 ustawy wymaga od przedsiębiorcy, który dokonuje wpisu do CEIDG, wskazania we wniosku adresu do doręczeń przedsiębiorcy, a także danych kontaktowych przedsiębiorcy, takich jak np. adresu poczty elektronicznej czy numeru telefonu, jednakże po dokonaniu wpisu do CEIDG te dane nie są ujawniane, jeśli zainteresowany się temu sprzeciwi. W art. 37 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazano, że w CEIDG udostępnia się dane przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wpis do CEIDG z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG.

Podobnego zakresu ochrony danych osobowych dla lekarzy domaga się zatem samorząd lekarski. "Nie znajdujemy bowiem uzasadnienia, dlaczego lekarz dokonując wpisu do CEIDG może sprzeciwić się ujawnianiu swoich danych kontaktowych, natomiast dokonując później wymaganego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą musiałby godzić się na ich ujawnianie. Rozwiązanie to wskazuje na systemową niespójność regulacji prawnych w tym zakresie. Wyrażam przekonanie, że regulacje zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jako ustawie kluczowej dla ustalania zasad wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, powinny stanowić wzór dla innych ustaw dotyczących zasad działania rejestrów ewidencjonujących przedsiębiorców"- ocenił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Pexels CC0 Public Domain

Jego zdaniem standardy ochrony danych osobowych zapewnione w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej nie powinny być obniżane w innych ustawach. "Zwracam się zatem do Pana Ministra o dokonanie krytycznej analizy obecnego poziomu ochrony danych osobowych zgłaszanych przez lekarzy i lekarzy dentystów do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, w szczególności pod kątem tego, czy ujawnianie tych danych jest adekwatne do celów istnienia Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, a w dalszej kolejności wnoszę o podjęcie działań, w tym legislacyjnych, zmierzających do zapewnienia lekarzom i lekarzom dentystom właściwej ochrony ich danych osobowych"- zaapelował Maciej Hamankiewicz.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: oprac. MAR

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.