Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z podpisem prezydenta

EG/PAP
opublikowano: 13-07-2021, 12:32

Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ważne zmiany dotyczą m.in. map potrzeb zdrowotnych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zawarte w nowelizacji zmiany polegają m.in. na rezygnacji z przygotowywania regionalnych map potrzeb zdrowotnych i przejęciu przez ministra zdrowia uprawnień do tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych.

Mapy potrzeb zdrowotnych raz na 5 lat

Zgodnie z nową ustawą minister zdrowia będzie opracowywał i aktualizował mapę potrzeb zdrowotnych. Mapa ustalana będzie na okres 5 lat.

Celem ustalania mapy potrzeb zdrowotnych jest identyfikacja priorytetowych potrzeb zdrowotnych i wyzwań organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienie zrównoważonego i skoordynowanego wydatkowania środków publicznych.

Finansowanie to ma obejmować analizy demograficzne, epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej (udostępniane na dedykowanej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego), wyzwania systemu opieki zdrowotnej oraz rekomendowane kierunki działań na terytorium RP i na terenie województw.

Podpisana ustawa zakłada, że minister zdrowia, w danym województwie, będzie współpracował z wojewodą, co oznacza brak obowiązku ustanawiania dla danego województwa priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. Ponadto nowa ustawa rezygnuje z ustalania priorytetów zdrowotnych przez ministra zdrowia w formie rozporządzenia.

Do obowiązków ministra zdrowia będzie należeć opracowywanie, ustalanie, monitorowanie i aktualizowanie krajowego planu transformacji, który uwzględnia rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia. Zgodnie z podpisaną regulacją, wojewodów zobowiązano do ustalania wojewódzkich planów transformacji, jednakowy z planem krajowym.

iStock

Większa rola instytucji centralnych

Krajowy plan transformacji będzie ogłaszany w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra i ma obejmować: potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej wymagające podjęcia działań koordynowanych na poziomie ponadregionalnym, działania wymagające koordynowania na poziomie ponadregionalnym, planowany rok lub lata, w których działania te będą realizowane, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, szacunkowe koszty tych działań, oczekiwane rezultaty wynikające z ich realizacji oraz wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

Zniesione zostają dotychczasowe wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych. Powołane zostaną nowe wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych, których celem będzie opracowywanie projektu, monitorowanie i aktualizacja wojewódzkich planów transformacji. Projekt wojewódzkiego planu oceniać i zatwierdzać będzie minister zdrowia, a z realizacji planu krajowego i planu wojewódzkiego sporządzane będzie śródokresowe sprawozdanie.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Krajowy plan transformacji będzie opiniowany przez Radę Dialogu Społecznego, Prezesa NFZ, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, konsultantów krajowych w ochronie zdrowia, Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii.

Wprowadzona regulacja ogranicza dotychczasowe uprawnienia dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ, przekazując je prezesowi Funduszu oraz przewiduje powiązanie finansowania inwestycji ze środków publicznych z potrzebami wskazanymi w mapie potrzeb i planach transformacji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami.

Nowelizacja już na etapie procedowania wzbudziła sporą krytykę środowiska.

Bardzo krytycznie o samym projekcie nowelizacji wypowiedział się w trakcie sejmowej Komisji Zdrowia także dr n. med. Andrzej Sośnierz, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, a obecnie poseł Porozumienia. Jego zdaniem nowela w obecnym kształcie powinna zostać odrzucona w całości, ponieważ jej koncepcja jest na tyle wadliwa, że dalsze procedowanie nie ma tym w przypadku sensu.

„Problem trapiący polską ochronę zdrowia nie ma charakteru strukturalnego, ale funkcjonalny i organizacyjny. (…) Po transformacji ustrojowej nastąpił spory postęp w zakresie wyposażenia i unowocześnienia sektora opieki zdrowotnej, a mimo to dane wskazują na coraz krótszą długość życia Polaków i skracanie przeżywalności w chorobach onkologicznych. (…) Uściślenia wymagałoby same pojęcie „potrzeby zdrowotnej”. (…) Mapy oceniam jako narzędzie wysoce niedoskonałe, w zasadzie obrazują jedynie to jakie świadczenia i gdzie się obecnie wykonuje, a nie realne potrzeby pacjentów. W takim kształcie nie mogą stanowić podstawy do opracowania planów transformacji” – powiedział dr Andrzej Sośnierz.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Mapy potrzeb zdrowotnych przepadły w Sejmie

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.