NRA przeciwna wymogom dotyczącym szczepień w aptekach. Wprowadza je ministerialna nowela

MS/NIA
opublikowano: 07-12-2021, 14:31

Wprowadzenie przez ministerialną nowelę rozporządzenia restrykcyjnych wymogów lokalowych, jakie mają spełniać apteki wykonujące szczepienia, wstrzyma w aptekach niezwykle ważny proces szczepień przeciwko COVID-19 - alarmuje Naczelna Rada Aptekarska w piśmie skierowanym do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
FOT. NIA/Krzysztof Jarczewski

Naczelna Rada Aptekarska w związku z pracami legislacyjnymi nad projektami rozporządzeń ministra zdrowia dotyczącymi wymogów lokalowych, jakie musi spełnić apteka, w której realizowane są szczepienia, wystosowała pismo do podsekretarza stanu w MZ Macieja Miłkowskiego.

Przypomnijmy. Ministerialna nowela wprowadza obowiązek stworzenia izby przyjęć, szatni i dodatkowego archiwum w aptekach prowadzących szczepienia. Jednocześnie do izby przyjęć ma prowadzić osobne wejście z zewnątrz, a w skład jej wyposażenia ma wejść m.in. umywalka i szatnia.

Nowela pozbawi aptekarzy praw nabytych do realizacji szczepień

W opublikowanym piśmie prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wskazuje, że stawianie aptekom zaangażowanym w Narodowy Program Szczepień nowych wymogów lokalowych jest równoznaczne z odbieraniem ich praw nabytych do przeprowadzania szczepień ochronnych.

Te prawa aptekarze uzyskali w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 981 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 4 czerwca 2021 w sprawie wymogów jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. 2021 poz. 1035).

Od 9 czerwca apteki ogólnodostępne, które spełniły wymagania określone w przepisach wydanych na podst. art 97 ust.5 i art. 98 ust.5 ustawy Prawo Farmaceutyczne, nabyły prawo do przeprowadzania szczepień ochronnych w aptekach. Wymogi te dotyczyły szczepień przeciwko COVID-19.

Autorzy pisma podkreślają, że stanowczo protestują wobec kolejnej próbie uniemożliwienia aptekom ogólnodostępnym realizacji zadań nałożonych na nie ustawą Prawo farmaceutyczne.

“Nowela godzi w zasadę zaufania obywateli wobec organów państwa”

Jak czytamy w piśmie: “Z danych posiadanych przez NRA wynika, że w dniu 6 grudnia liczba aptek będących Aptecznymi Punktami Szczepień wyniosła 1166, zaś w okresie od 1 lipca do 25 listopada br. w aptekach zaszczepiono ponad 350 tys. osób”.

NRA zwraca uwagę, że podmioty prowadzące apteki, które podjęły się realizacji szczepień przeciwko COVID-19, aby wypełnić ustalone wymagania, dokonały dużych nakładów inwestycyjnych.

W tym kontekście nie jest możliwe – zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej – pozbawienie tych podmiotów prawa do prowadzenia szczepień ochronnych przeciw COVID-19 – pisze NIA.

"Wprowadzenie w życie projektów rozporządzeń w obecnym kształcie stanowi naruszenie konstytucyjnych zasad zaufania obywateli wobec organów Państwa oraz zachowania praw słusznie nabytych“ - podkreślają autorzy pisma.

NRA: nic nie uzasadnia takich zmian

NRA wskazuje również, że projektodawca nie wskazuje żadnego merytorycznego uzasadnienia proponowanych zmian dotyczących wymogów lokalowych.

W ocenie autorów pisma nie wiadomo, dlaczego miałaby w aptece powstać „izba przyjęć”, dlaczego miałoby do niej prowadzić osobne wejście z zewnątrz.

Zdaniem NRA, “proponowane zmiany są niezasadne oraz niemożliwe do wdrożenia w większości obecnie funkcjonujących aptek. Brak jest racjonalnych przesłanek przemawiających za koniecznością zapewnienia osobnych drzwi oraz kolejnego pomieszczenia w aptece realizującej szczepienia, w szczególności w sytuacji, gdy przepisy prawa odnoszące się do innych placówek, w tym punktów szczepień powszechnych, nie nakładają takiego obowiązku”.

Samorząd zapewnia, że każda obecnie funkcjonująca apteka dostosowuje własną powierzchnię użytkową i dostępne lokale tworząc higieniczne i bezpiecznie przestrzenie do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19 oraz grypie.

Samorząd twardo: nie zaakceptujemy zmian

Naczelna Izba Aptekarska krytycznie wypowiada się również o innych wymogach, które przedstawiono w projektach rozporządzeń. Mowa tu o dodatkowej umywalce, lodówce do przechowywania szczepionek i adrenaliny czy komputerze z drukarką.

"Wszystkie apteki są już obecnie wyposażone w lodówki, w których temperatura jest codziennie sprawdzana i weryfikowana“ - podkreśla NRA.

Jednocześnie zaznacza, że wymuszenie przez nowelizowane rozporządzenia zmian w aptekach doprowadzi do remontów w aptekach, a tym samym do konieczności czasowego zamknięcia niektórych z nich. W efekcie pacjenci zostaną pozbawieni dostępu do leków, a czasowo także zmniejszy się liczba aptek zaangażowanych w szczepienia.

“Proponowany czas na dostosowanie lokalu apteki do ww. wymagań nie może wpłynąć na zmianę stanowiska NRA. Spełnienie nowych wymagań jest praktycznie niemożliwe”- podkreśla NRA.

I dodaje: “W tej sytuacji NRA nie zgadza się na propozycje zawarte w opiniowanym projekcie wnosząc o pozostawienie obecnie obowiązujących wymagań wynikających z rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szczepienia w aptekach - jakim wymogom powinien odpowiadać lokal apteki?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.