Nowe wynagrodzenia medyków od 1 lipca 2022 r. Treść ustawy, szczegółowe kwoty

MJM/RCL
opublikowano: 04-04-2022, 12:07
aktualizacja: 01-07-2022, 15:38

Od 1 lipca zmieniają się wynagrodzenia medyków i pracowników personelu pomocniczego. O ile wzrosną pensje w ochronie zdrowia?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Od 1 lipca 2022 ma zacząć obowiązywać nowa siatka płac dla lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów w ochronie zdrowia.
Fot. Pixabay

29 czerwca 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352).

Określa on siatkę płac dla medyków. Nowe wynagrodzenia obowiązują od 1 lipca 2022 roku.

Jak wyjaśniał resort zdrowia na etapie opiniowania projektu ustawy, ma ona na celu “dokonanie zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w taki sposób, aby wprowadzić do porządku prawnego ustalenia z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych i reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r.”.

Zgodnie z ustawą, do 1 lipca 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem tabeli ujętej w ustawie.

To najniższe wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 9 lutego b.r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł brutto.

Ile wyniosą pensje lekarzy specjalistów od 1 lipca 2022?

Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją (pierwsza kwota/współczynnik pracy dotyczy lekarza, lekarza dentysty specjalisty; druga lekarza, lekarza dentysty z I stopniem specjalizacji):

 • poprzedni współczynnik pracy - 1,31; 1,2
 • wcześniej gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 6769,39 zł; 6200,96 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 1,45
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 8 210,67 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 (porównanie) - 1441,28 zł; 2009,70 zł

Ile wyniosą pensje lekarzy, lekarzy dentystów bez specjalizacji od 1 lipca 2022?

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji:

 • poprzedni współczynnik pracy - 1,06
 • wcześniej gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 5 477,52 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 1,19
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 6 738,41 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 - 1 260,89 zł

Ile wyniosą pensje lekarzy, lekarzy dentystów stażystów od 1 lipca 2022?

 • poprzedni współczynnik pracy - 0,81
 • wcześniej gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 4 185,65 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 0,95
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 5 379,40 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 - 1 193,75 zł

Ile wyniosą pensje farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, elektroradiologa od 1 lipca 2022 - w zależności od wykształcenia i specjalizacji?

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w l.p. 1, 3, 4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia:

 • poprzedni współczynnik pracy - 1,06
 • wcześniej gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 5 477,52 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 1,29
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 7 304,66 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 - 1 827,15 zł

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1−4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją.

 • poprzedni współczynnik pracy - 0,81
 • poprzednio gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 4 185,65 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 1,02
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 5 775,78 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 - 1 590,13 zł

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

(pierwsza kwota/współczynnik pracy dotyczyła pracowników z wymaganym wykształceniem średnim, druga pracowników z wymaganym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia):

 • poprzedni współczynnik pracy - 0,73, 0,81
 • wcześniej gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 3 772,25 zł; 4 185,65 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 0,94
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 5 322,78 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 - 1 550,53 zł, 1 137,13 zł

Ile wyniesie pensja opiekuna medycznego od 1 lipca 2022?

Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny:

 • poprzedni współczynnik pracy - 0,73
 • wcześniej gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 3 772,25 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 0,86
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 4 869,78 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 - 1 097,52 zł

Ile wyniosą pensje pozostałych pracowników medycznych od 1 lipca 2022?

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym

 • poprzedni współczynnik pracy - 0,81
 • wcześniej gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 4 185,65 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 1
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 5 662,53 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 - 1 476,88 zł

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim.

 • poprzedni współczynnik pracy - 0,73
 • wcześniej gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 3 772,25 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 0,78
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 4 416,77 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 - 644,52 zł

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego

 • poprzedni współczynnik pracy - 0,59
 • wcześniej gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze - 3 048,81 zł
 • uzgodniony w ramach Trójstronnego Zespołu współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. - 0,65
 • gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 3 680,64 zł
 • o ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 - 631,84 zł

PRZECZYTAJ TAKŻE: Niedzielski: jest porozumienie ws. wynagrodzeń dla medyków. Padły konkretne kwoty

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.