Nowy podział obowiązków w resorcie zdrowia

KM
opublikowano: 08-02-2019, 14:14

Wiceminister Maciej Miłkowski będzie zarządzał Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji - to jedna ze zmian, które wprowadza najnowsze zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

6 lutego 2019 r. w Dzienniku Ustaw MZ ukazało się zarządzenie określające zakres obowiązków ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu. Jaki jest podział obowiązków w resorcie po przyjęciu przez ministra Łukasza Szumowskiego dymisji Marcina Czechawprowadzeniu 1 lutego nowej struktury organizacyjnej ministerstwa?

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski będzie sprawował w resorcie nadzór nad lekami.
Zobacz więcej

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski będzie sprawował w resorcie nadzór nad lekami. Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia Łukasz Szumowski

Zgodnie z rozporządzeniem, minister zdrowia sprawuje nadzór nad:

 • Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
 • Głównym Inspektorem Sanitarnym;
 • Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
 • Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Minister zdrowia jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Gabinet Polityczny Ministra;
 • Biuro Ministra;
 • Biuro Komunikacji;
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy sekretarzem stanu, podsekretarzami stanu i dyrektorem generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko:

1) jest członkiem:

 • Stałego Komitetu Rady Ministrów,
 • Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
 • Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Departament Dialogu Społecznego,
 • Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
 • Departament Pielęgniarek i Położnych,
 • Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 • Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 • Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
 • Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
 • Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 • Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 • Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
 • uczelni medycznych.

Podsekretarz stanu Janusz Cieszyński:

1) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Departament e-Zdrowia,
 • Departament Nadzoru i Kontroli,
 • Departament Prawny;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
 • Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
 • Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
 • Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
 • Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie;

4) wykonuje w imieniu ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w:

 • Centrali Farmaceutycznej „CEFARM” S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju,
 • Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podsekretarz stanu Sławomir Gadomski:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Departament Budżetu i Finansów,
 • Departament Oceny Inwestycji,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 • Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 • Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 • Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 • Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 • Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
 • regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

3) wykonuje w imieniu ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie;

4) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości ministra w zakresie:

 • zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
 • audytu wewnętrznego;

5) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań dotyczących restrukturyzacji i planów naprawczych instytutów badawczych.

Podsekretarz stanu Zbigniew J. Król:

1) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Departament Analiz i Strategii,
 • Departament Współpracy Międzynarodowej,
 • Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
 • Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 • Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
 • Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
 • Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
 • Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
 • Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
 • Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
 • Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
 • Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
 • Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
 • Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Podsekretarz stanu Maciej Miłkowski:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich,
 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
 • Departament Systemu Zdrowia;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 • Banku Tkanek Oka w Warszawie,
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 • Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
 • Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Zastępstwa w Ministerstwie Zdrowia

Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia sekretarz stanu, a w przypadku nieobecności także sekretarza stanu – wyznaczony przez ministra podsekretarz stanu.

W czasie nieobecności w pracy sekretarza stanu lub podsekretarzy stanu:

 • Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Zbigniew J. Król;
 • Sławomira Gadomskiego zastępuje Janusz Cieszyński;
 • Janusza Cieszyńskiego zastępuje Maciej Miłkowski;
 • Macieja Miłkowskiego zastępuje Zbigniew J. Król;
 • Zbigniewa J. Króla zastępuje Sławomir Gadomski.

Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.