NRA chce zmiany w rozporządzeniu dot. podstawowych warunków prowadzenia aptek

KM/NRA
opublikowano: 04-11-2022, 17:03

Obowiązek całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach wiąże się z koniecznością poniesienia przez apteki znacznych nakładów finansowych, tymczasem nie ma on rzeczywistego wpływu na bezpieczeństwo i warunki przechowywania produktów leczniczych - argumentuje samorząd aptekarski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
NRA wskazuje, że obecnie nadzór nad warunkami przechowywania leków i wyrobów medycznych jest kontrolowany przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w ramach audytów ISO, a w przypadku jednostek akredytowany - także audytów akredytacyjnych.
NRA wskazuje, że obecnie nadzór nad warunkami przechowywania leków i wyrobów medycznych jest kontrolowany przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w ramach audytów ISO, a w przypadku jednostek akredytowany - także audytów akredytacyjnych.
iStock
  • Prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej zwróciła się z prośbą do ministra zdrowia o niepodpisywanie rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.
  • Chodzi między innymi o przepis dot. obowiązku prowadzenia systemu całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach apteki.
  • NRA zwraca uwagę, że wymiana wzorcowanych termo-higrometrów w pomieszczeniach na takie, które zapisują temperaturę i wilgotność całodobowo, jest zbędna, ponieważ w pomieszczeniach nie występują nagłe i niespodziewane skoki temperatur.

Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, które 28 października zostało skierowane do ogłoszenia.

Naczelna Rada Aptekarska wskazuje, że par. 2 ust. 2 rozporządzenia zawiera przepis, który w zakresie dotyczącym obowiązku prowadzenia systemu całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach apteki powinien zostać usunięty:

2. W aptece zapewnia się:

1) w pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, oraz w pomieszczeniach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności,

2) w urządzeniach chłodniczych, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do monitorowania temperatury – mające świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający odpowiednio zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrów temperatury lub wilgotności.

NRA: zbędny wymóg całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności, nie ma wpływu na bezpieczeństwo

Samorząd aptekarski zwraca uwagę, że wymiana wzorcowanych termo-higrometrów w pomieszczeniach na takie, które zapisują temperaturę i wilgotność całodobowo, jest zbędna, ponieważ w pomieszczeniach nie występują nagłe i niespodziewane skoki temperatur.

Podnosi, że w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej - związanej z inflacją, brakiem dostępności leków, podwyższaniem obowiązujących stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej - “nałożenie na podmioty prowadzące apteki kolejnych obowiązków, których realizacja wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych, skutkować będzie ich nadwykonalnością.

Naczelna Rada Aptekarska wskazuje, że obecnie nadzór nad warunkami przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych jest na bardzo wysokim poziomie, kontrolowany przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w ramach audytów ISO, a w przypadku jednostek akredytowany - także audytów akredytacyjnych.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podkreśla, że proponowane rozwiązanie wiąże się koniecznością poniesienia w krótkim czasie dodatkowych znacznych nakładów finansowych przez podmioty objęte rozporządzeniem.

“W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej niezasadne jest nakładanie powyższego obowiązku, ponieważ nie ma rzeczywistego wpływu na bezpieczeństwo i warunki przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych w pomieszczeniach aptek” - czytamy w liście do ministra zdrowia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nowe warunki prowadzenia aptek bez przepisów o tajemnicy receptury lekarskiej

Samorząd aptekarski apeluje, by farmaceuci mogli wystawiać recepty na szczepionkę przeciw grypie

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.