NRA zgłosiła swoje uwagi do projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego

MK
opublikowano: 01-12-2022, 09:44

Naczelna Rada Aptekarska przedstawiła uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgłaszane przez farmaceutów wątpliwości dotyczą między innymi planów wprowadzenia opłaty rocznej dla aptek.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Opublikowane przez NRA stanowisko jest głosem farmaceutów w ramach konsultacji publicznych dotyczących nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.
Opublikowane przez NRA stanowisko jest głosem farmaceutów w ramach konsultacji publicznych dotyczących nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.
  • NRA zgłosiła 13 propozycji zmian w projekcie ustawy. Rada w pierwszej kolejności wnioskuje o pilne usunięcie z projektu zapisów o opłacie rocznej.
  • „Negatywne skutki wprowadzenia dodatkowej opłaty rocznej dotkną przede wszystkim pacjentów, ponieważ podmioty zobowiązane do uiszczania opłat zmuszone będą do przerzucenia kosztów nowego podatku na osoby korzystające z usług aptek i punktów aptecznych” - zaznaczono w opublikowanym stanowisku.

Naczelna Rada Aptekarska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie proponowanych zmian prawnych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Pismo zostało skierowane do Ewy Krajewskiej, Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

NRA przeciwko wprowadzeniu opłaty rocznej

Rada postuluje przede wszystkim „pilne usunięcie z projektu przepisów, zawartych w rozdziale 7b, ustanawiających obowiązek wnoszenia opłat rocznych przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego”. Jako argument podaje trudną sytuację ekonomiczną podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, spowodowaną szeregiem zaniechań legislacyjnych, w tym dotyczących właściwego unormowania sposobu naliczania oraz wysokości marż detalicznych.

Samorząd twierdzi, że negatywne skutki wprowadzenia dodatkowej opłaty rocznej dotkną przede wszystkim pacjentów, ponieważ podmioty, które będą musiały je uiszczać, zmuszone będą do przerzucenia kosztów nowego podatku na osoby korzystające z usług aptek i punktów aptecznych.

Według NRA projekt narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa

Samorząd aptekarski zaznacza, że projekt przewidujący opłatę roczną narusza zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminowania w sferze gospodarczej, dotyczy bowiem wyłącznie niektórych podmiotów uprawnionych do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, a pomija wszystkie podmioty prowadzące taki obrót w placówkach obrotu pozaaptecznego, w tym sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego oraz sklepy ogólnodostępne.

Rada aptekarska podkreśla, że rozwiązanie to wpisuje się w praktykę sukcesywnego rozszerzania obowiązków, odpowiedzialności oraz zobowiązań finansowych wymienionych podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne, apteki ogólnodostępne lub punkty apteczne, a równocześnie stanowi rozwiązanie niesprawiedliwe, nieracjonalne i dyskryminujące.

Aptekarze apelują o unormowanie obrotu pozaaptecznego

Samorząd aptekarski wnosi o unormowanie pozaaptecznego obrotu lekami, zwłaszcza w sklepach ogólnodostępnych. Powinny one być objęte co najmniej obowiązkiem wpisu do centralnego rejestru i wnoszenia "określonej opłaty z tytułu prowadzenia obrotu lekami". Według NRA przełożyłoby się to na wpływy do budżetu państwa i brak konieczności współfinansowania GIF przez uczestników rynku farmaceutycznego.

„Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z objęcia kontrolą całego obrotu lekami, uzyskany zostałby także istotny, korzystny skutek finansowy dla budżetu państwa, co pozwoliłoby na odstąpienie od wadliwych i nieracjonalnych rozwiązań, takich jak analizowana opłata roczna” – wskazuje Rada.

Farmacja kliniczna nie tylko w aptece szpitalnej

Naczelna Rada Aptekarska zaproponowała zmiany w treści ustawy, które wsparłyby rozwój farmacji klinicznej. W ocenie Rady zezwoliłyby one na wykonywanie usług farmacji klinicznej oraz terapię monitorowaną stężeniem leku we krwi (TDM) również poza apteką szpitalną.

NRA wskazuje, że powyższa działalność dedykowana jest bezpośredniej pracy z pacjentami i personelem medycznym oddziału. Równie pożądanym jest model działania, w którym farmaceuta kliniczny wykonuje swoją pracę w przychodni POZ, gdzie nie ma konieczności tworzenia działu farmacji szpitalnej ani apteki.

W dalszej części stanowiska znajdziemy inne postulaty i uwagi samorządu, dotyczące konkretnych zapisów projektowanej nowelizacji ustawy. Pełna treść dokumentu opublikowana jest na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Będą nowe warunki prowadzenia aptek. Farmaceuci ostrzegają przed drastycznym wzrostem cen leków

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.