Nowela ustawy refundacyjnej po konsultacjach. Jest kilka ważnych zmian

Juliusz Krzyżanowski, oprac. AS
opublikowano: 16-11-2022, 10:14

Kancelaria Baker McKenzie podsumowała zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej, który jest już po konsultacjach społecznych. Aktualna wersja noweli różni się od pierwotnej propozycji Ministerstwa Zdrowia w kilku ważnych punktach.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
FOT. Pixabay
  • Po analizie uwag zgłoszonych do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej ministerstwo wycofało się z kilku zmian, które wzbudzały największe kontrowersje.
  • Chodzi między innymi o tzw. korytarze cenowe czy konieczność wnioskowania o objęcie refundacją wszystkich prezentacji danego leku.
  • Projekt w nowej wersji czeka na rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało m.in. z propozycji, zgodnie z którą nie będzie mógł być objęty refundacją lek danego podmiotu, jeśli podmiot ten nie złożył wniosków o objęcie refundacją na wszystkie dopuszczone prezentacje danego leku. Ministerstwo zrezygnowało również z tzw. korytarzy cenowych, a decyzja o objęciu refundacją nie będzie zawierać określenia grupy limitowej.

Nowela ustawy refundacyjnej: co się zmieni?

Pozostałe zmiany to:

  • Rezygnacja z preferencji ekonomicznej odnoszącej się do przepisu wprowadzającego tzw. korytarze cenowe, co jest naturalną konsekwencją rezygnacji z ich wprowadzenia (art. 13a ust. 2 pkt 2) lit. d).
  • Rezygnacja z wprowadzenia obligatoryjnego uchylenia decyzji refundacyjnej w przypadku niedotrzymania zobowiązania dotyczącego ciągłości dostaw w terminie 14 dni od wejścia w życie decyzji refundacyjnej (art. 33 ust. 1 pkt 8).
  • Rezygnacja z wprowadzenia obligatoryjnego uchylenia decyzji refundacyjnej w przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny lub inny podmiot dominujący nad nim lub zależny od niego wprowadzi do obrotu inne prezentacje leku objętego refundacją i w odniesieniu do nich nie zostaną złożone wnioski o objęcie refundacją (art. 33 ust. 1 pkt 11 i ust. 5).
  • Rezygnacja z wprowadzenia obowiązku, zgodnie z którym w przypadku leków refundowanych w tzw. kanale aptecznym wnioskodawca miałby być zobowiązany dostarczać te produkty w równej ilości do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownię farmaceutyczną o pełnym profilu na terenie Polski, z największym udziałem obrotu z aptekami (art. 34 ust. 3a-3b).

PRZECZYTAJ TAKŻE: NFZ podliczył wykorzystanie budżetu na refundację za trzy kwartały

  • Zmiany w przepisie regulującym kwestie przecen w przypadku zmian cen urzędowych w ten sposób, że apteki i hurtownie będą uprawnione do zwrotu produktu i żądania zwrotu ceny. Nie będzie zatem możliwe żądanie zwrotu różnicy pomiędzy cenami (art. 34a).
  • Wykreślenie przepisu określającego kary pieniężne za naruszenie przepisów o kontroli (art. 52a).
  • Rezygnacja z przepisu wprowadzającego kary dla wnioskodawców (nawet w wysokości 10% rocznego obrotu), z tytułu naruszenia (także nieumyślnego) obowiązku dostarczania produktów refundowanych w równych ilościach do minimum 10 hurtowni farmaceutycznych z największym udziałem w obrocie z aptekami ogólnodostępnymi (art. 50 ust. 1 pkt 3a i art. 52b).

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej czeka teraz na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.