Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Będą nowe zasady przymusu bezpośredniego

  • Katarzyna Lisowska
opublikowano: 27-09-2022, 12:10

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianą przepisów dotyczących przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Resort przekonuje, że chce doprecyzowania jedynie obowiązujących regulacji, w praktyce zmiany będą znaczące. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące przedłużenia przez lekarza stosowania przymusu bezpośredniego i zgody na przyjęcie do szpitala małoletniego pacjenta na wniosek sądu opiekuńczego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Resort zdrowia szykuje zmiany dotyczące przymusu bezpośredniego wobec pacjentów.
Resort zdrowia szykuje zmiany dotyczące przymusu bezpośredniego wobec pacjentów.
Fot. Pixabay
  • W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  • Nowelizacja ma m.in. doprecyzować zasady stosowania przymusu bezpośredniego i przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta.
  • Za przygotowanie projektu w resorcie zdrowia odpowiedzialny jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego mają na celu, jak wyjaśnia resort zdrowia, m.in. wprowadzenie zmian w terminologii wykorzystanej w przepisach ustawy, która jest archaiczna i może przyczyniać się do stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi oraz w przepisach dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego wobec takich pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że jego dążeniem jest też wykluczenie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, doprecyzowanie kwestii dotyczących stron postępowania sądowego w sprawach o przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego, jak również jej wypisania oraz miejsca przeprowadzania rozprawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

W projekcie ustawy proponuje się, aby informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego zawierająca ocenę realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego była sporządzana za 3 ostatnie lata (nie za 2 lata jak obecnie).

PRZECZYTAJ TAKŻE: Co zamiast przymusu bezpośredniego w psychiatrii? Doniesienia z EPA 2022

W noweli zaproponowano zmianę dopuszczającą zastosowanie przymusu bezpośredniego w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi w sytuacji poważnego zakłócania lub uniemożliwiania funkcjonowania osób lub otoczenia podmiotu, w którym osoby te się znajdują. Proponuje się także wykreślenie zobowiązania dla kierownika jednostki do niezwłocznego informowania upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza.

Psychologia i psychiatria
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
×
Psychologia i psychiatria
Wysyłany raz w miesiącu
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Zmiany mają też objąć zasady przygotowania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem ma to nastąpić w terminie 3 dni od zakończenia stosowania przymusu.

Pacjenci pod stałym monitoringiem

Projekt ustawy wprowadza również zmiany w przepisach dot. przedłużenia przez lekarza stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji - nowelizacja przewiduje dalsze przedłużenie jego stosowania na kolejne okresy.

Ponadto proponuje się, aby pomieszczenia przeznaczone do obserwacji osoby unieruchomionej wyposażano w instalację monitoringu umożliwiającą stały nadzór.

Planowane zmiany dot. przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta

W odniesieniu do pacjentów małoletnich planowane są zmiany przepisów dotyczących zgody na przyjęcie do szpitala na wniosek sądu opiekuńczego bez zgody pacjenta. W tym przypadku uproszczono samą procedurę, wprowadzając zapis, że druga opinia na wniosku dotyczącym przyjęcia chorego nie będzie musiała być wydawana przez lekarza psychiatrę, ale jedynie innego drugiego lekarza.

Zaproponowano, aby w sprawach dotyczących przyjęcia bez zgody lub wypisania ze szpitala psychiatrycznego osoby przyjętej bez zgody uczestnikiem postępowania z mocy prawa był również szpital psychiatryczny.

W projekcie ustawy zaproponowano także zmiany w katalogu osób, w stosunku do których osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzą się w związku z wykonywaniem tych czynności.

Zaproponowano także dodanie przepisu, zgodnie z którym jednostki organizacyjne pomocy społecznej, na wniosek kierownika podmiotu leczniczego, są obowiązane do przekazania informacji związanych z osobą przebywającą w szpitalu psychiatrycznym, mogących mieć znaczenie w procesie leczenia tej osoby.

Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca tego roku.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Psychiatria dziecięca. Wsparcie w kryzysie tylko dla bogatych

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.