Nowy podział obowiązków w Ministerstwie Zdrowia

EG/PAP
opublikowano: 28-06-2018, 17:28
aktualizacja: 28-06-2018, 17:32

W połowie czerwca Marcin Miłkowski został powołany na stanowisko wiceministra zdrowia. W związku ze zmianą kadrową minister zdrowia wydał zarządzenie dotyczące nowego podziału obowiązków.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W ministerstwie jest obecnie sześcioro wiceministrów: Józefa Szczurek-Żelazko, Zbigniew Król, Janusz Cieszyński, Marcin Czech, Sławomir Gadomski oraz Maciej Miłkowski.

Zobacz więcej

Ministerstwo Zdrowia

Materiały prasowe

Józefa Szczurek-Żelazko jako sekretarz stanu jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia. Podlegają jej m.in. departamenty: Dialogu Społecznego, Matki i Dziecka, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pielęgniarek i Położnych oraz Ratownictwa Medycznego i Obronności. Nadzoruje działalność m.in. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz instytutów: Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Maciej Miłkowski ma odpowiadać za Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego; będzie też nadzorował działalność Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie do niedawna był zastępcą prezesa ds. finansowych.

Janusz Cieszyński jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez departamenty: Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Nadzoru, Kontroli i Skarg. Nadzoruje także działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie i wykonuje w imieniu ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa np. w Centrali Farmaceutycznej Cefarm i Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa.

Marcin Czech jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich. Odpowiada za departamenty: Polityki Lekowej i Farmacji oraz Współpracy Międzynarodowej. Nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Sławomirowi Gadomskiemu podlegają departamenty: Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Polityki Zdrowotnej, a także Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego. Nadzoruje działalność m.in. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant w Warszawie, Narodowego Centrum Krwi w Warszawie i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Zbigniew Król inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez departamenty: Analiz i Strategii, Organizacji Ochrony Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego. Podlega mu m.in. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG/PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.