Nowe wskazania do badań w kierunku COVID-19: szybka ścieżka diagnostyczna dla kadry medycznej

 • PAP
opublikowano: 23-03-2020, 16:55

Definicja przypadku kwalifikującego do badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 została rozszerzona o przedstawicieli zawodów medycznych mających objawy infekcji układu oddechowego, ale niekoniecznie potwierdzony kontakt z zakażonym pacjentem.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

22 marca Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nową definicję przypadku kwalifikującego do badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Nowe kryteria kwalifikowania do badań w kierunku nowego koronawirusa mają przyspieszyć ścieżkę diagnostyczną w przypadku personelu medycznego i kadry medycznej, które są kluczowe dla walki z epidemią COVID-19.
iStock

Rozszerzono kryterium i badania są wskazane w przypadku lekarzy, pielęgniarek, ratowników i aktywnych zawodowo przedstawicieli innych zawodów medycznych, gdy mają rozwinięte objawy COVID-19 (gorączkę, kaszel, duszność), a niekoniecznie potwierdzony kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

W sytuacji potwierdzonego kontaktu z zakażonym procedury są dla medyków takie jak dotąd. W przypadku personelu medycznego bez objawów, który miał kontakt z potwierdzonym przypadkiem – stosowana jest kwarantanna, a po upływie siedmiu dni pobrane zostaną wymazy, by wykonać badania.

"W zależności od wyniku oczywiście, pracownik będzie albo wracać do zajęć, albo poddawać się leczeniu" - wskazał rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. - Siódmy dzień - jak zaznaczył - jest istotny, aby wynik był wiarygodny. Chodzi o wykluczenie sytuacji, gdy wirus jeszcze się nie namnożył i test może dać wynik fałszywie ujemny.

Inspektorat sanitarny akcentuje, że szybka ścieżka diagnostyczna jest szczególnie istotna w przypadku personelu medycznego i kadry medycznej, które są kluczowe dla walki z koronawirusem.

Kiedy wskazana jest diagnostyka w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 - definicja przypadku

Kryteria kliniczne

Grupa A.

Kryteria w tej grupie wymagają dodatkowo spełnienia kryterium epidemiologicznego (patrz niżej). Co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka
 • kaszel
 • duszność

Grupa B.

Kryteria w tej grupie nie wymagają spełnienia kryterium epidemiologicznego

 • osoba hospitalizowana z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny

LUB

 • osoba w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia z objawami niewydolności oddechowej

Kryteria laboratoryjne

Kryteria laboratoryjne przypadku potwierdzonego:

 • wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa (jeżeli to możliwe, należy wykonać sekwencjonowanie) - przy czym próbki materiału klinicznego z dolnych dróg oddechowych (popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe (BAL), bronchoaspirat, odkrztuszana plwocina) mają większą wartość diagnostyczną niż próbki z górnych dróg oddechowych (np. wymaz z nosogardła).

Kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego:

Co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • dodatni wynik molekularnego testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus RT-PCR)
 • niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy COVID-19

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje też lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19 - informacje na temat obszarów z lokalną transmisją znajdują się w aktualnym dokumencie publikowanym przez WHO pod linkiem https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:
 • zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),
 • bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej - przez dowolny czas,
 • przebywanie w odległości 2 metrów od przypadku COVID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji każdej innej ekspozycji niewymienionej powyżej,
 • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania,
 • kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19,
 • osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu),
 • uzyskanie informacji od odpowiednich służb, że miał miejsce kontakt z potwierdzonym przypadkiem.
 • czynni zawodowo przedstawiciele zawodów medycznych, mogący mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych, u których wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Klasyfikacja przypadku

Podejrzenie przypadku

Każda osoba spełniająca:

 • kryterium kliniczne grupy A bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny oraz kryterium epidemiologiczne nr 1)

LUB

 • spełniająca kryterium kliniczne grupy A oraz kryterium epidemiologiczne nr 2) lub 3)

LUB

 • spełniająca kryterium kliniczne grupy B

Przypadek prawdopodobny

Każda osoba spełniająca kryteria podejrzenia przypadku oraz kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego

Przypadek potwierdzony

Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne przypadku potwierdzonego

UWAGA: spełnienie kryteriów podejrzenia przypadku jest wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej.

Źródło: GIS

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.